JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D.

  • KSČM
  • Královéhradecký kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 4,09. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

30.01.2020 16:29:00

Byl bych nerad, aby české děti byly vychovávány k násilí

Byl bych nerad, aby české děti byly vychovávány k násilí

Projev na 40. schůzi Poslanecké sněmovny 30. ledna 2020 – reakce na odpověď ministra Petříčka k podpoře Branných oddílů mládeže ze strany ministerstva zahraničí

 Pane ministře,

neodpovídáte mi na tu jednoduchou otázku, na kterou jsem se ptal, kdo byl autorem té vyhrazené písemnosti, ani zda bylo více adresátů, ale budu považovat, že to nebyla žádná z tajných služeb, takže to mohlo být něco uvnitř rezortu a tu informaci jste si sami utajili. Vzhledem k tomu, že se jedná o materiál ve stupni utajení Vyhrazné, tak ho nebudeme projednávat. Já se s vámi domluvím, že se s tím materiálem asi seznámím, protože jako poslanec předpokládám, že mám možnost se seznámit s materiály, které jsou ve stupni nebo v režimu utajení.

Vy jste začal mluvit o tom branném spolku, v podstatě co to je zač a atd. Dobře, když se o tom chceme bavit, tak se o tom pojďme bavit. Spolek BROML byl založen 11. 4. 2017 jedním zakládajícím členem, přičemž tento spolek podle rejstříku má jednoho člena. Jednoho člena. Vy uvádíte 70. Ano, pokud se podíváte na stránky, tak tam mluví o tom, že shromažďují asi kolem 70 dětí ve věku 10-18 let.

Vzhledem k tomu, že se, předpokládám, bude velmi brzy diskutovat o některých věcech, já jsem se vás ptal právě na to z toho důvodu zahraničí, protože vy máte dobré vztahy s Ukrajinou, a pokud já se podívám na ty stránky a vidím tam, že tyto děti ve věku 10-18 let jezdí na Ukrajinu a jsou tam cvičeny vojenskými nebo polovojenskými jednotkami, tak mně to nenechává úplně v klidu, protože když se podívám na ten zapsaný spolek, tak je napsáno, kdo jsme, na stránkách a můžete se to veřejně dočíst. Jsme branné oddíly, jsme dobrovolným, nezávislým a nepolitickým spolkem, jehož posláním a účelem je vzájemný všestranný rozvoj osobnosti dětí, mládeže a dospělých, jejich výchova k aktivnímu občanství, odpovědnosti vůči lidem, společnosti, posilování jejich branného vědomí a budování odpovědnosti za obranu vlasti, příprava pro situace nouzových a krizových stavů. Předmětem činnosti je především celoroční práce s dětmi, mládeží která probíhá v rámci oddílů se zaměřením na branné a společenské aktivity, jako např. historie, zdravověda, pobyt ve volné přírodě, sporty, společenská etika. V případě potřeby členové mohou svými znalostmi a prostředky přispět k záchraně osob nebo majetku.

A čím se zabýváme? Taktika: Učíme se vojenskou taktiku, kterou uplatňujeme při airsoftových hrách - airsoftových hrách! - a bojových simulacích. Zbraně, další položka: Zjišťujeme, jak fungují zbraně tím, že je rozebíráme, a učíme se, jak se zbraněmi bezpečně manipulovat. Samozřejmě to všechno se líbí a je to bohulibá činnost. To myslím potvrzuje i to, že tyto branné spolky přijal bývalý ministr obrany pan Stropnický i paní kolegyně bývalá ministryně Karla Šlechtová. Zmínil jste, že byli přijati zde v Poslanecké sněmovně výborem pro obranu. To máte všechno pravdu a to všechno lze dohledat.

Takže ta činnost je asi správná a představíme si ji a říkáte, o co tomu poslanci jde, vždyť to je přece v pořádku. Děti se neflákají doma u počítače, nehrají si s telefonem a konečně něco také dělají. Běhají někde v maskáčích po lese, zdokonalují se fyzicky atd. Ano. Určitě bych to podporoval, bylo by to výborné, kdyby tam nebylo to, co tam tedy zveřejňují na těch stránkách, a to je to, co mi na tom vadí. Ty děti jedou do zahraničí, anebo možná i v ČR, ve věku 10-18 let a střílí nejenom z krátkých zbraní, teď myslím ostré střelby, ne airsoftové, ale střílí také z dlouhých zbraní, z pušek, střílí také z poloautomatických zbraní, jako jsou Kalašnikovy, Špaginy, ale jsou také fotografie, kde jsou minometné granáty nebo granátomety. A já se nedomnívám, že děti ve věku 10-18 let by měly asi takto fungovat. Když se podíváte na jejich činnosti, vše je zaměřeno na sportovní fyzickou zátěž, nejčastěji box, a já se trochu obávám, kam to bude směřovat, protože nechápu, proč ty výcviky jsou dělány v zahraničí. Já si myslím, že i v ČR by se našli lidé, kteří by byli schopni se těmto dětem věnovat. Vzhledem k tomu, když se podívám na ty stránky z roku 2017, tak všechny děti mají na sobě maskovací mundúry Bundeswehru, německé armády. Můžeme říct, je to levně dostupné, tak proč to nekoupit. Všechny děti mají stejné sportovní i jiné společné prvky, samozřejmě mají i maskáče české armády, ale pokud se podíváte a, pane ministře, podívejte se i vy, a já to říkám i kolegům, kteří za výbor pro obranu přijímali tyto kolegy nebo tyto mladé brance nebo kadety zde v Poslanecké sněmovně a udělovali jim ta hodnostní označení, povyšovali je tady, což lze z těch videí a fotografií vidět, tak ten jejich jediný vlastně velitel, který tam vystupuje jako zakladatel těch BROMLů, také nosí ukrajinské insignie na uniformě. Je to vidět jak na všech akcích, které se pořádají, ať zde v ČR, nebo se pohybuje po městě, tak i zde v Poslanecké sněmovně.

Pokud se podíváte na ta další videa, která tam jsou, tak mají napsáno, že zakládají také zvláštní organizační jednotky, nazývají to ZVOJ, jejichž účelem je hlubší rozvoj taktických, zdravotnických a topografických dovedností. Členové této jednotky jsou vystaveni vyššímu psychickému tlaku, proto se jedná o výběrovou jednotku a ti zájemci musejí plnit vyšší fyzické zkušenosti, ke kterým dochází podle tabulek army testů. A následně na to získávají tzv. červený baret. V souvislosti s tím tyto děti odjíždějí do zahraničí, zase na tu Ukrajinu, kde absolvují parašutistický výcvik na letišti řekněme v Černihivské oblasti. A zase podle rukávových nášivek lidí, kteří se toho účastní, jsou tam vojáci ukrajinské armády nebo polovojenské jednotky ukrajinské armády a české děti ve věku 10-18 let.

Já předpokládám, že někdo to musí financovat, takovouto činnost, protože pokud máte mít pro 70 dětí uniformy, máte pro ně mít teplákové soupravy, trička, čepice, zaplatit cestu do zahraničí, zaplatit parašutistický výcvik, střelby z automatických i poloautomatických zbraní, tak to určitě není zadarmo. A překvapuje mě, že Ministerstvo zahraničí o těchto věcech nic neví, ani to, že sem zřejmě do České republiky jezdí také na výcvik státní příslušníci Ukrajinské republiky, možná bývalý vojáci ATO - Antiteroristické operace, jak vy nazýváte, a mně tyto věci nenechávají, pane ministře v klidu. Já z těch prvotních informací, a když si to dohledáte, tak oni dneska dementují některé věci, že si hráli na určitou hru, řekněme zpravodajskou a jinou, a že vaše jméno, resp. vaše ministerstvo do té hry zapojily tak jako do té hry, tak tam probíhá. Je to dohledatelné na jejich sociálním profilu.

Já bych byl velmi rád, kdyby Ministerstvo zahraničí asi tyto věci nenechávalo bez povšimnutí. Já určitě požádám některé bezpečnostní složky, aby se tímto zabývaly, protože ono zlomit nebo resp. vychovat dítě ke střelbě a k určité bojové připravenosti, může vypadat jako velmi dobré, že to dítě bude připraveno pro službu v armádě nebo bezpečnostních sborech. Mnohé maminky tomu možná tleskají, že konečně se našel nějaký statečný muž, který zajišťuje, že se to dítě nefláká doma u počítače, a že je někde v lese, popřípadě si tam hraje s tou airsoftovou pistolí.

Ale víte, oni také zde na sociálních sítích kolují ta videa těch malých arabských, chcete-li muslimských dětí, kteří už v osmi, v deseti letech, což je ten věk lehké ovladatelnosti, střílí z krátkých zbraní, popřípadě poté střílí proti živým terčům, a někteří dokonce uřezávají hlavy. A já bych byl nerad, aby české děti byly vychovávány k nějakému násilí v tomto směru. Nemám nic proti fyzické připravenosti k nějakému násilí v tomto směru, protože pokud by pak šly sloužit do Armády České republiky nebo do jiného bezpečnostního sboru - a myslím, že už jsme i ve své historii nedávné měli takový příklad, že jeden z vojáků měl na své vojenské výstroji a výstrojních součástkách znaky, které jsou nepovolené nebo jsou resp. spojené s tím nehorším období minulého století, to znamená s druhou světovou válkou a nacismem. A já vím, že náš postoj se diametrálně liší, co se týká pohledu Ukrajiny. Pro mě Ukrajina je polofašistický stát.

A pokud jsem se nedávno dočetl - a je to asi dva dny, tři dny zpátky - možná mně to potvrdíte, možná vyvrátíte, že to pravda není - Velká Británie zakázala ukrajinský trojzubec a zařadila ho mezi loga nebo řekněme ta označení, která jsou na území Velké Británie zakázána, a pokud by tam někdo takový přijel a měl vytetováno, což tito muži nejčastěji dělají, tak nemá oprávnění vstupu na území Velké Británie. Takže já se domnívám, že pokud chce někde z našich ministerstev - a já se domnívám, že to platí některé z našich ministerstev, a jak jsem včera mluvil i s paní kolegyní Karlou Šlechtovou, tak říkala, že asi nějaká dotace z Ministerstva obrany tam byly. Tak já si budu teď žádat o rozklíčování, kdo to platí, k čemu ty peníze jsou vynaloženy, protože řada z vás se možná věnujete nějaké práci s mládeží. A ono sehnat pro činnost, práce, dětí a mládeže dotaci ve výši jednotek tisíc korun, popřípadě desítek tisíc korun na opravu nebo fungování nějakého tábora nebo jenom koupit společná trička, abyste mohli uspořádat letní táborový běh, je chození stále v předklonu, ať za starosty, za hejtmany, za radou kraje, abyste vymodlili, vyprosili nějaký příspěvek, pokud nemáte štědrého dotovatele této činnosti, tak abyste vyprosili nějakých pár tisíc.

Tady vidím, že děti mají německé uniformy. Mají české uniformy, kompletní. Mají teplákové soupravy. Mají sportovní oblečení. Mají kompletně všechno. Bílé ponožky zatím nemají, bílé ponožky zatím nemají. Takže možná nám to přijde úsměvné. Ano, samozřejmě úsměvné to je, kdyby Ministerstvo vnitra tady, řekněme, nevyskakovalo, když to řeknu tímto způsobem a nezakazovalo domobrany - aspoň tak jak to prohlašovalo v dubnu loňského roku a ještě na podzim loňského roku, kdyby to zde všechno neprobíhalo a neříkali jsme: Ne, vy tohleto nesmíte dělat, vy otcové od rodin, kteří jste prošli vojenským výcvikem a jste ve věku pětačtyřicet, padesát a více let, a už nejste v aktivní službě Armády České republiky nebo bezpečnostního sboru, anebo jenom ti, kteří se považujete za vlastence a sami říkáte, že nechcete některé věci připustit.

Tady na druhé straně vychováváme děti. Bohužel a já si myslím, že to, co je napsáno v cílech tohoto spolku, neodpovídá tomu, co tento spolek ve skutečnosti vykonává, protože tam nejde o airsoftové střelby, možná probíhají na území České republiky, a možná právě proto, aby se mohlo střílet z ostrých zbraní, a nechci i říct, že třeba do lidí a někde na jihovýchodě Ukrajiny, tak proto se jezdí do zahraničí. A já si myslím, že Česká republika a za Ministerstvo zahraničí - k mému politování jste zatím ministr stále vy - tak byste o těchto věcech měl shánět informace, měl zjistit, jestli něco takového opravdu probíhá. A já jsem připraven vám v tom být jakkoli nápomocen. A věřte tomu, že budu dál vyvíjet nějakou činnost k tomu, abych zjistil, jestli to Ministerstvo zahraničí jakoukoli součinnost v té věci neposkytlo, byť dnes se hovoří o tom, že to ministerstvo tu součinnost nevykonává. Takže tolik zatím za mě vše.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama