JUDr. Stanislav Grospič

  • KSČM
  • Středočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,41. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

19.08.2020 15:41:00

Otvírá se tu Pandořina skříňka v podobě dvojkolejnosti voleb

Otvírá se tu Pandořina skříňka v podobě dvojkolejnosti voleb

Projev na 57. schůzi Poslanecké sněmovny 19. srpna 2020 k vládnímu návrhu zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020

 Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové,

dovolte, abych se za klub Komunistické strany Čech a Moravy i za sebe také krátce vyjádřil k předloženému návrhu zákona.

My vnímáme a i sám za sebe také vnímám pozitivně, že se tady objevila snaha ze strany Ministerstva vnitra řešit otázku účasti na volbách a výkonu volebního práva jako jednoho z nejzákladnějších práv zakotvených v našem ústavním pořádku pro osoby, které by byly postiženy karanténou, to znamená, vlastně na základě teď onemocnění COVID-19 by jim nebylo umožněno nebo podle výkladu by jim neumožňoval stávající volební zákon výkon volebního práva, protože by je dával do té kategorie i ostatních nemocných z hlediska nakažlivých onemocnění, například těch, kteří mají tuberkulózu, žloutenku či jiné onemocnění.

Trošku v té souvislosti také musím říci, že jsem rád, že nakonec bylo upuštěno od jednoho z návrhů, který se v těch pracovních podobách objevoval, to znamená hlasování v zastoupení, protože tam si myslím, že přes snahu zabezpečit identitu dvou osob - zmocněnce a zmocnitele - byla řada otázek nejasných, bylo by to technicky velice složité, ale nakonec by nebyl dohledatelný nijak a průkazně dokazatelný projev vůle zmocnitele vůči zmocněnci a mohlo by to vést k řadě sporů a napadání potom volebních výsledků. To si myslím, že ano.

Co však považuji za vážné z hlediska současného návrhu zákona, který máme pod sněmovním tiskem 971. Myslím si, že je potřeba za prvé si uvědomit, že se s tím trošku otevírá Pandořina skříňka v podobě dvojkolejnosti voleb upravovaných pro jeden orgán - krajské zastupitelstvo, nebo i pro druhý - Senát coby jednu z komor Parlamentu České republiky dvěma právními předpisy. Platí obecný zákon a platí zde speciální zákon, který se týká určité části, skupiny občanů. To je potřeba vnímat jako věc vysoce mimořádnou, která možná technicky zabezpečuje určité kategorii občanů, kteří by jinak spadli do té oblasti karantény a nemohli by vykonávat své volební právo, ale na druhou stranu by neměl být precedentem pro přístup k budoucím situacím v České republice a zavdávat k tomu, že bychom zde měli propříště vždycky zákony obecné a potom souběžně spuštěný nějaký volební zákon univerzální, který by říkal, jak se má postupovat v dobách pandemií či v jiných krizových situacích.

Takže tady bych před tímto varoval a také bych se přikláněl k tomu, aby se otevřela debata na téma diskuzí o tom, jak naplnit volební zákon pro volby, které nás budou čekat v průběhu příštího roku, dostatečně s předstihem, abychom v této souvislosti tedy pamatovali i na tuto zkušenost, která určitě byla nečekaná, a řada jiných evropských států na to rovněž reagovala velice různě, každý určitě podle svého svědomí s úmyslem obsáhnout a zabezpečit volební právo, ale víme, že například v Polsku také volby nebyly stále jednoduché a vede se řada soudních sporů ohledně naplnění volebního práva tam. Takže doufám jen, že se přijetím tohoto zákona vyvarujeme těchto situací.

Já bych v té souvislosti také chtěl říci, že do určité míry vítám ty tři pozměňovací návrhy, které tady zatím zazněly a budou načítány, resp. jsou, protože ony vlastně dávají trošku odpověď na to, že vyčleňujeme jednu skupinu osob z oblasti karantény a tato skupina osob by právě mohla být skupinou, která na jedné straně sice půjde vykonávat své volební právo, ale na druhé straně by mohla být za tento výkon volebního práva postižena. Takže v této souvislosti si myslím, že jsou to návrhy, které trošičku možná zmírňují tu otázku, která tady visí z hlediska výkladu a stálé realizace tohoto zákona.

Komunistická strana Čech a Moravy tento zákon podpoří, i když si myslíme, že se spíš mělo jít cestou možná zákona o ohrožení veřejného zdraví či cestou jinou, protože ona dvojkolejnost není nejšťastnější, a tím, že se nevstupuje už do výkonu aktivního volebního práva a nevstupuje se výrazně ani do restrikcí, spíš se jde opačnou cestou pasivního volebního práva, tak z tohoto pohledu tedy návrh tohoto zákona podpoříme.

Chtěl bych tady jenom ještě jednou říci na závěr, že vnímáme jako ne příliš šťastné tedy to řešení a vyjadřujeme obavy před tím, že zvolená varianta řešení může skutečně v budoucnu vést k soudním sporům, kdy se občané, kteří také jsou v karanténě, ale z důvodu jiné nemoci, nikoliv onemocněním Covidem-19, budou chtít třeba domáhat toho, aby i oni měli volební právo upravené ve zvláštním režimu, tak jak se tady vlastně dnes bude dít a bude přijímat ve zvláštní kategorii občanů, a nebyli tedy z jejich pohledu oni diskriminováni nebo vyloučeni z volebního procesu, byť třeba jejich počet nedosahuje takového čísla, jako počet osob, které jsou postiženy nemocí Covid-19, ať už přímo, anebo karanténními opatřeními.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama