Jan Birke

  • ČSSD
  • Královéhradecký kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,78. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27.01.2021 12:09:00

Zákon přinese na trh nový segment a počítá s aktivitou občanů

Zákon přinese na trh nový segment a počítá s aktivitou občanů

Projev na 79. schůzi Poslanecké sněmovny 27. ledna 2021 k zákonu o daních z příjmů

 Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych pokud možno stručně odůvodnil návrh svůj a mých kolegů dle sněmovního tisku 952 tak, jak bylo řečeno, na vydání zákona o prospěšných společnostech bytových a dále.

Krátké zdůvodnění: Současný stav bytové politiky není dobrý a vlastní bydlení zejména pro mladé lidi ve větších městech se stává poměrně nedostupným luxusem. Mladá generace, ale i občané okolo 40 let věku si začínají uvědomovat, že bydlení je pro ně ohromným celoživotním břemenem a návrhy na koupi bytu jsou co nabídky nedostatečné poptávky, je vyšší nabídka vlastnického bydlení, nemá tedy levnější alternativu. (?) To ovlivňuje oblast rodinné politiky i životní úroveň seniorů. Velký problém v dostupnosti vlastního bydlení mají nejen nízkopříjmové skupiny obyvatel, ale i středněpříjmové a dlouhodobé dopady současné koronakrize se jistě v následujících letech dotknou i další řady občanů. Příklady a fakta bych mohl předkládat celé hodiny nejenom z titulu starosty, ale myslím si, že i vy máte celou řadu svých vlastních příkladů a určitě mi dáte v této věci za pravdu. Dovolte mi ale, abych se držel hlavního návrhu a to tím, že bychom mohli i přesto, že rozumím tomu, že bude nutno tento zákon podrobit diskusi ve výborech, rozumím tomu a respektuji to, tak máme ale možnost tu situaci změnit.

Nechtěli jsme dále přihlížet k této pro mnohé zoufalé situaci tak, jak jsem ji popisoval. A přicházíme tedy s efektivním řešením, které spočívá ve zvýšení tempa výstavby bytů, ale nejen dražších, komerčních, ale také obecních, levnějších a družstevních. A právě návrh zákona o veřejně prospěšných společnostech bytových a výstavbě dostupného bydlení by toto tedy měly změnit. Návrh zákona by měl umožnit stavět finančně dostupné byty, které by měly být zhruba o třetinu levnější oproti klasické tržní ceně. Prosím, berte to, že to, co říkám, je zhruba, skutečně, protože to může být předmětem té debaty.

Jak chceme tohoto zlevnění docílit? No definováním neziskového charakteru výstavby bytů, které umožní výstavbu cenově dostupného bydlení. Jak už jsem upozornil dříve, když už jsem o našem záměru mnohokrát hovořil v minulosti, nejedná se o žádný experiment a krok do neznáma, i přesto že někteří odpůrci tohoto návrhu tak o tom hovoří. Ale tento systém je odzkoušený v řadě vyspělých zemích. V moderních zemích Evropské unie je tedy více než 25 % z celkového počtu bytů levných, dostupných. Například v Rakousku je až 30 % všech bytů tohoto charakteru a právě v Rakousku dodnes platí zákony, které do roku 1948 platily u nás na tento druh bytové výstavby. Dalším příkladem může být i Německo, Francie nebo Velká Británie. Ve Velké Británii je dokonce tzv. Housing association - schraňuje resp. má ve svém portfoliu více než 2,3 miliónu bytů.

Kdo by měl byty stavět u nás? No mělo by se jednat o veřejně prospěšné společnosti se speciální právní úpravou pro jejich činnost a výstavbu bytů, které mohou mít formu družstva, spolku, společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. Všechny tyto formy přes jejich specifika spojuje společný princip, kterým je zajištění cenově dostupného bydlení, nikoliv zisk investorovi. Cílem těchto nových společností není zisk z prodeje, ale služba občanům a zakladatelům pořídit si byt za cenu pozemku, stavebních prací, tedy za pořizovací náklad. Naše analýzy poukazují, že se takto cena bytu sníží nejméně o jednu třetinu oproti ceně bytu na trhu v této chvíli.

Zákon svěřuje řadu oprávnění obcím. A tady si dovolím hovořit právě jako člen nejenom zastupitelstva, ale samospráv. Ty mohou takovou společnost založit, vkládat do ní jako majetkový vklad pozemek, pokud ho mají - a já myslím, že je celá řada obcí, které mají pozemky určené pro stavbu bytů, spolupracovat s jinými právnickými osobami, např. s družstvy. Prostě zákon přinese na trh nový segment, nabídku a počítá s vlastní aktivitou občanů, kteří chtějí získat byt. To jsou změny zásadní a dle mého názoru a názoru mých kolegů a předkladatelů i potřebné.

Samozřejmě, že musí být správně nastavené i kontrolní mechanismy, aby se tento systém nezneužíval a byty skutečně sloužily těm, pro které jsou určeny, musí být zabráněno spekulacím s byty, byty typu levně koupil, draze prodal, to známe z praxe a počítá se i s regulací v oblasti pronájmu. Současná bytová politika se vyznačuje zbytnělým vlastnickým bydlením, oslabeným bydlením v nájemních, ignorací potřeb lidí na okraji společnosti a tímto zákonem se můžeme vrátit na správnou cestu. Přicházíme tedy s alternativou developersky organizované výstavby vlastnických bytů, která by učinila z bytů nedostupné (?) zboží. Všechna statistická srovnání pro Českou republiku, porovnáme-li průměrné příjmy a ceny bytů na trhu, jsou, dovolte mi konstatovat, alarmující.

To potvrzuje i fakt, že v loňském třetím čtvrtletí vzrostly s porovnáním s průměrem (?) roky od roku 2015 ceny bytů a domů a v České republice o 55,4 %. Výrazněji v celé Evropské unii zdražovaly reality až pouze v Maďarsku a tam až 80 %. V Evropské unii tak vcelku vzrostly v letech 2015 až 2020 ceny o 27,6 %, tedy jen zhruba polovičním tempem v porovnání s vývojem České republiky. Nikdo vůbec nedokáže predikovat, co s tím udělá samozřejmě corona nebo respektive COVID-19 a krize s tím spojená.

Zejména pro mladé lidi na začátku rodinného života je tedy bydlení neúměrným břemenem a uvědomme (si?) a my víme, že tito lidé, kteří jsou zatíženi hypotékami a dalšími finančními nástroji, dokonce 30 % jejich rodinného rozpočtu dávají na náhradu a nebo na úhradu bydlení. Uvědomme si, že právě dostupnost bydlení zasahuje o další oblasti našich životů. Bavíme se zde o životě našich dětí, budoucích generací, často se hovoří o tom, v jakém stavu přenecháme naši planetu v oblasti životního prostředí a tak dále a tak dále, ale dovolte mi, musíme stejně přemýšlet o dostupnosti bydlení, které je stejně, nejenom dle mého názoru, ale názoru, podle mého názoru, celé Sněmovny a myslím si to, i velmi důležitý.

Dovolte mi na závěr tři poznámky, které jsou ale velmi důležité pro to, aby tento návrh prošel Sněmovnou. Dokážu si představit spolupráci s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou a s Ministerstvem pro místní rozvoj. Podotýkám, že tato novela byla představena nebo předložena jako poslanecký návrh s tím, že samozřejmě legislativně a komunikačně musíme ty věci koordinovat a z hlediska možností třeba připravení (?) komplexního pozměňovacího návrhu, který je dnes už připraven, a jsme intenzivně v jednání s vědomím paní ministryně i s její náměstkyní tak, abychom řešili, řekněme, drobné problémy, které ta diskuse a reakce na tu diskusi, která samozřejmě ve výborech pojede nebo se povede, abychom na ni mohli reagovat. Chci za to poděkovat, za tu dosavadní spolupráci a těším se na spolupráci další, kterou (která?), si myslím, že bude velmi fér.

Vím, že pro celou řadu z vás ten zákon zcela určitě není dokonalý a budeme hledat způsoby, že je tam celá řada chyb a celá řada nedodělků a celá řada problémů, které ten zákon vyvolá především v kontrolních mechanismech. Ale máme ho na stole. Máme ho na stole, je to určitě debata k tomu, že se konečně o něčem můžeme bavit, a je tady ambice tento zákon, a myslím si, že pro všechny, ještě zvládnout do konce tohoto volebního období tak, aby byl přijat, tak, abychom umožnili občanům České republiky a především o lidech (lidem?), o kterých jsem hovořil, si sáhnout nebo mít možnost získat, jak už jsem řekl, dostupné bydlení.

No a v neposlední řadě je moje žádost. Dovolte mi, abych vás jménem svým, jménem předkladatelů mého poslaneckého klubu sociální demokracie, ale zároveň i jako starosta města vás požádal, abychom pustili tento sněmovní tisk 952 do druhého čtení do výborů. A ten důvod je proto, protože nám starostům tímto umožníte možnost, variantu jiného, možnosti bydlení, kromě toho, že jsou samozřejmě dotační tituly v rámci Ministerstva pro místní rozvoj, nesmím na to zapomenout, ale developersky projektů, které samozřejmě v obcích máme, ale možnost i dalšího, třetího segmentu, který by byl na trhu, dle mého názoru, prospěšný. Děkuji vám za pozornost a děkuji za diskusi, která určitě nastane.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama