JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • BPP
  • místopředsedkyně vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,86. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

14.03.2019 17:06:08 - Robert Baleja

Dodržování rozpočtové kázně

Paní ministryně, neměla by vláda tak jako ostatní hospodáři rozpočtových kapitol dodržovat rozpočtovou kázeň. Uvedu příklad: Ministerstvu práce a sociálních věcí se chybí peníze v rozpočtu. Vláda se rozhodla, že bude sociální výdaje státu financovat z kapitol ostatních ministerstev. Jedná se o odpovědné zadávání veřejných zakázek, jehož podstatou je nákup předraženého nábytku od Vězeňské služby nebo zvýhodňování nabídek od subjektů, kteří nějakým způsobem podporují sociálně slabé nebo těžko umístitelné na trhu práce. To znamená, že nejsou vybíráni dodavatelé, kteří jsou nejvýhodnější, ale dražší. V zemích EU tento institut existuje, ale s tím, že si každé ministerstvo sečte kolik vydalo navíc, než muselo na sociální podporu a rozpočtovým opatřením jim jsou peníze převedeny z rozpočtů vládních orgánů (např. u nás MPSV). Proč u nás tento systém rozpočtového vyrovnání, kterým by bylo napraveno porušování rozpočtové kázně ve smyslu rozpočtových pravidel nefunguje?

Odpověď

12.07.2019 10:49:04 - JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Dobrý den,
 
jestliže některá z organizačních složek státu nemá dostatek peněz na plnění svých priorit, musí primárně zajistit jejich financování tak, že odsune méně naléhavé úkoly a peníze pak použije právě na své prioritní úkoly. Pokud se jí ale tímto způsobem nepodaří potřebné prostředky zajistit, pak je podle zákona o rozpočtových pravidlech samozřejmě možné najít chybějící sumu u jiných rozpočtových kapitol. A jestliže této organizační složce peníze už chybí, pak si těžko lze představit, že by je pak převáděla zpátky na ostatní kapitoly.
 
Co se týče veřejných zakázek, jejich zadavatel je povinen postupovat s péčí řádného hospodáře. Dohlížet nad tím, jak ministerstva a další státní správní úřady hospodaří s prostředky státního rozpočtu a státním majetkem, má za úkol Nejvyšší kontrolní úřad. NKÚ je nezávislým orgánem, což je klíčovým předpokladem pro to, aby mohl provádět kontroly bez vnějších tlaků nebo nařízení.
 
Náklady na provoz rezortů ale rozhodně nepodceňujeme. Abychom na nich ušetřili, plánujeme provádět další centrální nákupy a také postupovat více koordinovaně při řízení nákladů. Už před nějakým časem jsme se na vládě dohodli, že jednotlivé instituce budou pravidelně informovat Ministerstvo financí o stavu čerpání svých výdajů i o nárocích z nespotřebovaných výdajů. Cílem je to, aby peníze, které rezorty nevyužijí, neležely ladem a mohly se v případě potřeby přesunout k pokrytí jiných vládních priorit.
 
Mějte se hezky.
Alena Schillerová