JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • BPP
  • místopředsedkyně vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,05. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

29. 1. 2020 15:21:00

Nezbytná je maximální možná ochrana při nakládání s individuálními údaji občanů

Nezbytná je maximální možná ochrana při nakládání s individuálními údaji občanů

Projev na 40. schůzi Poslanecké sněmovny 29. ledna 2020 k návrhu zákona o sčítání lidu, domů a o změně zákona o státní statistické službě.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představila vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem předkládaného vládního návrhu zákona je zajistit sčítání lidu, domů a bytů v České republice v roce 2021. Připravované sčítání je součástí celosvětového programu cenzů OSN, které se konají jednou za deset let. Zároveň slouží k implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů. Výsledky sčítání budou zdarma přístupné všem uživatelům ve státní správě, samosprávě i soukromé sféře, a to v maximálním územním detailu. Návrh, který máte před sebou, a který zpracoval Český statistický úřad, schválila vláda usnesením č. 666 ze dne 30. září 2019. Prošel standardním připomínkovým řízením a byl předložen bez rozporu. Rovněž byl projednán pracovní komisí Legislativní rady vlády.

V návrhu jsou upraveny zejména práva a povinnosti osob a působnost zapojených subjektů, příprava sčítání, obsah zjišťovaných ukazatelů, způsob získávání a postu zpracování údajů a také zpřístupnění výsledků. Návrh zákona je zpracován tak, aby byla zajištěna maximální možná ochrana při nakládání s individuálními údaji občanů. Zároveň je kladen důraz na využití dat v existující databázi státní správy v největším možném rozsahu. Díky tomu budou občané vyplňovat o polovinu méně údajů než v roce 2011. Například domovní list se ruší a veškeré údaje o domech budou získány z registru státní správy.

Sčítání se uskuteční v průběhu března až dubna 2021. Rozhodný okamžik sčítání, tedy okamžik, ke kterému budou údaje zjišťovány, je v návrhu stanoven na půlnoc, z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021. Vláda svým výše citovaným usnesením si dovoluje navrhnout Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby s návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvním čtení. Důvodem je zejména nutnost připravit a provést zkušení sčítání v roce 2020 u cca 25 tis. bytů po celé České republice již podle zákonem ustanovených pravidel a během reálného sčítání tak předejít zjištěným problémům. Proto je nezbytné, aby zákon včetně všech prováděcích předpisů nabyl účinnosti co nejdříve.

Dalším důvodem je, že se jedná o tzv. jednorázový zákon v uvozovkách, který je implementací závazných evropských předpisů, a jehož realizace umožní splnění mezinárodních závazků České republiky vyplývajících z členství v EU. Dovoluji si tedy požádat o schválení tohoto návrhu zákona v rámci výše navržené procedury dle § 90 odst. 2, zákona č. 90/95 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, to znamená, vyslovení souhlasu s vládním návrhem zákona již v prvním čtení.

Současně dovolte, pane místopředsedo, abych požádala, zda by bylo umožněno vystoupení předsedovi Českého statistického úřadu Ing. Marku Rojíčkovi zde, na plénu Poslanecké sněmovny, aby informace jako ústřední orgán státní správy, který odpovídá za sčítání lidu, domů a bytů, tady vystoupil. Děkuji mnohokrát.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama