JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • BPP
  • místopředsedkyně vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,78. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. odpověděl na dotaz

Jak se nás podepíše zvýšení plateb za státní pojištěnce?

Dobrý den,nezvedají se zálohy na zdravotní pojištění, ale platby státu za státní pojištěnce. Stát platí zdravotní pojištění například za děti, důchodce, nezaměstnané a za vězně. A tyto měsíční platby státu stoupnou z nynějších 1067 Kč o 500 Kč od června a od příštího roku o dalších 200 Kč za měsíc. Tímto krokem reagujeme na propad příjm

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. odpověděl na dotaz

Finanční injekce

Dobrý den,vláda operativně přijala řadu opatření, aby živnostníkům v této složité situaci pomohla. Jedná se například o rozšíření ošetřovného, finanční kompenzace pro zaměstnavatele nebo bezúročné půjčky pro současnou situací postižené podnikatele. Dále došlo k prominutí zálohu na daň z příjmů splatné v červnu a také k vyhlášení šestimě

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. odpověděl na dotaz

kurzarbeit

Dobrý den,ujišťuji Vás, že děláme maximum, abychom v současné nelehké situaci pomohli jak zaměstnancům, tak právě zaměstnavatelům a živnostníkům.Vláda v tomto směru přijala širokou škálu opatření. Jedná se například o rozšíření ošetřovného, finanční kompenzace pro zaměstnavatele nebo bezúročné půjčky pro současnou situací po

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. odpověděl na dotaz

Jak pomoci

Dobrý den,Protože kvůli preventivním vládním opatřením budou mít živnostníci zavřené provozovny i v květnu nebo dokonce ještě začátkem června, nemůžeme je samozřejmě nechat další finanční podpory. Proto se Pětadvacítka prodlužuje a pokračovat bude i po 30. dubnu. Kompenzační bonus bude znovu 500 Kč na den, a to do konce omezujících opat

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. odpověděl na dotaz

podpora pro podnikatele

Dobrý den,kompenzační bonus Pětadvacítka pro OSVČ ve výši 25 000 Kč, resp. 500 Kč na den je za období od 12. 3. do 30. 4. 2020. Protože kvůli preventivním vládním opatřením budou mít živnostníci zavřené provozovny i v květnu nebo dokonce ještě začátkem června, nemůžeme je samozřejmě nechat bez další finanční podpory. Proto s

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. odpověděl na dotaz

odměny

Dobrý den,zdravotnická zařízení jsou placena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovny již deklarovaly, že budou v této mimořádné situaci vycházet poskytovatelům péče vstříc. V individuálních případech jsou připraveny k navýšení zálohových plateb u těch poskytovatelů, kteří čelí zvýšeným nákladům v souvislosti s

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. odpověděl na dotaz

Ošetřovné

Dobrý den,standardně mohou ošetřovné pobírat rodiče dětí ve věku do 10 let. V dnešní krizové situaci jsme se rozhodli vyjít rodičům vstříc a mimořádně jsme navýšili tuto věkovou hranici na 13 let. Důkladně jsme o ní samozřejmě diskutovali a těch 13 let jsme vyhodnotili jako vhodné kompromisní řešení.Přeji hezký den.Ale

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. odpověděl na dotaz

důchody

Dobrý den,mohu Vás ujistit, že v příštích letech důchody budou růst. Určitě nebudou klesat. Zároveň ale už dnes víme, že okolo roku 2030, až začnou do důchodu odcházet  silné ročníky ze 70. let, bude již demografické složení naší společnosti takové, že pokud bychom do té doby opravdu s ničím nepřišli, problém s udržitelností našeho

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. odpověděl na dotaz

Jaké rezervy má stát pro mimořádné situace?

Dobrý den,v předchozích letech jsme zažívali silný ekonomický růst a tomu odpovídalo i hospodaření státu, které nejenže bylo vyrovnané, ale dostalo se i do přebytku. Také celé veřejné finance, kam kromě státního rozpočtu patří také rozpočty obcí a krajů, už několik let hospodaří s přebytkem a navíc státní dluh je relativně nízký a stabi

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. odpověděl na dotaz

insolvence

Dobrý den,v této nelehké době se snažíme lidem maximálně pomáhat. Kolegyně Marie Benešová z Ministerstva spravedlnosti připravila balíček „lex covid justice“, který přináší ochranu podnikatelů před insolvencí, zmírňuje podmínky pro lidi v oddlužení, umožňuje přerušit některé exekuce a prominout zmeškané lhůty. Bližší inf

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. odpověděl na dotaz

zranitelní obyvatelé

Dobrý den,v této nelehké době se snažíme lidem maximálně pomáhat. Kolegyně Marie Benešová z Ministerstva spravedlnosti připravila balíček „lex covid justice“, který přináší ochranu podnikatelů před insolvencí, zmírňuje podmínky pro lidi v oddlužení, umožňuje přerušit některé exekuce a prominout zmeškané lhůty. Bližší informa

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. odpověděl na dotaz

Takhle celá Vláda hospodaří ?

Dobrý den,naše vláda si nikoho nekupuje. Naopak, financování neziskového sektoru se věnujeme intenzivně. Už během přípravy státního rozpočtu na rok 2019 jsem apelovala na ostatní ministry, aby výdaje na dotační tituly, kde jsou nejčastějšími příjemci neziskové organizace, byly vynakládány efektivně a aby u těchto výdajů byl patrný jedno

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. odpověděl na dotaz

Úhrada ušlého zisku

Dobrý den,mohu Vás ujistit, že děláme, co je v našich silách, abychom prostřednictvím dopady koronavirové pandemie pandemie co nejvíce zmírnili.Co se týče náhrad škod, ve svých vyjádřeních jsem vycházela z právního výkladu Ministerstva vnitra, který hovoří jasně: V případě žádostí o náhradu škody hradí pouze skutečná škoda v

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. odpověděl na dotaz

COVID II

Dobrý den,druhé kolo pro podávání žádostí o COVID II bylo spuštěno už 20. dubna. To, že je o něj takový zájem ukazuje, že jde o velmi dobře zacílené opatření pro podnikatele. S případnými dotazy na bližší informace se můžete obrátit také na Ministerstvo průmyslu a obchodu, které tento program ve spolupráci s Českomoravskou z

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. odpověděl na dotaz

ošetřovné

Dobrý den,uvědomujeme si, že se mnozí podnikatelé a živnostníci ocitli kvůli pandemii koronaviru v tíživé situaci. Vláda dělá maximum, aby prostřednictvím celé škály opatření tuto nepříznivou situaci zmírnila.Jedním z těchto opatření je i rozšíření ošetřovného. V současné mimořádné situaci jej mohou rodiče dětí do 13 let po

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. odpověděl na dotaz

Co bude dál?

Dobrý den,zajištění ochranných pomůcek je pro nás prioritou. S kolegy pracujeme dnem i nocí, abychom ochranné pomůcky zajistili, pomocí vhodných opatření stabilizovali ekonomiku a hlavně dali lidem naději, že tato nelehká situace snad brzy skončí. Na Ministerstvu zdravotnictví ustanovili početný tým nákupčích z největších če

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. odpověděl na dotaz

Paní ministrině.

Dobrý den,situace není jednoduchá, ale ujišťuji Vás, že děláme, co je v našich silách, abychom prostřednictvím nejrůznějších opatření zmírnili její dopady. Pracujeme nepřetržitě na tom, abychom ochránili zdraví občanů. Snažíme se, aby veškerá opatření byla férová.Program Pětadvacítka je záchranný kruh pro živnostníky a drobn

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. odpověděl na dotaz

výpověď z pracovního poměru

Dobrý den, práva zaměstnanců nesmí být ani v době krize jakkoli ohýbána. Přehled toho, na co máte právo, naleznete zde: https://www.mpsv.cz/prava-zamestnancu Doporučuji pokusit se znovu s Vaším zaměstnavatelem dohodnout. Rozhodně bych také ráda připomněla, že vláda schválila program podpory zaměstnanosti Antivirus, díky němu

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. odpověděl na dotaz

Důchody

Dobrý den,i přes současnou krizovou situaci budeme pokračovat v takovém navyšování důchodů, které bude v možnostech státní kasy a zároveň zajistí našim seniorům důstojné stáří. Ujišťuji Vás, že nedopustíme, aby důchodci přišli o růst důchodů. Zastávám názor, že do ekonomické prosperity se neproškrtáte. Jedna vláda už to zkus