JUDr. Vladimír Kremlík

  • BPP
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,02. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

28.11.2019 17:20:00

Zamezení dvojímu zdanění s Korejskou republikou

Zamezení dvojímu zdanění s Korejskou republikou

Projev na 39. schůzi zasedání Poslanecké sněmovny ČR 28. 11. 2019 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou

Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na jednání schůze se nyní předkládá smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Korejskou republikou, která byla podepsána dne 12. ledna 2018 v Soulu. Uzavření této mezinárodní daňové smlouvy sleduje záměr omezit daňové zatížení podnikatelských subjektů při vyloučení jistě nežádoucího mezinárodního dvojího zdanění. V současné době se ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Korejskou republikou sice uplatňuje mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je v platnosti již od roku 1995, nicméně jde o smlouvu, která již neodpovídá současným podmínkám. Z těchto důvodů se příslušné úřady obou zemí dohodly na její renegociaci. Podařilo se sjednat komplexní bilaterální smlouvu, která upravuje zdaňování a současně i vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech druhů příjmů a která jistě napomůže dalšímu rozvoji vzájemných vztahů. Smlouva nenahrazuje vnitrostátní daňové předpisy smluvních států a nemůže tak založit novou daňovou povinnost, ale pouze povinnost vyplývající z vnitrostátních předpisů upravuje. Přispívá k objektivnímu rozdělení práva na daň z jednotlivých druhů příjmů mezi oba státy. To je mezi stát zdroje příjmu a stát jeho příjemce.

Standardně též předmětná smlouva upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými úřady obou zemí a rovněž tak zásadu nediskriminace, neformální řešení sporů případně vzniklých při jejím provádění a současně zajistí i relevantní výměnu informací mezi příslušnými úřady obou států. Smlouva zvýší právní jistotu případných investorů obou zemí a vytvoří vhodný prostor pro další české podnikatelské subjekty. Uzavření smlouvy nebude mít přímý dopad na státní rozpočet České republiky. Celkový přínos plynoucí z jejího uzavření bude záviset na tempu rozvoje jednotlivých forem hospodářské spolupráce. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění, která se ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Korejskou republikou nyní navrhuje, byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN, přičemž samozřejmě reaguje i na vnitřní daňové předpisy obou zemí.

Pro informaci lze uvést, že v říjnu minulého roku dal souhlas s ratifikací této smlouvy Senát Parlamentu ČR.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na základě výše uvedeného navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala zmíněné skutečnosti v úvahu při projednávání této mezinárodní smlouvy a vyslovila souhlas s její ratifikací.

Děkuji vám všem za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout