ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,06. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18.11.2010 13:15:00

Čeští zemědělci čelí hrozbě nadměrných škrtů v dotacích

Čeští zemědělci čelí hrozbě nadměrných škrtů v dotacích

Vyjádření k dnešnímu návrhu EK o nové společné zemědělské politice EU.

Evropská komise dnes oficiálně zveřejnila návrh společné zemědělské politiky EU po roce 2013.

"Jedná se o klíčový dokument, který si zasluhuje naši prvořadou pozornost. Jeho důležitost je dána už jenom tím, že do našeho venkova z evropského rozpočtu ročně proudí okolo 25 mld. korun. Větší suma - cca 100 mld. korun - směřuje už jenom do našich regionů", upozorňuje na význam dokumentu europoslanec Jan Březina.

Podle Březiny je zejména důležité zaměřit se podmínky, za jakých budou zemědělské dotace poskytovány.  

"V příkrém rozporu s našimi zájmy je záměr zastropovat přímé platby pro velké farmy, což by tvrdě postihlo právě české zemědělství s průměrnou výměrou farmy 84ha, když celoevropský průměr činí jen 13ha. Sdružování zemědělců do větších celků a z toho pramenící zefektivnění zemědělské výroby by mělo být spíše podporováno a ne naopak finančně trestáno", upozorňuje Březina.

"Příjemným překvapením je naopak návrh na rovnější přerozdělení zemědělských dotací mezi starými a novými členskými státy EU. "Původně Evropská komise zamýšlela tento návrh doprovodit přechodným obdobím, které by neznamenalo nic jiného než šanci pro bohatší státy dorovnávat platby farmářům z evropského, případně národního rozpočtu a tím pádem zakonzervování stávajícího diskriminačního postavení farmářů z nových členských států. Od této myšlenky Evropská komise nakonec naštěstí upustila", uvádí k tomu Březina.

Březina v souvislosti s reformou systému zemědělských dotací upozorňuje na plánované zavedení základní jednotné platby obsahující "zelenou" složku v podobě povinnosti agro-environmentálních opatření. "Výše i patrně několikastupňovitá struktura této základní jednotné platby bude předmětem dalších jednání. Dnes jsou naše přímé platby na úrovni 255 eur/ha, je ovšem nutno dodat, že část této sumy si musíme doplácet z vlastních zdrojů", uvádí Březina, podle kterého je myšlenka základní jednotné platby reakcí na stávající propastné rozdíly ve výši přímých plateb mezi jednotlivými členskými státy: zatímco řečtí zemědělci dostávají 500 eur/ha, například ti lotyšští jen 100 eur/ha. "Měli bychom vážit na lékárnických vahách, jaká výše základní jednotné platby by nejlépe odpovídala našemu zájmu. Na jedné straně oprávněně usilujeme o sjednocení výše našich plateb s Němci, kteří nyní mají 345 eur/ha, na druhé straně se na nás  mohou dotáhnout a tím pádem posílit svou konkurenceschopnost Poláci, Slováci, Maďaři, Rakušané, Bulhaři či Rumuni, kteří všichni mají v současnosti nižší přímé platby na hektar než my. Spíše než přiblížit se za každou cenu Němcům by podle mého názoru bylo pro nás výhodnější zaměřit se na to, aby se nám dramaticky nepřiblížily ostatní sousední státy", doporučuje závěrem Březina.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama