JUDr. Stanislav Polčák

  • STAN
  • europoslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,54. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

10.09.2020 10:13:00

Zrušením superhrubé mzdy přijdou obce trvale o deset procent příjmů

Zrušením superhrubé mzdy přijdou obce trvale o deset procent příjmů

Obcím hrozí, že v důsledku zrušení superhrubé mzdy přijdou trvale o deset procent svých příjmů. Jde o dosud bezprecedentní zásah do rozpočtů obcí, měst a krajů.

 SMS ČR vyzvalo ministryni financí k jednání a zástupce samospráv k tomu, aby tento nezodpovědný krok vlády odmítli podpisem petice a aby o problému intenzivně jednali se svými poslanci a senátory.

Ministryně financí Alena Schillerová na počátku září oznámila, že v rámci dohody koalice o zrušení superhrubé mzdy nepředloží žádný návrh, jak nahradit výpadek 70 miliard Kč, který to státnímu rozpočtu způsobí. Očekávaný dopad zrušení superhrubé mzdy na veřejné rozpočty je přitom mínus 90 miliard, Ministerstvo financí však věří, že se část výpadku vrátí, a proto kalkuluje s dopadem 70 miliard.

„Předpokládali jsme, že ministryně se jako osoba zodpovědná za stav veřejných financí bude snažit alespoň částečně tento výpadek veřejným rozpočtům nahradit. Ale nestalo se tak. Přitom podle analýzy SMS ČR tento krok připraví obce o 13 až 20 miliard ročně, kraje pak o 7 až 10 miliard. Takovýto zásah do příjmů samospráv v naší zemi nemá za celou dobu platnosti zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) obdoby a znamená trvalý a přímý zásah do rozpočtů obcí, měst a krajů, a to v podobě bezprecedentního poklesu deset procent,“ říká Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních samospráv ČR.

Sdružení místních samospráv proto již vyzvalo dopisem ministryni financí Alenu Schillerovou k dialogu o dopadech tohoto návrhu. „Připomínám, že je to sotva pár týdnů, kdy Ministerstvo financí konečně zaslalo obcím náhradu za kompenzační bonus, jimž tak citelně zasáhlo do rozpočtů samospráv na jaře letošního roku. Nečekali jsme, že vzápětí přijde s ještě nebezpečnějším návrhem, jak trvale zasáhnout obce a kraje, a to v tak citlivé době koronavirové krize.“

SMS ČR zároveň vyzývá obce, aby podpořily petici proti dopadům zrušení superhrubé mzdy na samosprávy - ZDE.

Dopis obcím v ČR:

V Praze dne 5. září 2020

Věc: Bezprecedentní návrh Vlády ČR vůči samosprávám
        Trvale snížit příjmy obcí až o -10% každoročně
        Podpořte Petici proti dopadům zrušení superhrubé mzdy na samosprávy

Vážené starostky, Vážení starostové,
Milí členové SMS ČR a přátelé samospráv,

je naší povinností se na vás obrátit v mimořádně závažné věci - dopady zrušení superhrubé mzdy na samosprávy, i když jsme již doufali, že po prázdninách se naše země bude vracet k normálnímu běhu věcí a SMS ČR již nebude muset řešit zásahy vlády do postavení samospráv. Ministryně financí Alena Schillerová však na počátku září oznámila, že v rámci dohody koalice o zrušení superhrubé mzdy nepředloží žádný návrh, jak výpadek -70 mld. Kč státnímu rozpočtu nahradit. Je třeba uvést, že očekávaný dopad zrušení superhrubé mzdy na veřejné rozpočty je -90 mld. Kč, přičemž Ministerstvo financí věří, že se část výpadku vrátí, a proto kalkuluje s dopadem -70 mld. Kč. Úvodem musíme uvést, že oznámení ministryně financí nás skutečně šokovalo, protože jsme předpokládali, že jako osoba nejvýše zodpovědná za stav veřejných financí se bude snažit alespoň částečně tento výpadek veřejným rozpočtům nahradit. Nestalo se tak však.

Podle analýzy SMS ČR bude trvalý dopad tohoto kroku znamenat ročně min. -13 mld. Kč až -20 mld. Kč pro obce a min. -7 mld. až -10 mld. pro kraje. Takovýto zásah do příjmů samospráv v naší zemi nemá za celou dobu platnosti zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) obdoby a znamená trvalý a přímý zásah do rozpočtů obcí, měst a krajů, a to v bezprecedentní výši -10% každý rok.


Připomínáme, že je to sotva pár týdnů, kdy Ministerstvo financí konečně zaslalo obcím náhradu za kompenzační bonus, jimž tak citelně zasáhlo do rozpočtů samospráv na jaře letošního roku. Nečekali bychom, že vzápětí přijde ještě s nebezpečnějším návrhem, jak trvale zasáhnout obce a kraje, a to v tak citlivé době bezprecedentní krize.

SMS ČR respektuje, že je na Parlamentu ČR, zda zruší superhrubou mzdu s tak citelnými dopady na státní rozpočet, přestože se domníváme, že žádná příčetná vláda tváří tvář takové krizi by podobný návrh nepředložila. Oceňujeme, že tento návrh jako čirý hazard s veřejnými financemi odmítl prezident republiky, Národní rozpočtová rada, guvernér ČNB, řada ekonomů a finančních analytiků.

SMS ČR však zásadně odmítá, aby dopady takového kroku nebyly samosprávám jakkoli nahrazeny. Takový postup Vlády ČR hraničí s libovůlí a zcela popírá princip konstruktivního dialogu se samosprávami v naší zemi. Vyzvali jsme již dopisem ministryni financí Alenu Schillerovou k dialogu o dopadech tohoto návrhu.

Pozice SMS ČR je čitelná. Pokud se chce stát dobrovolně (a obzvláště v této době) rozpočtově vzdát min. -50 mld. Kč, je to jeho rozhodnutí. S dopadem takového kroku na samosprávu však souhlasit nemůžeme a žádáme, aby tento výpadek byl samosprávám nahrazen (buď zvýšeným podílem na příjmových daní v rámci RUD nebo zařazením např. spotřební daně do systému RUD).

Dovolujeme si Vás požádat, abyste toto téma zrušení superhrubé mzdy bedlivě sledovali a mluvili o něm s poslanci Vašeho kraje. Je to skutečně mimořádně závažný a nebezpečný návrh současné vlády, který by se obtížně napravoval i v budoucnu. Prosíme Vás také, abyste podpořili Petici proti dopadům zrušení superhrubé mzdy na samosprávy, již můžete podpořit ZDE.

Jsme vděční senátorům napříč politickým spektrem, kteří nás v tomto protestu podpořili a vytvořili s námi Petiční výbor. Zároveň chystáme několik aktivit, kterými bude moci každá obec či město v zemi dát jasně najevo nesouhlas s dopadem návrhu na rozpočty samospráv.

Dovolte nám Vás požádat, abyste jasně odmítli tento nezodpovědný návrh vlády s bezprecedentním dopadem na rozpočty samospráv.

Děkujeme Vám za Váš čas a úsilí.

Stanislav P o l č á k
předseda SMS ČR
poslanec Evropského parlamentu

Jan S e d l á č e k
1. místopředseda SMS ČR
starosta obce Křižánky

Radim S r š e ň
místopředseda SMS ČR
starosta obce Dolní Studénky

Věra K o v á ř o v á
místopředsedkyně SMS ČR
poslankyně PSP ČR

Oldřich V á v r a
člen předsednictva SMS ČR
starosta obce Tupesy

Radek B r á z d a
člen předsednictva SMS ČR
starosta obce Troubky

Petr H a l a d a
člen předsednictva SMS ČR
starosta obce Kamýk n. Vltavou

Tomáš D u b s k ý
člen předsednictva SMS ČR
starosta obce Vysočina

Dagmar V a ň k o v á
členka předsednictva SMS ČR
starostka obce Jerišno

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama