doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA

  • ČS
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,23. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18.09.2018 11:14:39

NEW AGE POST

NEW AGE POST

Nová kniha s názvem New Agw post je společenská studie, co nastane po současné společenské epoše vlivem vysoké produktivity práce, a vlivem zavádění robotů s umělou inteligencí a s tím nastolený nový problém související s trestní odpovědností robotů.

Tento rok slavíme sto let od založení Československého státu. Sto let je v období dějin lidstva možná 4–5 generací. První a poslední generace se už většinou neznají. Dnes se v mediích opakují dějiny za posledních sto let a máme dojem, že se toho stalo neuvěřitelné množství. Některé epochy v lidské společnosti, zejména pak první, existovaly desetitisíce let, možná i víc a některé se v globálním světe neuplatnily ani sto let. Dnes se ještě nedá předpokládat, jak dlouho se ještě bude etablovat kapitalistický systém, systém, který zajisté lidstvu přinese něco pozitivního. Mnoho lidí ve světě se však má lépe, než v prvopočátcích této společenské etapy. Byly tady negativa, boje o trhy a území, svou dravostí přinesl dvě světové války se zbraněmi hromadného ničení, které svět ještě nezažil. Poslední kapitalistický systém přinesl utrpení a smrt možná sto milionů lidí. Je proto vhodné připomenout citát Alberta Einsteina, který k sestavení atomové bomby přispěl, ale po válce se snažil o odzbrojování. Napsal: „Nevím, jakými zbraněmi se bude bojovat ve třetí světové válce. Ale ve čtvrté to bude jen kameny a palicemi“.

Lidstvo stále obrovským tempem vyvíjí dnešní možnosti, nechci znovu parafrázovat Mooreův zákon o zdvojnásobení základních prvků v procesorech (mozek počítače), každé dva roky, což se více než 50let děje, je z toho však zřejmé, jak se lidstvo pohybuje v před v oblasti nových vědecko-technických poznatků.

Umělá inteligence bude na lidi velmi působit a to tak intenzivně, že dojde k širokým společenským změnám vlivem vysoké produktivity práce. To bude vyžadovat nové právní prostředí s novými požadavky na spravedlnost a tyto změny jistě povedou k Nové době, NEW AGE POST, tak jak to rozebírají autoři ve své nové publikaci a snaží se tak nastínit důsledky pro lidstvo.

Autoři publikace se snaží definovat problémy, které mohou nastat ve velmi krátké budoucnosti.

Až do konce dvacátého století ovládala svět myšlenka vytvoření celosvětové vlády. Vládcové velkých říší chtěli být vždy ještě větší a vládnout nad celou Zemí. Vždy to bylo formou tvrdé diktatury. Zkoušely se různé modely diktatury až po současnou – nadvládu bankéřů, kteří vládnou nad světem nepřímo, zezadu, ovlivňováním vlád a všech bank prostřednictvím nadnárodních organizací.

Zamýšlí se nad problémem vysoké produktivity práce vlivem automatizace a robotizace pomocí robotů s umělou inteligencí a nad problémem tvorby hodnoty zboží a tvorby ceny. Publikace také upozorňuje na to, že dojde k postupnému odbourávání daňových zátěží, a bude tedy nutné vytvořit nový právní systém, který nebude zasahovat jen do sféry lidí. Se změnou společenského systému úzce souvisejí Smidakovy principy, jakými jsou: „moc a odpovědnost“, „akce a reakce“, „metus“ (pozitivní strach) a „ignotum“ (neznámo).

Ve střední části naznačují autoři základní nepodmíněný příjem. Je navrhován systém sociálního zabezpečení v podobě pravidelné peněžní dávky vyplácené ve stejné výši všem lidem a bez jakýchkoliv podmínek.

Společenským vývojem ovlivněným robotizací se již zabývají i přední ekonomové. Umělá inteligence promění do roku 2030 celou globální ekonomiku. „Obecně se předpokládá, že umělá inteligence (AI) bude v následujících desetiletích významně měnit naše životy.

A to je hlavní otázka dnešní doby. Když bude umělá inteligence odvádět práci místo lidí, bude schopna generovat větší zisky, co budou dělat lidé? V závěru autoři definují, jaké úkoly nás čekají, a cíleně se snaží vyprovokovat diskuzi.

Při příležitosti dostihového dne 15. 9. 2018 ve Slušovicích se uskutečnil křest knihy NEW AGE POST od autorů JUDr. Ing. Karla Nedbálka,PhD., MBA a Andrey Zahořákové. Křestu se zúčastnili kmotři Ing. Zdeněk Škromach a MUDr. Helena Nedbálková.

Wellcome drink byl likér dle výběru od Nedbálků značky Charles Imperátor, jednalo se o višňovku, třešňovici, ořechovku, ostružinovou a okurkovici.

Autoři  poděkovali divákům a zájemcům, že přišli na křest knihy. Přejí si, aby ti, kteří si knihu přečtou a rozvinou diskusi, o tom, v čem se autoři mýlí, nebo že někdo vidí věc jinak, jak se bude vyvíjet budoucnost lidstva, v čem je to poučilo, aby to autorům sdělili, neboť to bylo přesně účelem knihy.

Kmotři popřáli zdar knize a vyzdvihli myšlenky, které je v knize zaujaly. MUDr. Helena Nedbálková uvedla úsměvnou historku, jak JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA opravil první robotizované pracoviště ve Slušovicích. Kdo má zájem, je to uvedené a zdokumentované na videu.

Knihu NEW AGE POST jako společenskou studii, vydalo  Nakladatelství Miroslav Tomšů Monument, Slušovice: 2018. pod  ISBN 978-80-88143-24-6.


Více obrazových informací a video na:

 http://www.motelgolf.cz/2018/09/16/krest-knihy-new-age-post/


Ve Slušovicích dne 18. 9. 2018                                          

                                          JUDr. Ing. Karel NEDBÁLEK, PhD.,MBA          

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama