JUDr. Jindřich Rajchl

  • Trikolóra
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,22. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18.04.2021 19:32:54

Kúdela dostal 10 zápasů, VY můžete dostat 5 let. Natvrdo!

Kúdela dostal 10 zápasů, VY můžete dostat 5 let. Natvrdo!

Evropská komise v tichosti připravuje novou směrnici, která by stanovila povinnost pro všechny členské státy EU implementovat do svých trestních zákonů trestné činy "hate crime" a "hate speech" jakožto závažné trestné činy.

V záplavě zpráv o covidu, testování a rouškách pro děti ve škole či kauzy Vrbětice zcela zapadla jedna ze zásadních aktivit Evropské komise. Jsem přesvědčen, že 99% českých občanů nemá ani ponětí, že tato nikým nevolená instituce připravuje aktivitu, v jejímž rámci hodlá zařadit skutkové podstaty „hate crime“ (zločin z nenávisti) a „hate speech“ („nenávistný slovní útok) mezi takzvané evropské trestné činy. Nadto by měly být klasifikovány jako trestné činy „zvlášť závažné“, čemuž bude logicky odpovídat vyšší trestní sazba.

Skutková podstat zvlášť závažného zločinu „nenávistného slovního projevu“ bude moci být naplněna jak při osobním kontaktu, tak prostřednictvím televizního či rozhlasového vysílání a samozřejmě prostřednictvím veřejně přístupné počítačové sítě (internetu).

Za projev nenávisti by pak měl být označen každý slovní útok založený na národnosti, rase, náboženství, sexuální orientaci atd.

Pokud bude návrh schválen (což je plánováno na říjen 2021), bude vtělen do závazné směrnice, a všechny členské státy jej tak budou muset povinně implementovat do svého právního řádu. V našem případ to bude přirozeně znamenat rozšíření trestního zákoníku o tyto dvě skutkové podstaty.

Ponechám teď stranou právní rozbor nesmyslnosti tohoto konstruktu, jenž považuji za naprosto zběsilý, neboť absolutně nechápu, jak bude odlišován například humorný či satirický slovní projev (i když se obávám, že vtipy o židech, cikánech, hloupých blondýnkách či homosexuálech budou navždy zakázány a pro jistotu vymazány ze všech televizních archivů) a zaměřím se pouze na ilustraci zrůdnosti této aktivity na konkrétním případě.

Všichni si jistě ještě pamatujeme kauzu znásilnění nezletilé dívky z Terezína africkým migrantem černé pleti, jemuž za tento svůj odsouzeníhodný trestný čin, který zcela jistě poznamená celý zbytek života této dívky, jež byla jeho obětí, vyměřil trest nepodmíněného trestu odnětí svobody na dva roky nepodmíněně.

Pokud byste ale tento skutek například na své facebookové stránce, či v diskusi pod článkem na zpravodajském webu slovně odsoudili, přičemž součástí tohoto odsouzení by byl slovní útok týkající se barvy pleti pachatele tohoto trestného činu (zcela by postačil hanlivý výraz „negr“), pak vám bude reálně hrozit to, že půjdete za mříže na delší dobu než tento násilník.

Hnutí Trikolóra výslovně deklaruje, že ostře odsuzuje jakékoliv projevy rasismu či rasové nenávisti. Stejně tak  důsledně hájí principy rovnosti pohlaví, náboženského vyznání či sexuální orientace. Současně však hnutí Trikolóra stejně ostře odsuzuje snahu kriminalizovat verbální projevy občanů České republiky, ať už jsou sebevíc pohoršující. Žádný slovní projev nemůže být trestán přísněji než trestný čin, jehož podstatou je útok na život či zdraví člověka. Toto považujeme za zcela nepřijatelné!

Hnutí Trikolóra je bytostně přesvědčeno, že záměrem této připravované právní úpravy na poli Evropské komise je cílené omezení svobody slova a projevu a že vágní formulace pojmu „nenávistný slovní projev“ zcela bezpochyby povede ke zneužívání tohoto nového institutu proti všem osobám, jež se budou otevřeně vyjadřovat proti všem progresivistickým ideologiím, které k nám ze světa přicházejí, ať už se jedná o Black Lives Matter, #mettoo, aktivistické LGBTIQA+ bojůvky a mnohé a mnohé další.

Hnutí Trikolóra proto tuto úpravu důrazně odmítá, bude proti ní otevřeně u Evropské komise protestovat a v případě jejího přijetí hlasovat v Poslanecké sněmovně PROTI návrhu na její implementaci do českého právního řádu.

Současně Trikolóra vyzývá k projevení nesouhlasu s touto úpravou všechny své členy, podporovatele, jakož i ostatní občany ČR, kteří vnímají nebezpečnost tohoto návrhu, jenž je přímým útokem na základní právo zakotvené v Listině práva a svobod, tedy právo na svobodu slova.

Svůj nesouhlas může každý občan České republiky vyjádřit po kliknutí na tento odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12872-Hetze-Hasskriminalit-t-Aufnahme-in-das-EU-

S ohledem na skutečnost, že Evropská komise evidentně příliš nemá zájem o projevování názoru svých občanů ohledně této své aktivity (ruku na srdce – slyšeli jste o ní byť jediné slovo v některém z českých médií?), skončí lhůta k podávání vyjádření již v úterý 20.4.2021. Proto prosím neváhejte a napište Evropské komisi, co si o jejich počínání myslíte. Můžete tak učinit i v českém jazyce.

Apelujeme na všechny občany ČR, aby dali svůj nesouhlas jasně a zřetelně najevo. A to jak vyjádřením se na stránkách Evropské komise, tak i hlasem pro politická uskupení, která nedopustí implementaci těchto bruselských nesmyslů do českého právního řád, v říjnových parlamentních volbách. Volební uskupení Trikolóra-Svobodní-Soukromníci jasně a neodvolatelně deklaruje, že bude hlasovat PROTI přijetí této směrnice.

Pokud tento atak na naši svobodu nezastavíme, tak příští rok už budeme ve stejné situaci, jejíž ochutnávku jsme viděli na stadionu v Glasgow. V situaci, kdy vám za jedno nekorektní slovíčko bude hrozit mnohem přísnější trest než za to, že vám někdo málem ukopne hlavu.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama