JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D.

  • KSČM
  • Královéhradecký kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 4,09. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27.05.2020 19:27:00

Kolegové senátoři chtějí vypustit požadavek na vzdělání strážníka

Kolegové senátoři chtějí vypustit požadavek na vzdělání strážníka

Projev na 49. schůzi Poslanecké sněmovny 27. května 2020 k zákonu o obecní policii

 Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych před vás za skupinu předkladatelů znovu předstoupil a požádal vás o hlasování o vráceném zákonu, sněmovní tisk 550, kdy kolegové a kolegyně ze Senátu přijali několik pozměňovacích návrhů, které nám předkládají a ke kterým bych se za skupinu předkladatelů krátce vyjádřil a lehce odůvodnil.

Přiznávám také od samého začátku, tak jako v mých předchozích vystoupeních, že na návrhu jsme velmi úzce spolupracovali s Ministerstvem vnitra, takže i mé případné vyjádření je z dílny Ministerstva vnitra - odboru bezpečnostní politiky.

Kolegové senátoři navrhují celkem jedenáct bodů, které se vlastně v podstatě mění. Můžeme říct ve zkratce, že některé jsou bezproblémové a mohlo by se s nimi, řekněme, i tak souhlasit - bod 1 až 3, což jsou legislativně technické úpravy, body 5 až 7, to jsou úpravy odchodného pro strážníky - kolegové senátoři vypustili omezující podmínku padesáti let věku strážníka a v podstatě by trvali na tom, aby poměr musel být k jedné obci. Zde si, řekněme, dovolím říct nesouhlas, protože naší snahou bylo, aby strážníci neodcházeli v mladém věku, protože obce do nich investují peníze, na jejich výcvik, zaškolení a další a další věci. A pokud by nám strážníci odcházeli před tím padesátým rokem, tak by to byl ten problém, který třeba teď řešíme u Policie České republiky, kde nám odchází desítky policistů v produktivním věku a my bychom chtěli, aby naopak sloužili i po věku padesáti let.

Neutrální názor bychom měli na body 8, 9, 10, popřípadě i jiné, ale zásadní body, které jsou a pro které vás budu žádat, abyste nepodpořili senátní návrh a setrvali na svém původním hlasování, kde jste v době, kdy jsme o tom hlasovali, ze 161 přítomných hlasovali 141 pro, tak abyste nás podpořili i tentokrát, a to je bod 4 a bod 11.

K bodu 4. Kolegové senátoři chtějí vypustit požadavek na vzdělání strážníka, kterým dnes je maturitní zkouška. Vy, kteří zde sedíte delší dobu, tak si určitě vzpomenete, možná jste toho i sami byli účastni, že v roce 2009 byla schválena novela zákona o obecní policii a vy, kteří zde sedíte delší dobu, jste právě stanovili podmínku, aby strážník obecní policie měl maturitní vzdělání. Tehdy tento požadavek maturitního vzdělání nesplňovalo 1 608 strážníků v celé republice. 1 608 strážníků nemělo v roce 2010 maturitu. Byla stanovena překlenovací doba po dobu sedmi let a na konci roku 2015, kdy už jsem zde byl já a seděl jsem v podvýboru pro policii, tak jako teď jsme čelili tomu, kolik strážníků bude muset ukončit pracovní poměr v obci. Tehdy muselo skončit 203 strážníků, protože si nebyli schopni v těch sedmi letech doplnit vzdělání. Samozřejmě tam byla ještě výjimka pro strážníky, kteří byli starší pětačtyřiceti let a ty už si tu maturitu dodělávat nemuseli. Zmírnit nyní požadavky na vzdělání je z našeho pohledu krok zpět, který nepřinese v podstatě vůbec nic pozitivního a určitým způsobem byla i narušena nějaká právní jistota a důvěra lidí v právní řád. Takže to je naše výhrada. Mohl bych k tomu hovořit i více.

A potom druhým bodem, který by nám, řekněme, udělal trošku problém, je bod 11. Víte, že jsme o něj zde svedli diskusi, a to je ten náš návrh, který řeší zavedení odchodného pro strážníky. Nakonec jsme většinově hlasovali, jak jsem zmínil, 141 pro ze 161 přítomných, a to odchodné jsme dali. Kolegové senátoři a senátorky teď došli k nové verzi a chtěli by, aby se to vyplácené odchodné nedanilo. To znamená, že by zůstalo v celých až šesti platech, jak tam je. Zde musím ale říci, že my se snažíme s kolegy sjednotit, řekněme, benefity pro strážníky obecních a městských policií se zdravotnickou záchrannou službou, kde už tento benefit je, a jsou to dvě složky, které pracují v náš prospěch společně i s policisty a s hasiči, kteří to odchodné, popřípadě výsluhy mají a jsou ale i upraveny zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Takže pokud bychom teď zavedli u strážníků nedanění odchodného, tak očekávám, že by se v brzké době ozvali také kolegové ze zdravotnické záchranné služby, popřípadě státní úředníci, kteří odchodné ze zákona mají, ale mají ho také daněno.

Takže ve zkratce ty body. Předpokládám, že i pan kolega senátor je popřípadě ještě představí a já vás požádám o setrvání původního návrhu a znovu o podporu poslanecké verze.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama