JUDr. Jiřina Rippelová

ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,28. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

02.05.2011 14:33:30 - liliana

Udílení milostí není jediným problémem

Paní senátorko, je udílění milostí jediný problém v návrhu na přímou volbu prezidenta jediný problém?

Odpověď

08.05.2011 21:38:51 - JUDr. Jiřina Rippelová
Udílení milostí není jediným problémem v případě změny Ústavy ČR, která by měnila formu volby prezidenta z nepřímé na přímou.  Přímá volba hlavy státu uvede na scénu prezidenta vybaveného mnohem silnější legitimitou. Strany současné koalice dlouho trvaly na tom, že změněn má být pouze způsob volby a do Ústavy nemá být jinak zasahováno. Je jisté, že taková změna by vedla k rozbití rovnováhy celého ústavního systému a je otázkou, zda by se podařilo nalézt rovnováhu jinou. Je dobře, že tato, tzv. minimalistická varianta byla opuštěna. Hlava státu vybavená silným politickým mandátem, některými samostatnými pravomocemi, možnostmi blokovat vládu a další ústavní orgány nekontrolovatelnou aktivitou nebo naopak nečinností ( např. neratifikace mezinárodních smluv, nejmenování soudců, včetně ústavních), a přitom právně a politicky neodpovědná by k zachování ústavní rovnováhy rozhodně nevedla. Má-li tedy dojít k zachování modelu parlamentní republiky, který odpovídá našim dlouhodobým tradicím a předpokládám i aktuálním představám, bude muset být zásah do Ústavy rozsáhlejší. Určitým paradoxem celé změny by bylo to, že prezident republiky bude muset být ve svých pravomocech oslaben, aby mohl být posílen způsobem volby. Chceme-li tedy zachovat status quo, tedy prezidenta coby reprezentanta státu dovnitř i navenek a hybatele převážně ve chvílích, kdy dochází k novému ustavování dalších ústavních orgánů. Musíme se prostě jako zákonodárci v případě zavedení přímé volby vyhnout tomu, aby určitá zájmová skupina disponující vlivem a prostředky neprosadila svého kandidáta, který by mohl bez možnosti jakéhokoli postihu a odpovědnosti blokovat činnost ústavního systému.