JUDr. Jan Dusík, M.Sc.

  • BPP
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,05. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

05.04.2010 14:31:44

Prosadil jsem své priority

Prosadil jsem své priority

Bilance působení ve funkci ministra životního prostředí

Úspěšný rozvoj programu Zelená úsporám, urychlení dotací z evropských fondů, snížení sporů s Evropskou komisí, zastavení živelného kácení alejí, zvýhodněné dotace pro šumavské obce či zahájení vyhlašování nového národního parku. To jsou hlavní výsledky práce Jana Dusíka v čele ministerstva životního prostředí. „Za 109 dnů ve funkci se mi podařilo prosadit téměř všechny priority, které jsem oznámil při nástupu do úřadu v prosinci loňského roku.", říká exministr životního prostředí.

„Vedle prosazených legislativních návrhů považuji za úspěch i enormní nárůst počtu žádostí o dotace na zateplení a výměnu kotlů v domácnostech a bytových domech a díky vyjednávání mého týmu na MŽP získání dalších stamilionů korun za prodané emisní kredity pro program Zelená úsporám", komentuje dosažené výsledky Jan Dusík.

„Bohužel se mi nepodařilo přesvědčit většinu poslanců k hlasování pro novelu zákona o zemědělském půdním fondu, která by omezila masivní likvidaci zemědělské půdy a zastavování krajiny." komentuje exministr Dusík hlavní neúspěch ministerstva. Nepodařilo se prosadit ani novelu horního zákona, která by zajistila vymahatelnost platných legislativních pravidel o odpisu zásob.

Co se podařilo

Do poloviny března bylo do programu Zelená úsporám na Státní fond životního prostředí podáno přes 9000 žádostí s celkovou dotační hodnotou přesahující 1,5 miliardy korun. Každý týden přicházejí stovky projektů v průměru za 100 milionů korun. Program nově získal další stovky milionů korun z prodeje ušetřených emisních jednotek do Japonska.

Nové výzvy z OPŽP umožnily podpořit například projekty zpracování a využití směsného komunálního odpadu, zateplování veřejných budov či ochrany přírody.

Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. euronovela zákona o odpadech, novela vodního zákona a novela zákona o prevenci havárií zásadně snížily počet sporů (infringementů) s Evropskou komisí.

Novela zákona o ochraně přírody brání živelnému kácení stromořadí v krajině a ruší absurdní praxi vládního rozhodování o výjimkách. K podpisu je připravena i navazující prováděcí vyhláška o kácení dřevin.

Vláda schválila návrh tzv. Krajinných integrovaných plánů rozvoje (KIPR) a pilotní specifickou oblastí k jejich odzkoušení určila Šumavu. Projekty, které budou součástí plánů, budou bodově bonifikovány (10 %) v operačních programech relevantních resortů.

Podařilo se nejprve předjednat a poté zahájit proces vyhlašování Národního parku Křivoklátsko. Těsně před vyhlášením je i nová národní přírodní rezervace Kaňon Labe.

Vládní zpráva připravená ministerstvem obsahuje soubor opatření reagujících na smogovou situaci na Ostravsku. O opatřeních ministr přímo jednal v Ostravě se zástupci kraje, města i znečišťovatelů a společné kroky proti znečištění dohodl i s polským ministrem životního prostředí.

S podporou MŽP byla schválena novela zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie (OZE), která umožní vyvážený rozvoj využívání domácích OZE.

Novela zákona o emisním obchodování přijatá Poslaneckou sněmovnou začlenila do systému obchodování (EU ETS) emise z letadel přistávajících nebo odlétajících z letišť na území Evropské unie.

Novelou zákona o ochraně ovzduší schválenou Poslaneckou sněmovnou se od 1. června 2010 zvýší využívání biopaliv v dopravě na 4,1 procent u benzínu a 6 procent u nafty.

Vláda přijala Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, který slouží jako zastřešující dokument pro všechny koncepční dokumenty na státní i regionální úrovni.

Podařilo se odstranit překážky pro přidělení dotace EU na čistírnu odpadních vod pro město Horní Jiřetín.

Podařilo se stáhnout z projednávání kontroverzní návrh aktualizace Státní energetické koncepce, jíž by se měla zabývat až vláda vzešlá z voleb.

Podařilo se získat souhlas Parlamentu ČR s ratifikací přístupu České republiky k organizaci EUMETSAT, díky němuž budeme plnoprávným členem s rozhodovacím právem a s nárokem na všechny informace a na účast ve vědeckých programech.

Co se nepodařilo

Novela zákona o zemědělském půdním fondu měla znevýhodnit zábory a likvidaci nejkvalitnější zemědělské půdy.

Novela horního zákona měla určit chybějící správní lhůtu a tím zajistit vymahatelnost stávajících pravidel pro odpis zásob.

Co zbývá dokončit do konce volebního období

Předložit do vlády nový zákon o ochraně ovzduší s konkrétními opatřeními na snížení znečištění a ochranu zdraví lidí.

Předložit do vlády a parlamentu konkretizaci vládní Zprávy o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji.

Vydat připravenou vyhlášku o kácení dřevin a vyhlášku o vyhlášení národní přírodní rezervace Kaňon Labe.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama
reklama