JUDr. Naděžda Kratochvílová

  • R2014
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,48. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

01.10.2014 13:41:30

Nejčastější chyby žadatelů o granty – bez CD se neobejdete!

Nejčastější chyby žadatelů o granty – bez CD se neobejdete!

Žadatelé o grantovou podporu městské části Praha 5 každý rok čelí neschválení své žádosti kvůli základním chybám při zpracování žádosti o grant.

Nejfrekventovanější jsou podle průzkumu hnutí RESTART 2014 formální pochybení například v nedodání požadovaných podkladů. Chyb se subjekty dopouštějí také při vyúčtování, například jej dodají pozdě nebo použijí přidělené peníze nesprávně. Hnutí RESTART 2014 proto občanským spolkům z Prahy 5 poskytne odborného koordinátora, který jim pomůže v komunikaci s úřadem.

Místostarostka Prahy 5 JUDr. Naděžda Kratochvílová a kandidátka hnutí RESTART 2014, která se zasloužila v minulém období o zachování možnosti účastnit se vypsaných grantových pobídek, vyjádřila jménem hnutí Restart 2014 zájem podporovat grantové příležitosti i pro nadcházející volební období: „Rádi bychom uchazečům o poskytnutí neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 5 dali možnost ucházet se o granty i následujícím období. Podpora projektů městkou částí má vliv na její pozitivní rozvoj a zlepšení úrovně služeb pro občany.“

V roce 2014 bylo podáno v jednotlivých grantových programech 250 žádostí, celkem uspělo 135 (54 %). Podle Kratochvílové bohužel mnoho užitečných projektů s výraznou přidanou hodnotou pro občany městské části neuspěje právě proto, že v nich jsou zbytečná formální pochybení. Po realizované analýze pobídek z minulých období se nejčastěji setkáváme s těmito formálními nedostatky:

  • Chybějící podání žádosti na přiloženém CD nosiči (je nedílnou součástí písemné žádosti)
  • Dodání žádosti na podatelnu po oficiálním termínu
  • Nedostatečný popis záměru
  • Absence spojení projektu s Prahou 5

Mezi nejčastější pochybení u subjektů, které rozhodnutím Zastupitelstva MČ Praha 5 obdrželi finanční prostředky, jsou:

  • Pozdní zaslání vyúčtování čerpání grantu po stanoveném termínu
  • Účetně doložené výdaje o čerpání grantu se obsahově neshodují s účelem, pro který bych schválen

Představitelé hnutí RESTART 2014 v Praze 5 apelují na větší průhlednosti schvalovacího procesu a výběru žádostí o grantovou podporu: „Rádi bychom v příštím období obnovili činnost Grantové komise městské části, jejímiž členy by mohli být představitelé všech zastupitelských klubů,“ vysvětlila JUDr. Naděžda Kratochvílová z hnutí RESTART 2014. Zároveň plánuje naše hnutí žadatele osvětou informovat o úskalích žádostí o granty. Pomoci se žádostmi by mohli grantoví koordinátoři, které bychom rádi na Praze 5 nově zavedli. Jejich profesionální informační servis by přispěl k vyšší úspěšnosti odevzdaných žádostí,“ dodala Kratochvílová.

Tabulka s přehledem schválených žádostí o grant v jednotlivých oblastech v MČ Praha 5 v roce 2014:

GRANTOVÝ PROGRAM

POČET ŽÁDOSTÍ

VYHOVĚNO BYLO

Místo pro život a Ekologie

14

14

Sportovní činnost

67

42

Sociální oblast: Program Podaná ruka (handicapovaní atd.)

41

18

Kulturní aktivity

51

25

Podpora a rozvoj podnikání v Praze 5

4

2

Vzdělání, volnočasové aktivity, sport

49

23

Zachování a obnova nemovitých kulturních památek

2

2

Sociální oblast: Program Podaná ruka podpora volnočasové aktivity občanů MČ P5

22

9

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama