JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • BPP
  • místopředsedkyně vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27.10.2020 19:47:00

Pozměňovacích návrhů k daňovému balíčku bylo podáno velké množství

Pozměňovacích návrhů k daňovému balíčku bylo podáno velké množství

Projev na 62. schůzi Poslanecké sněmovny 27. října 2020 k daňovému balíčku

 Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Velmi stručně.

Jsme ve druhém čtení vládního balíčku na rok 2021. Když se jenom podíváme na pozměňovací návrhy, kterých byla podáno velké množství, velká řada, tak já bych snad jenom připomněla to, co bylo základním obsahem daňového balíčku, tak jak ho předložilo Ministerstvo financí, jak ho schválila tato vláda a jak přišel do Poslanecké sněmovny. Obsahoval zejména novelu zákona o místních poplatcích, kde rozšířil, změnil stávající osvobození hospitalizovaných osob na vynětí z předmětu poplatku. Pak je tam novela zákona o dani z nemovitých věcí, kde navrhuje rozšířit pravomoc obcí při stanovení místního koeficientu a umožnit jim stanovit místní koeficient také pro jednotlivou část obce. To je ta možnost, aby mohly obce zvednout daň z nemovitých věcí u podnikatelských subjektů, aniž by zvedaly daň občanům.

Pak je tam návrh zákona o daních z příjmů, kterou já považuji za hodně významnou, která rozšiřuje daňové zvýhodnění na stravování, kdy zavádí tolik diskutovaný stravenkový paušál, kdy zachovává současné benefity, ať už ve formě stravenek u stravování, nebo závodního stravování, ale současně za stejného daňového zvýhodnění zavádí peněžitý stravenkový paušál.

Pak se tam ruší osvobození, které se vztahuje na příjmy plynoucí z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v ČR, a zavádí se nové pravidlo zdanění ovládaných zahraničních společností, které reaguje na závazek přijatý Českou republikou v Radě EU.

A dále novela zákona o dani z příjmů obsahuje jedno dočasné opatření, které souvisí s výskytem koronaviru, kdy dochází k rozšíření možnosti uznat základ daně poplatníků daně z příjmů i výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté v období březen až květen 2020 v souvislosti s výskytem koronaviru. Protože důvodem je podpora zjednodušení administrativy daňových poplatníků.

Také obsahuje novelu zákona rozpočtových pravidel, novelu rozpočtových pravidel územních rozpočtů, kde umožňuje organizačním složkám státu poskytovat peněžitý příspěvek na stravování i jejich zaměstnanců. I novela zákona o spotřebních daních navrhuje v letech 2021, 2022, 2023 postupné zvyšování sazeb spotřebních daní z tabákových výrobků, ze surového tabáku, ze zahřívaných tabákových výrobků.

Pak je tam technická úprava, novela zákona o povinném značení lihu a novela celního zákona jakož i novely dalších zákonů mimo gesci Ministerstva financí. Samozřejmě celá řada pozměňovacích návrhů, o kterých předpokládám, v dalším legislativním procesu povedeme diskusi.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama