ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,14. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

24.05.2017 21:01:00

Co by se paní ministryně starala o pracovníky v sociálních službách...

Co by se paní ministryně starala o pracovníky v sociálních službách...

Projev na 57. schůzi Poslanecké sněmovny dne 24. 5. 2017 k bodu Zvýšení platů pracovníků v sociálních službách

Děkuji za slovo. Já ani nevím, čím bych začala dříve. Ale snad bych vám všem připomněla usnesení, které jsme přijali 26. dubna 2017. A já jsem byla velmi ráda, že jsme toto usnesení tady přijali, že Poslanecká sněmovna a vy všichni, jak tady jsme, jsme si uvědomili, že je potřeba se situací v sociálních službách něco dělat, protože ten nedostatek personálu, který tam právě je v důsledku špatného platového ohodnocení, se opravdu dostal do krizové situace.

Uběhl měsíc, dneska máme 24. května, a co se stalo? Ministerstvo financí se dohaduje s Ministerstvem práce a sociálních věcí, nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí se dohaduje s Ministerstvem financí o tom, kde ty finanční prostředky vezmou, a ti pracovníci v sociálních službách čekají na to rozhodnutí. Já se vás ptám - vy, kteří jste tady služebně déle, jak vlastně my můžeme přinutit vládu k tomu, aby našla ty finanční prostředky na to, aby těm lidem navýšila platy? Sedí tady - nevím, jestli už byl jmenován jako první místopředseda vlády, pan ministr (k ministru Brabcovi, který odpovídá, že nebyl) - ještě nebyl. No, nikdo jiný už tady není. Paní ministryně se omluvila, protože co by se starala o pracovníky v sociálních službách. Já si třeba vážím tamhle paní ministryně školství, která tu sice taky není, ale ta aspoň za ty učitele bojuje. Ale paní ministryně práce a sociálních věcí... Slyšeli jste ji tady někdy, že by za pracovníky v sociálních službách ztratila slovo? Že by vyvinula iniciativu v rámci rozpočtu, že ty peníze potřebujeme? Já jsem ji tedy neslyšela.

Já vám připomenu to usnesení: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby: 1. Neprodleně řešila kritickou personální situaci v sociálních službách. 2. Projednala výrazné navýšení platů a mezd zaměstnanců, kteří přímo pečují o klienty, a sociálních pracovníků. 3. Urychleně přijala novelu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kterou upraví mimo jiné platy zaměstnanců v sociálních službách. Pro personální stabilizaci je nutné zrušit současnou přílohu číslo 1 a 2 nařízení vlády. Zaměstnance uvedené v příloze číslo 1 se ukládá zařadit do přílohy číslo 3 a zaměstnance uvedené v příloze číslo 2 zařadit do přílohy číslo 3, tzn. do zdravotnické tabulky. 4. Na zvýšení platů zaměstnanců v sociálních službách vyčlenila a zabezpečila dostatečné finanční prostředky ze státního rozpočtu. 5. Zahájila proces systémové změny financování sociálních služeb.

Možná že toto usnesení má jednu chybu, že tam chybí datum, dokdy to ta vláda měla udělat. Zaměstnanci, když se potom dozvěděli, že my jsme všichni, jak jsme tady byli, nadpoloviční většinou toto usnesení přijali, byli rádi a zpětná odezva byla velmi dobrá. Já si nepřisuzuji žádné velké zásluhy na tom, že jsem toto téma tady zvedla. Ale já už na to tady opakovaně od počátku svého mandátu upozorňuji, že ta situace v sociálních službách není dobrá. A velmi bych si možná ráda promluvila s panem předkladatelem nebo panem Stanjurou prostřednictvím pana předsedajícího, kteří ředitelé říkali, že je tam dostatek peněz, protože já se zase setkávám s opačným pohledem... (Poslanec Stanjura, sedící u zpravodajského stolu, namítá mimo mikrofon.) Jo, tak promiňte. To říkal pan Kučera, prostřednictvím pana předsedajícího. Omlouvám se, vystupovali jste hned za sebou... Kde těch peněz v sociálních službách je.

Když se já bavím ve svém kraji - a jsem velmi ráda, že paní ministryně bude kandidovat v Libereckém kraji, abychom tam s ní mohli diskutovat o tom, jaká ta situace v těch sociálních službách je, že vlastně v současné době jsou ty finanční prostředky na zajištění provozu a další navýšení. Kdyby tam bylo těch peněz dostatek, tak se dá těm sociálním pracovníkům navýšit osobní ohodnocení, dají se navýšit odměny. Ale pokud zbudou nějaké finanční prostředky, tak je to tak na odměnu dvakrát za rok. Velmi mě to mrzí. A já se pořád ptám lidí, kteří jsou tady opravdu služebně déle, jak přinutíme tu vládu, aby našla finanční prostředky. Protože když se ptám zaměstnanců Ministerstva financí, ti mi tvrdí - ty peníze tam mají. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí, jak se dozvídáme dneska z tiskové zprávy, tam je jenom 200 miliónů. Já si myslím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím paní ministryně by mělo udělat všechno pro to, když tato oblast je takto velmi podfinancovaná, aby tyto finanční prostředky tam našla! A věřím tomu, že my všichni bychom ji podpořili, kdyby Ministerstvo financí proti tomu jaksi vystoupilo, protože víme, že ta situace je kritická a ohrožuje to tu kvalitu a péči o seniory a zdravotně postižené osoby.

Já nebudu tady mluvit o náročnosti práce, protože už jsme dneska tady slyšeli, že když se zvedne nekvalifikovaná práce, tak se musí zvednout i kvalifikovaná práce. Prosím vás, tohle je nesprávný výklad pojmu a vlastně té práce v té přímé péči. Ti pracovníci si musí řádně udělat kurz. Musí se dále vzdělávat. Takže ta jejich práce není přece nekvalifikovaná. To je kvalifikovaná práce v přímé péči o seniory a zdravotně postižené osoby.

Prosím vás, o nekvalifikované práci můžeme hovořit tehdy, když ten člověk v oboru není vzdělán, když k tomu nemá žádné zaškolení. Ale tito pracovníci procházejí odborným vzděláváním a dalším vzděláváním. Musí mít zručnosti, schopnosti komunikovat s klienty a věřte, že to není někdy jednoduché, když vám přijde člověk po mozkové příhodě, který nemluví, pouze jenom posunky dává najevo to, co je pro něj dobré a špatné. Přesto tato práce byla jaksi vždycky odsunována na kraj a teď, když vidíme, že je tu nedostatek zaměstnanců, snažíme se všichni pro to maximálně udělat, aby se situace zlepšila.

Já jsem velmi ráda, že se znovu toto téma zvedlo. Nevím už jaký prostředek ale použít, možná vyměnit některé představitele ve vládě, že by se tam peníze našly, jinak nevím, co s tím udělat, když ani usnesení, které jsme tady před měsícem přijali, vláda nerespektuje a do měsíce situaci nevyřešila.

Jenom ještě, prostřednictvím pana předsedajícího, na pana předsedu Kučeru. Sociální služby jsou v zákoně o sociálních službách vícezdrojově financovány. Jsem někdy možná ráda za to, že je právě vícezdrojové financování do sociálních služeb, protože pokud by tam byl jenom jeden zdroj, mám obavy, že by to i v této situaci se sociálními službami vypadalo mnohem hůře. Zákon o sociálních službách jasně stanoví, že se na krajích dělají střednědobé plány v poskytování sociálních služeb, to znamená, že poskytovatelé, kteří jsou v této síti, mají nárok na vyrovnávací platbu, neboli dotaci, kterou jsme znali v minulosti.

Dále bych se chtěla vrátit k příspěvku na péči ke kolegovi Soukupovi, který tady říkal, že by to mělo patřit organizaci. Pokud klient přijde, nebo uživatel služby do pobytové služby, ze zákona tento příspěvek na péči přináleží pobytovému zařízení.

Souhlasím s kolegyní Pekarovou, je potřeba podporovat domácí péči, protože demografický vývoj bude samozřejmě zvyšující se. My, jak tady všichni sedíme, budeme možná jednou rádi, když budeme mít příspěvek na péči tak vysoký, abychom si mohli zaplatit asistenční a pečovatelské služby v terénu.

Jenom jsem chtěla připomenout to, co jsme tady přijali před měsícem. Na tom usnesení trvám. Byla bych velmi ráda, aby se toto usnesení doplnilo datem a doplnili jsme to tím, aby to vláda do toho data naplnila a od 1. července 2017 zaměstnanci byli přeřazeni z první a druhé tabulky do třetí platové tabulky a z třetí platové tabulky, to znamená pracovníci v přímé péči, kteří vykonávají přímo obslužnou pečovatelskou a ošetřující péči, byli přeřazeni mezi zdravotníky a patří tam i sociální pracovníci, na které jsou v současné době kladeny vysokoškolské nároky - musí mít vysokoškolské vzdělání a dělají za velmi mrzký peníz.

Prosím vás, byla bych velmi ráda, abychom toto usnesení ještě rozšířili právě o tyto dva body, aby se tam finanční prostředky daly a dali jsme tam i datum. Já bych si uměla představit, kdyby to bylo do 1. června letošního roku, aby k navýšení zaměstnanců došlo od 1. července 2017.

Já vám za všechny pracovníky v sociálních službách děkuji a věřte tomu, že jsem si tu práci sama vyzkoušela. Dvacet sedm let jsem tam pracovala, vím, co to obnáší a byla bych ráda, abychom tady zbytečně nevedly řeči o ničem jiném než o tom, aby se tam peníze dostaly a pracovníci dostali finanční prostředky navýšeny ve svých platech.

Já vám děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama