JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D.

  • KSČM
  • Královéhradecký kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 4,09. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

09.12.2020 18:47:00

Nejsme jedinou zemí, která žije v Evropě v nějakém nouzovém stavu

Nejsme jedinou zemí, která žije v Evropě v nějakém nouzovém stavu

Projev na 76. schůzi Poslanecké sněmovny 9. prosince 2020 k návrhu na vyslovení souhlasu s prodloužením doby nouzového stavu.

Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, vyslechl jsem si, myslím, že už asi skoro všechny poslance s přednostním právem z opozičních stran. Takže já to asi dokončím.

Všechno, co jsem vlastně doteď slyšel, je, že opoziční strany nepodpoří prodloužení nouzového stavu, unisono všichni v podstatě by šli na ukončení nouzového stavu od neděle tohoto týdne. Já to samozřejmě beru na vědomí. Je to jejich politika, jejich rozhodnutí. Akorát jsem neslyšel, jak by postupovali oni. Co by všechno udělali, jak by to svým způsobem řešili. Nějaké nástiny tady byly, ale vždycky to bylo takové v té obecné rovině co by se mělo, jak by se mělo a co je potřeba. Já myslím, že co by se mělo, jak by se mělo a co je potřeba, ví skoro každý. Vědí to i ti chlapi v hospodě, kteří o tom diskutují, protože těch možností je vždycky hodně. Ale udělat kus toho rozhodnutí není nikdy jednoduché. A já jsem třeba to jedno rozhodnutí musel teď také dělat, když jsem musel dát nějaké doporučení svým kolegům v rámci poslaneckého klubu.

Byla zde vznesena otázka, zda je potřeba vůbec nouzový stav nebo zda můžeme postupovat podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Poměrně analyticky to popsal pan předseda Fiala, který dal výčet toho, co vláda může v nouzovém stavu a na co pak naopak ten nouzový stav už nepotřebuje. Ten výčet byl velmi dobrý. A já se zastavím u té jedné položky, která je mně nejbližší a je strašně důležitá, protože tam jsme viděli tu potřebnost toho nouzového stavu. A bylo zmíněno nasazení armády a hasičů.

Já jsem byl dnes po dlouhé době, bohužel vládě to trvalo velmi dlouho, s některými kolegy z opozičních stran, účasten jednání Ústředního krizového štábu. Takže vládě za to děkuji, že po tak dlouhé době nakonec došla k závěru, asi tuší, že nouzový stav může trvat ještě řadu měsíců a že by s námi některé věci mohli konzultovat, protože ty konzultace jsou potřeba. Takže tam, pokud si dobře pamatuji, zaznělo, že armáda byla nasazena teď v rámci nouzového stavu za ty dva měsíce v podstatě na 61 místech, jestli si to tak dobře pamatuji. Možná, že úplně ne, ale šedesátka tam určitě padla.

Mně utkvělo v paměti nasazení armády, které trvalo nebo trvá, možná ještě bude trvat, u Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy, kde armáda funguje jako řídící, popřípadě možná i další funkce už po dobu skoro dvou měsíců. A proč nám funguje? No protože Zdravotnická záchranná služba má asi větší počet výjezdů nebo jí chybí lékaři, popřípadě zdravotničtí záchranáři.

Já jsem dnes na Ústředním krizovém štábu vznesl dotaz, jak na tom jsou bezpečnostní sbory, kolik chybí lidí a jakou máme řekněme nemocnost nebo popřípadě karanténu. Ta čísla jsem bohužel zapomněl, ale jsem schopen to dát trošku z hlavy.

4,5 tisíce příslušníků Policie České republiky z nějakých důvodů není ve službě. K tomu je dalších 1,5 tisíce příslušníků, kteří jsou v karanténě nebo jsou COVID pozitivní. To znamená, chybí plus minus 6,5 tisíce policistů pro přímý výkon služby. Pan policejní prezident psal ve zprávě, že to je cca 11 - 12 %, možná větší číslo. Vězeňská služba mi napsala čísla plus minus 600 odsouzených nebo lidí vykonávajících výkon trestu nebo vazbu, kteří jsou teď v karanténě, a několik set příslušníků, 150, nějaký podstav, plus ty další věci.

Pokud vzpomínáte, minulý týden jsme tady řešili ve stavu legislativní nouze zákon, kdy jsme umožňovali, aby v případě potřeby mohla Vězeňskou službu nahradit Policie České republiky, protože už zákon o policii v § 22 říká, že v případě, že policie nezvládá, může povolat k plnění úkolů policie armádu, celníky i Vězeňskou službu. Vězeňská služba nic takového neměla, teď to má v zákoně, protože taková situace může nastat. Vězeňská služba nemůže zavřít ani jedno oddělení, ani jednu věznici, protože i tak má naplněnost více než 100 %. Jak to funguje v některých věznicích, radši ani nebudu zmiňovat, to je na jiné místo.

Takže to jsou všechno lidi, kteří jsou v té první linii, ti jsou pro mě nejdůležitější, včetně těch zdravotníků, kteří tam jsou a kteří, jak bylo několikrát zmíněno, jedou na plné obrátky, na plný výkon, jsou ještě za hranicí toho svého výkonu a jedou na doraz. Povolávali jsme studenty nebo nařizovala se práce studentům, medikům, záchranářům a studentům posledních ročníků středních škol zdravotnických oborů, několik stovek jich bylo nasazených, samozřejmě řešili jsme i ten problém, jestli je to nasazování - pan dr. Kaňkovský to zmínil, myslím, dneska - úplně optimální a jestli by se to dalo řešit jinak atd. A líbilo se mně na tom Ústředním krizovém štábu, že se hledá snaha problémy řešit a pokud možno vyřešit. A to bylo v tom jarním Ústředním krizovém štábu a probíhá to i teď v tomhle podzimním Ústředním krizovém štábu. Od toho to je ústřední krizový, aby to bylo operativní. Takže probíhá to, funguje to, ale bez těch lidí, kteří dneska posilují ty zdravotnické záchranáře, ty lidi v první linii, bez těch vojáků, hasičů, by to prostě, přiznejme si to, nešlo. Nešlo. A jestli chceme, aby přišel totální kolaps českého zdravotnictví, tak pojďme tou cestou, kterou navrhujete vy, ukončit ten nouzový stav k 24.00 této soboty.

My se snažíme chovat odpovědně a vzali jsme na vědomí data, která přišla, když došlo k rozvolnění nouzového stavu minulý týden ve čtvrtek. Nejprve jsme si mysleli, že to bude v pondělí, vláda to odsunula do čtvrtka a najednou po pěti dnech přichází nová data s novými nárůsty a najednou vidíme, že je něco špatně. Ale položme si otázku, proč je to špatně, když pan ministr zdravotnictví říká, že inkubační doba je mezi sedmi a deseti dny, to přece k tomu rozvolnění ještě nedocházelo, to ještě byl ten čtvrtý stupeň a byla ta opatření, která byla před tím čtvrtkem. To znamená, důvodem muselo být úplně něco jiného. A my víme co? Nevíme co. To znamená, my bychom měli dát prostor pro to, aby odborníci z Ministerstva zdravotnictví zjistili, co je příčinou toho nárůstu, a mohli na to nějakým způsobem reagovat. A přijmout vhodná opatření, opatření, která jsou, jak zmínil pan místopředseda Fiala, vhodná, potřebná a také přiměřená.

Byla zde několikrát zmíněna diskriminace velkoobchodů vůči maloobchodníkům. Já myslím, že tato věc je v podstatě vyřešena, protože pan ministr zdravotnictví už několikrát řekl, že jsou připraveni o této věci jednat a pokud budou maloobchodníci splňovat podmínky, které jsou dány pro velkoobchod, nemělo by dojít do budoucna i v případě, že by muselo být přistoupeno k znovuzavedení čtvrtého stupně, k uzavření těchto provozoven. To samé samozřejmě platí pro živnostníky, ať to jsou kadeřnice, pedikérky, čalouníci, cokoli jiného. Prostě pokud nastaví PES, Ministerstvo zdravotnictví, nějaká pravidla a živnostník je bude splňovat, tak by neměl být důvod, aby i v případě návratu do čtvrtého stupně došlo k tomu plošnému uzavření.

Víte, pro nás by mělo být také důležité, protože žijeme uprostřed Evropy, jaká je situace v zahraničí. A to je nejčastější, co my řešíme, jak na tom jsou kolegové z Rakouska, z Německa, Slováci, Poláci. Rakušáci, jestli jsem dobře vnímal, odpískali zimní sezónu. V podstatě my už se tam nedostaneme bez karantény. Pokud vím, tak Bavorsko zrušilo tzv. malý pohraniční styk, tzn. už si tam nezajedete na nákupy. Němci, pokud jsem dneska zaregistroval v rámci Ústředního krizového štábu, by měli kolem Vánoc zavést celonárodně tvrdý lockdown. Takže ta situace taková je. Jak jsou na tom Poláci, víme, tam ta nákazovost je ještě daleko větší a ta opatření, která jsou. Já jsem teď před chvilenkou krátce mluvil s panem ministrem zdravotnictví a reagoval jsem na to, co říkal Honza Hamáček, pan ministr vnitra, že by bylo asi dobré, kdyby nám vláda předložila, jaké nouzové stavy popř. obdobná opatření v nouzovém stavu jsou v zahraničí a na jak dlouho to mají udělané včetně toho, co můžou. Pan ministr říkal, že něco podobného už připraveného mají a že by bylo asi dobré, kdybychom to dostali. Protože, přátelé, kolegyně a kolegové, nejsme jedinou zemí, která žije v Evropě v nějakém nouzovém stavu. Jsou to v podstatě všechny země kolem nás, v podstatě celá Evropa se potýká s tímto bojem.

Vývoj této nemoci je dynamický a nelze předem říci, jak se to bude vyvíjet. My můžeme mít na základě nějakých vývojů a statistik určitý předpoklad, ale nemusí se nám vždycky zhodnotit. Takže vzhledem k tomu, jak jsem zmínil, ta inkubační doba je sedm až deset dní a otevřeli jsme před čtyřmi pěti dny resp. přešli ze čtvrtého do třetího stupně, i když teď už jsme skoro zase na tom zavést zpátky čtvrtý stupeň, byť s jinými omezeními, tak jsme se jako klub KSČM po diskusi i včetně toho, že jsme diskutovali s panem ministrem - a za to děkuji - dohodli, že navrhneme ctěné Poslanecké sněmovně prodloužení nouzového stavu do - já si dovolím opravit pana ministra vnitra - 23. 12. včetně, a to právě proto, aby měla vláda možnost vyhodnotit ta data, která přichází, která bude mít v průběhu toho rozvolnění, a předpokládám, že se jí podaří zjistit, když to jenom trochu půjde, kde jsou ohniska popř. kde jsou ta místa, odkud dochází k tomu přenosu. A v případě, že by bylo potřeba, tak jsme připraveni o této věci znovu jednat dvaadvacátého, kdy bude, jak zmínil pan ministr, schůze Sněmovny. Takže náš návrh za klub KSČM jsem představil - 23. 12. včetně. Nechceme být takoví, jako jsou kolegové z ostatních opozičních stran, kteří řeknou, že vláda už nic nepotřebuje a že všechno pobabrala, protože životy a zdraví našich lidí jsou pro nás důležitější, než politikaření zde v Poslanecké sněmovně. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama