JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • BPP
  • místopředsedkyně vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,02. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

30.01.2020 10:24:00

Novelou se rovněž mění úprava distribuce doplňkového penzijního spoření

Novelou se rovněž mění úprava distribuce doplňkového penzijního spoření

Projev na 15. schůzi Senátu 30. ledna 2019 k regulaci podnikání na finančním trhu

 Dobrý den, dámy a pánové,

myslím si, že vás vidím poprvé v letošním roce, takže vám všem přeji všechno dobré, a těším se na spolupráci v tomto celém roce, protože tu určitě budu často.

Poslanecká sněmovna postoupila Senátu návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu. Důvodem předložení tohoto návrhu zákona je především potřeba adaptovat právní řád na nařízení Evropské unie o prospektu. Prospekt je informační dokument, který se povinně zpracovává při veřejném nabízení cenných papírů a jehož účelem je, aby potenciální investoři měli k dispozici všechny potřebné informace pro rozhodnutí, zda cenný papír koupí.

Právní úprava prospektu je dosud obsažena v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu. Nově je však prospekt upraven přímo použitelným evropským nařízením. Proto je třeba tuto úpravu vypustit ze zákona o podnikání na kapitálovém trhu a provést v něm některé další nutné změny. Touto novelou se rovněž mění úprava distribuce doplňkového penzijního spoření. A to tak, aby již nebyla provázána s distribucí investičních nástrojů podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Bude tak umožněna samostatná distribuce doplňkového penzijního spoření, bez současné nutnosti mít povolení investičního zprostředkovatele.

Proto je nutné současně upravit jak zákon o podnikání na kapitálovém trhu, tak zákon o doplňkovém penzijním spoření, přičemž tyto úpravy musí nabýt účinnosti současně.

Novela také řeší dlouho diskutovanou problematiku insolvence entit bez právní subjektivity. Konkrétně podfondu investičních fondů a podílových fondů.

Bude umožněno, aby insolvenční řízení bylo vedeno přímo proti konkrétnímu podfondu nebo podílovému fondu tak, aby úpadek těchto entit neohrozil jejich obhospodařovatele ani jiné obhospodařované fondy.

Navrhuje se provést i řada dalších drobných změn v zákoně o dluhopisech a v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech. Např. se zobecňuje úprava promotéra investičního fondu. Ruší se ex ante kontrola depozitářem pro fondy kvalifikovaných investorů a upravuje se tolerance nevýznamných chyb v oceňování.

V rámci přípravy návrhu zákona byly zásadní otázky konzultovány se širokým okruhem dotčených subjektů, zejména asociací pro kapitálový trh, ministerstvem spravedlností a ČNB.

Senátní VHZD navrhl vrátit návrh zákona do Poslanecké sněmovny s pozměňovacím návrhem, který by měl zvrátit nahrávání všech telefonních hovorů obchodníka s cennými papíry. Už z tohoto místa si dovolím sdělit, že s tímto pozměňovacím návrhem nesouhlasím, protože navržené řešení nahrávat pouze vybrané telefonní hovory znamená nižší průkaznost o průběhu hovoru mezi investory a obchodníky, což ve výsledku vede ke snížení ochrany investorů.

Věřím, a děkuji vám za to, že jste umožnili vystoupení pana viceguvernéra Nidetzkého, který vás určitě na toto téma vás tady bude informovat podrobněji a blíže z pohledu své konkrétní praxe.

Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama