JUDr. Jiří Pospíšil

  • TOP 09
  • europoslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,11. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

13.03.2011 9:28:14 - Matysek

Novela občanského zákoníku

Kdy budeme moct vidět občanský zákoník a jaké největší výhody v něm budou? Berete již v potaz například krachy cestovních kanceláří? Anebo to, když ženu přepadne hrubián a zničí ji všechny věci (o psychické újmě nemluvě).

Odpověď

14.03.2011 17:49:43 - JUDr. Jiří Pospíšil
 V současné době dokončujeme vypořádání připomínek, které k návrhu nového občanského zákoníku uplatnila jak oficiální připomínková místa (ministerstva a jiné orgány státní správy), tak odborná i laická věřejnost. V průběhu dubna návrh odešleme do vlády a v květnu by se mohl objevit v poslanecké sněmovně. Projde-li nový kodex sněmovnou, senátem a podepíše-li jej prezident, mohl by být účinný již od 1. ledna 2013. 
   Základním smyslem nového občanského zákoníku je sjednocení veškerého soukromého práva do jednoho kodexu. Právní úprava soukromoprávních vztahů je dnes roztříštěna do desítek předpisů, což ztěžuje její použití. Markantní je to zejména v závazkovém (smluvním) právu. Smlouvy jsou dnes upraveny paralelně v občanském i obchodním zákoníku a v každém jinak. Často není zřejmé, kterou úpravou se vlastně řídí, protože to mnohdy závisí na postavení stran či jiných okolnostech, které mohou být sporné. Nový občanský zákoník opouští principy vytvořené v 60. letech minulého století a vrací se k tradičnímu pojetí soukromého práva, jak je běžné v Evropě. Jde o liberální úpravu vycházející z principů přirozeného práva a smluvní volnosti stran za současné ochrany slabší strany. Pro více informací Vám doporučuji navštívit speciální webovou stránku k návrhu nového občanského zákoníku http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/obecne-o-zakoniku.html  .   
   Pokud jde o Váš dotaz týkající se cestovních kanceláří, vždy samozřejmě záleží na smluvním ujednání konkrétní cestovní kanceláře a konkrétního klienta. Nový občanský zákoník sice přináší větší ochranu slabší smluvní straně (a tou je v daném smluvním vztahu nepochybně klient kanceláře), nicméně i nadále platí, že při podpisu smlouvy se vyplatí sjednané podmínky důkladně pročíst a při pochybnostech vyhledat pomoc odborníka. Pokud cestovní kancelář poruší své povinnosti ze zákona nebo ze smlouvy tak, že zkazí svému klientovi celou dovolenou, bude možné se opřít o zcela nový institut tzv. ztráty radosti z dovolené, na základě něhož vznikne oprávněný nárok na odškodnění přiměřené nehmotné újmy. Tuto újmu bude možné určit dohodou klienta s cestovní kanceláří, anebo o ní rozhodne soud podle okolností konkrétního případu. Ve vyspělých demokraciích, kde soudy takovýto nárok na odškodnění přiznávají, se za přiměřenou náhradu považuje zpravidla částka nižší, než byla cena zájezdu, nicméně není vyloučen ani opak. Vždy záleží na intenzitě porušení povinností a vzniklých následcích. Odškodnit samozřejmě nelze újmu, která nesouvisí s povinnostmi cestovní kanceláře, například újmu v důsledku nepříznivého počasí. 
   Co se týče poslední části dotazu, problematiku postavení a odškodnění obětí trestné činnosti upravují předpisy z trestněprávní oblasti. V současné době připravujeme zcela nový zákon o obětech trestných činů, který práva poškozených výrazně posílí. To platí i o novele trestního řádu, jež má zlepšit přiznávání odškodnění obětem trestných činů a nově zavést i odškodnění za nehmotnou újmu. Novelu již odsouhlasila vláda. Projde-li bez průtahů i parlamentem, mohla by být účinná již od poloviny tohoto roku.