JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • BPP
  • místopředsedkyně vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,9. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

22.01.2021 11:15:00

Novela umožní vyloučení nároku u osob v úpadku zrušit

Novela umožní vyloučení nároku u osob v úpadku zrušit

Projev na 79. schůzi Poslanecké sněmovny 22. ledna 2021 k zákonu o kompenzačním bonusu

 Dámy a pánové. Dovolte mi odůvodnit velmi stručně návrh novely zákona o podzimním kompenzačním bonusu, jehož cílem je připustit čerpání tohoto bonusu osobami v úpadku. Nárok těchto osob je dnes zákonem výslovně vyloučen, neboť kompenzační bonus je jednou z forem takzvané veřejné podpory, jejíž poskytování se musí řídit evropskými právními předpisy.

A v souvislosti s podporami reagujícími na současnou epidemii byl Evropskou komisí přijat takzvaný dočasný rámec, podle něhož příjemcem podpory nemůže být osoba, která je v úpadku nejpozději od 31. prosince 2019. A tento požadavek opakovala Evropská komise i v rámci jednání během loňského roku, což vedlo k tomu, že byl promítnut také do zákona o kompenzačním bonusu. Bylo to v rámci takzvaného notifikačního řízení, protože jak víte, tak v jarním kompenzačním bonusu tato podmínka nebyla. A svoji roli zde hrál i zájem neohrozit následný proces evropské notifikace. Báli jsme se toho, abychom neměli u podzimního kompenzačního bonusu problém s notifikací zákona jako celku, což by mohlo vést jednak k možným sankcím vůči České republice, ale také by to mohlo ohrozit i vyplácení bonusu všem subjektům.

Nicméně vyloučení nároku na kompenzační bonus u osob v úpadku jsem od počátku považovala za nešťastné a nepřiměřeně tvrdé, a to zvláště ve vztahu k osobám v oddlužení. Těmto lidem se tak nedostalo uvedené formy pomoci, ačkoliv jejich činnost byla také bezprostředně zakázána nebo omezena státními opatřeními. Po celou dobu se Ministerstvo financí snažilo Evropskou komisi od toho loňského roku, kdy jsme ten problém poprvé zaznamenali, přesvědčit, aby umožnila kompenzační bonus osobám v úpadku vyplácet. A během ledna bylo nakonec nalezeno řešení, kdy by poskytnutí bonusu osobám v úpadku bylo realizováno mimo uvedený dočasný rámec ve formě veřejné podpory v takzvaném režimu de minimis jenom pro tyto lidi. A s tímto řešením vyslovila Evropská komise zatím předběžný neformální souhlas, a proto jsme okamžitě zpracovali a předložili tuto novelu, aby bylo možné vyloučení nároku u osob v úpadku zrušit.

Účinnost zákona se navrhuje dnem následujícím po dni vyhlášení, nicméně navrhujeme, aby o nově přiznaný kompenzační bonus si bylo možné požádat i zpětně za již uplynulá bonusová období, a to ve lhůtě dvou měsíců od účinnosti zákona.

Co se týče dopadu této novely, odhadujeme ten negativní dopad ve výši asi 0,1 mld. korun na úrovni veřejných rozpočtů, z toho na úrovni rozpočtů obcí a krajů v řádu desítek milionů. Ze všech těchto uvedených důvodů vás tedy prosím o podporu této novely.

Děkuji vám.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama