JUDr. Vladimír Kremlík

  • BPP
  • ministr dopravy
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,07. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

28.11.2019 16:45:00

Chceme vytvořit liberální a moderní rámec pro letectví

Chceme vytvořit liberální a moderní rámec pro letectví

Projev na 39. schůzi zasedání Poslanecké sněmovny ČR 28. 11. 2019 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kambodži

Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v současné době jsou vztahy mezi Českou republikou a Kambodžou v oblasti letectví upraveny dohodou z roku 1964. Jak vidíte, tato dohoda je už hodně let stará. Neodpovídá aktuální situaci v oblasti letecké dopravy a navíc některá její ustanovení nejsou v souladu s unijním právem. Na základě těchto důvodů bylo přistoupeno ke sjednání zcela nové letecké dohody s cílem vytvořit liberální a moderní rámec odpovídající současným trendům v civilním letectví pro případnou budoucí realizaci letecké dopravy mezi oběma státy a pro spolupráci leteckých dopravců. Podpis této dohody se uskutečnil dne 5. června 2018 v hlavním městě Kambodži v Phnompenhu. I když Kambodža nepatří z hospodářského hlediska mezi významné obchodní partnery České republiky, čemuž odpovídá i velikost přepravního trhu, sjednání nového smluvního rámce může být obecně přínosné z hlediska dalšího rozvoje vzájemných vztahů, a to zejména ve spojitosti s postupným nárůstem kambodžského hospodářství včetně rozvoje cestovního ruchu. Sjednání dohody nevyžaduje úpravy českého právního řádu a její provádění nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu s ratifikací této dohody. Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout