JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • BPP
  • místopředsedkyně vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,84. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

21.04.2021 21:03:00

Nejvýznamnějším opatřením je tzv. účet dlouhodobých investic

Nejvýznamnějším opatřením je tzv. účet dlouhodobých investic

Projev na 98. schůzi Poslanecké sněmovny 21. dubna 2021 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu

 Dámy a pánové,

předkládám vám k projednání návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu. Návrh zákona vychází z koncepce rozvoje kapitálového trhu, kterou schválila vláda v březnu roku 2019 a která identifikovala slabá místa českého kapitálového trhu, jež je potřeba podpořit pomocí legislativních opatření. Tato koncepce vychází mj. také ze zprávy Světové banky o kapitálovém trhu v České republice, kterou jsme si nechali zpracovat, abychom získali ucelený a nezávislý pohled renomované instituce.

Nejvýznamnějším opatřením, které návrh zákona zavádí, je tzv. účet dlouhodobých investic, což je majetkový účet, který má pro širokou veřejnost představovat alternativu a zdravou konkurenci k existujícím produktům spoření na stáří. Musím upozornit, že se nejedná o produkt související s penzijní reformou. Tento produkt na finančním trhu má mít stejné daňové výhody, které dnes má životní pojištění a produkty tzv. třetího penzijního pilíře, které však účastníkům v řadě případů nepřinášejí dostatečné zhodnocení, takže jim reálně neumožňují vytvořit si významnější úspory na stáří. Proto chceme občanům nabídnout alternativu v podobě produktu investičního typu, který jim umožní investovat do aktiv, která mají potenciál vyššího zhodnocení, tedy například do akcií, dluhopisů či podílových fondů. Již dnes je možno investovat do těchto typů finančních nástrojů, na tom se nic nemění, avšak nikoliv prostřednictvím účtu, který by byl daňově zvýhodněn. Účet dlouhodobých investic je tedy jakýmsi zastřešujícím účtem stávajících produktů, které tuto možnost přináší.

Podmínkami pro přiznání daňových výhod jsou trvání produktu alespoň po dobu pěti let a možnost výběru prostředků nejdříve ve věku 60 let. S tímto produktem lze vytvářet úspory prostřednictvím konzervativních, ale i odvážnějších investic, což je určeno pro ty, kteří jsou na počátku spořícího cyklu. Typicky se bude jednat o mladé rodiny a mladé lidi, kteří spíše hledají investice s potenciálním vyšším výnosem, byť za cenu určitého investičního rizika. Odvážnější investice například do akcií současné státem podporované produkty spoření na stáří neumožňují, ačkoliv v dlouhodobém horizontu mohou střadatelům přinést zajímavé zhodnocení.

Jedná se o produkt pro občany všech příjmových kategorií. Nejedná se tedy o produkt pro bohaté, jak jsem už také slyšela. To by pak musely být pro bohaté určeny rovněž produkty doplňkového penzijního spoření či životního pojištění, což nejsou, čili s takovým názorem nemohu souhlasit. Při přípravě návrhu tohoto účtu jsme se inspirovali v zahraničí v zemích s rozvinutými trhy, kde je obdobný produkt hojně využíván a pomáhá vytvářet větší zájem investorů o správu jejich úspor na stáří.

Dalším významným opatřením, které máme v této novele, je boj proti tzv. podvodným korporátním dluhopisům, což je téma velmi aktuální. Drobní investoři, kteří s investicemi do dluhopisů nemají větší zkušenosti, nejsou schopni vyhodnotit rizika a důvěřují slibovaným výnosům, které jsou mnohdy nereálné. Návrh zákona tento problém řeší tím, že rozšiřuje emisní podmínky o údaje o emitentovi, aby investor měl možnost posoudit rizikovost nejen celé emise, ale i emitenta. Emitent bude nově povinen publikovat na svých webových stránkách například informace o svém podnikatelském zaměření, délce trvání své činnosti či bude povinen uveřejnit dvě poslední účetní závěrky. Ve vztahu k této povinnosti bude zaveden dohled České národní banky včetně možnosti uložit sankci.

Návrh zákona rovněž zavádí nový typ účastnického fondu v doplňkovém penzijním spoření tzv. alternativní účastnický fond, který má být alternativou k již existujícím dynamickým fondům. Dále je navrhováno povinné používání XML formátu pro účely exekuce, které má vést ke snížení nákladů exekucí na finančním trhu. Kromě návrhů, které přímo vyplývají z uvedené koncepce rozvoje kapitálového trhu, obsahuje návrh zákona i další návrhy, které vyplynuly z konzultací a z požadavků praxe.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama