Jakub Janda

  • ODS
  • Moravskoslezský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,11. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

12.09.2019 13:27:00

Nepotřebujeme zajišťovat realizaci, ale sport skutečně podporovat

Nepotřebujeme zajišťovat realizaci, ale sport skutečně podporovat

Projev na 34. schůzi Poslanecké sněmovny 12. září 2019 – reakce na písemnou odpověď ministra Plagy na interpelaci k vládní podpoře sportovních aktivit

 Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře,

děkuji vám tímto za odpověď na mou interpelaci ve věci vládní podpory sportovních aktivit. Zároveň musím podotknout, že si vážím, jak s touto interpelací vaše ministerstvo naložilo, a poděkovat za to, jakou pozornost jste odpovědi věnoval. Vaše odpovědi, ač byly obsahově vyčerpávající a velmi dobře formulované, ale úplně nereflektovaly samotný předmět, na který jsem se vás tázal. Musím proto bohužel konstatovat, že je považuji za nedostatečné, a to bylo důvodem pro zařazení na pořad schůze Sněmovny. Musím říct, že je považuji za příliš nekonkrétní, protože dostatečně nevyjasňují sportovní politiku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož čele stojíte.

Ve své interpelaci jsem se vás tázal, jaké kroky MŠMT pod vaším vedením podniklo na podporu sportu pohybové gramotnosti ve školním systému a obecně lepší fyzické zdatnosti obyvatel, a za druhé jaké priority má MŠMT stanoveny v oblasti podpory sportu a zprůhlednění jeho financování pro zbytek funkčního období této Sněmovny a této vlády. Co všechno z akčního plánu 2018 a 2019 považujete za reálně splnitelné do konce tohoto roku?

Jistě se shodneme, jak ve své odpovědi uvádíte, že rozvoj a podpora sportu, ať už organizovaného, či neorganizovaného, je důležitou oblastí a dotýká se života velké části obyvatel naší republiky. I v jejich zájmu je tedy vědět, jakým způsobem vláda, potažmo vaše ministerstvo k celé problematice přistupuje. Ostatně souhlasím s vámi i v dalších pasážích odpovědi. Cituji: "I sport může být plnohodnotnou veřejnou službou." Souhlasím také s dalšími pasážemi, že slabinou sportu je jeho nedostatečná institucionální zastoupení, že nedostatek pohybových aktivit bude čím dál větším problémem zároveň se stárnutím populace, a v neposlední řadě, že sportovní oblast trpí nedostatkem financí a špatně nastavenými rozpočty.

Postrádám však jasnější odpověď na otázku, co s tím stát resp. vaše ministerstvo přinejmenším doposud dělalo. A byl bych nerad, kdybyste to bral jako strohou opoziční kritiku, ale jako otevřenou diskusi. Jistě některé konkrétní případy uvádíte a dokonce hovoříte i o několika reálných výsledcích. Hovoříte např. o úplném naplnění více než poloviny opatření stanovených v Akčním plánu ke koncepci SPORT 2025 a abych byl doslovný, o tom, že tím došlo k zajištění realizace státní politiky v oblasti sportu a tělovýchovy. Uvádíte také fakt, že samotná koncepce SPORT 2025 je naplňována prostřednictvím akčního plánu a opatření pro plnění strategických cílů. Rozhodně se vás nechci dotknout, ale spíše než jako konkrétní odpověď mi to připadá velmi obecná až úřednická odpověď nebo spíše neodpověď.

Abych však nebyl k vám jen kritický, pokud dojde řeč na skutečně konkrétní věci, zmiňujete např. podporu Sportovní ligy základních škol o pohár Ministerstva školství. Za tento krok vám děkuji a velmi ho vítám. Zmiňujete dále podporu programu Můj klub a Sportuj ve škole či vyhlášení výzvy Pohyb a zdraví, ačkoli oba víme, že zrovna program Můj klub má své mouchy a do dnešního dne byla vyplacena asi jen třetina dotací na tento rok. Jistě se pak shodneme na tom, že jako příklady jsou tyto věci v pořádku a k posunu určitě došlo, pořád mi ale schází širší a zejména ucelenější informace o konkrétních krocích na podporu sportu a sportovních aktivit. Onu debatu přece nemůžeme zúžit jen na odškrtnuté položky v různých rozpočtech a akčních plánech. Bohužel takto na mě ta odpověď působí.

Jistě se můžeme bavit, že těmito strategickými dokumenty máte nastavené mantinely a ministerstvo tak své závazky plní a cokoli navíc, je nad rámec. Debatu tím však vrátíme zpět na začátek, jak vlastně ambiciózní jsou ony strategické dokumenty, které se snažíte naplňovat, a nutno konstatovat, že touto optikou je plníte a kritika asi není na místě. Otázkou je, zda je pak pro nás sport z této úrovně o čistě úřednickém řízení, vlastně až byrokratickém řízení, kdy sledujeme různé indikátory a projektový management. Ale všechno jsou to vlastně jen výsledky na papíře.

Podobně je to s financováním. Hovoříte o zvýšené alokaci prostředků v rámci schváleného rozpočtu na děti a mládež, na program Talent či zmíněný Můj klub. I zde je to v pořádku, vaši práci oceňuji. Opět ale postrádám ucelenější výhled financování sportu, mnohem koncepčnější vládní politiku v této oblasti.

Pochvalujete si, že došlo ke značnému nárůstu finančních prostředků do oblasti sportu, což je podpořeno tím, že k 7 miliardám vyčleněným na sport v příslušné kapitole MŠMT přičítáte zhruba dalších 1,5 miliardy z jiných resortů. Opět optikou účetnictví v pořádku, ale položme si otázku, je to v globálním pohledu dostatečná výše? Rád bych také společně se všemi lidmi, kteří se sportem zabývají profesionálně či rekreačně, znal odpověď na otázku - je to podle vás dost? A pokud ne, jak ostatně sám naznačujete a já vás plně podporuji, co s tím hodláte dělat?

Abych to shrnul - a opět budu s dovolením citovat z vašich odpovědí, nepotřebujeme zajišťovat realizaci, ale potřebujeme sport skutečně podporovat.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama