ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,14. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

26.04.2017 19:55:59

Nedostatek zaměstnanců již způsobuje kolaps sociálních služeb

Nedostatek zaměstnanců již způsobuje kolaps sociálních služeb

Projev na 56. schůzi Poslanecké sněmovny dne 26. 4. 2017 dobu Krizová situace v sociálních službách v důsledku nedostatku personálu a špatného platového ohodnocení

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si jenom nasadím brýle. Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám hezké odpoledne. Chtěla bych vám v úvodu tohoto bodu velmi poděkovat za zařazení tohoto bodu na jednání Poslanecké sněmovny.

Včera jsem vám popsala důvody, proč chci tento bod, a proč jsem chtěla tento bod zařadit na jednání Poslanecké sněmovny. Dovolím si některé důležité věci připomenout a popsat situaci v sociálních službách. Zaměstnanci sociálních služeb jsou permanentně přetěžováni. Všichni od nich očekáváme kvalitní práci ve prospěch lidí, o které se starají. Nikoho však ale nezajímá, jak malé peníze za tuto vysoce fyzicky i psychicky náročnou práci dostanou. Starají se o seniory a o zdravotně postižené osoby.

Dnes je například běžnou praxí a bohužel musím zkonstatovat, že je to třeba i v mém zařízení, odkud jsem vzešla, že na noční službu na oddělení s třiceti až pětatřiceti klienty, z nichž je většina odkázána na pomoc druhé osoby, slouží pouze jeden pracovník. My totiž... v našich zařízeních jiné osoby než ty, které jsou odkázané na pomoc druhých, nemáme. Připomenu, že do zařízení se v současné době přijímají pouze klienti se stupněm příspěvku na péči ve stupni III. a IV. A to je spojeno s péčí ve všech denních činnostech. Jen těžko seženete nové zaměstnance na volné místo v sociálních službách, protože požadavky na ně kladené splní jen málokdo. Musí mít kurz, celoživotně se vzdělávat, musí být trestně bezúhonní, musí mít příkladné morální vlastnosti, musí být manuálně zruční nejen při ošetřování klienta. Musí ovládat komunikační dovednosti, protože se setkávají s klienty s různým onemocněním, které jsou omezeny v komunikaci.

A to nepopisuji význam sociálních pracovníků, kteří vedou celý proces sociální práce. Musí mít vysokoškolské vzdělání.

Ti jsou bohužel nejhůře odměňováni mezi vysokoškoláky. Je to velmi tristní. To vše dohromady způsobuje, že noví zaměstnanci běžně odcházejí do jednoho měsíce. Jsou dokonce i případy, že nedokončí ani směnu. Musím souhlasit s výrokem, že extrémní pracovní podmínky vyhnaly z nemocnic zdravotníky a nyní se personální krize naplno rozjela v sociálních službách. Nízké platy na úrovni pracující chudoby dnes již pracovníci neakceptují. Kdo může, tak odchází do průmyslu, do obchodu, kamkoliv jinam.

Nástupní plat pracovníka v sociálních službách, který zabezpečuje základní péči, se pohybuje ve čtvrtém stupni u nastupujícího pracovníka 9 650 korun a u pracovníka s praxí nad 32 let 14 530 korun. V pátém stupni je nástupní plat 10 470 Kč a po 32 letech praxe v tomto oboru je 14 530 - ale tady asi budu mít nějaký překlep, ještě se k tomu vrátím. Přitom průměrná mzda v obchodních řetězcích Lídl je 24 897 korun. Práce pečovatelů a pečovatelek probíhá v třísměnném provozu o svátcích, v sobotu a v neděli. Zatímco v oblasti školství a zdravotnictví rostou platy rychleji, sociální služby zažívají opravdový problém. Navíc patří tyto profese k dlouhodobě nejhůře odměňovaným kategoriím v České republice. (V sále probíhá nepříjemně rušivá debata v lavicích.)

V návrhu usnesení chci vyrovnat historickou nespravedlnost, kdy v roce 2006 s účinností zákona o sociálních službách nově vzniklá kategorie zaměstnanců 'pracovník v sociálních službách' byla hromadně přeřazena ze zdravotnické tabulky do tabulky základní. Myslíte, že přeřazením z tabulky do tabulky se jim práce změnila? Vůbec ne. Naopak jim ještě přibyla práce administrativní, povinnost dalšího vzdělávání, povinnost klíčového pracovníka. Museli se naučit řadu technik a metod práce.

Personální krize v důsledku špatného odměňování v sociálních službách v domovech seniorů, v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v pečovatelských službách, denních stacionářích a dalších zařízeních je kritická. Současný odhad říká podle Asociace poskytovatelů, že zde chybí přes deset tisíc zaměstnanců. Nedostatek zaměstnanců již způsobuje kolaps sociálních služeb, začíná se snižovat kapacita jednotlivých zařízení. Snižuje se i kvalita péče a přetěžují se stávající pracovníci.

Pane předsedající, já už nechci křičet.

Já chápu, že si mají kolegové co říci, ale myslím si, že by měli věnovat pozornost sociálním službám, protože opravdu nikdo nevíme, kdy ty sociální služby budete potřebovat.

Ráda bych zrekapitulovala současný stav. Od 1. 11. 2016 se navýšily platy zaměstnanců v této oblasti o 4 %. Slíbené navýšení od 1. 1. 2017 se nekonalo. To včera vás uvedl pan premiér v omyl. Na tuto krizovou situaci upozorňují jak poskytovatelé, zaměstnavatelé a odbory již od poloviny roku 2016. Proto jsem podala pozměňující návrh ke státnímu rozpočtu na navýšení platů zaměstnanců v sociálních službách o 6 %. Podala tento pozměňující návrh i kolegyně Semelová. Neprošel a situace se dál zhoršovala a zhoršuje.

Dovolím si ocitovat z tiskové zprávy Asociace poskytovatelů a Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče. Na jednání s předsedou vlády jsme s odbory čekali několik měsíců. Termín byl čtyřikrát odložen. Na společný dopis ze září 2016 jsme dodnes nedostali odpověď a výsledkem posledního jednání z dubna je to, že nám předseda vlády České republiky a zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí doporučili, ať jdeme za ministrem financí. Sociální služby a jejich uživatelé asi nejsou pro tuto vládu prioritou, dodává prezident Asociace poskytovatelů Jiří Horecký.

Považuji tuto situaci za krizovou a požaduji urychlené projednání a navýšení finančních prostředků na platy zaměstnanců v sociálních službách a především sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči a jejich přeřazení do zdravotnické tabulky číslo šest. Pokud k tomu nedojde, hrozí sociálním službám kolaps a zhroucení péče v sociálních službách. Ano, ozvou se hlasy, že to bude stát peníze. Bude to stát přes 900 milionů korun, ale jinak to, vážené kolegyně a kolegové, nepůjde. Pokud zaměstnance v sociálních službách nezaplatíme, pohřbíme sociální služby a jejich kvalitu.

Jak už jsem zde řekla, nikdo nevíme, kdy tyto služby budeme potřebovat, proto bych vás požádala o podporu usnesení, které jsem rozdala na jednotlivé poslanecké kluby. Všechna vylepšení a dobré nápady, které prospějí pracovníkům v sociálních službách, ráda přijmu do tohoto usnesení. Nechci, aby si někdo myslel, že je to ode mne nějaký populistický krok. Kdo mě zná, ví, že od začátku svého mandátu bojuji a přesvědčuji vás o důležitosti sociálních služeb, jejich pracovníků a zajištění kvalitní zdravotní a sociální péče. Pořádala jsem k tomu seminář, upozorňovala opakovaně ve výboru pro sociální politiku, interpelovala jak ministryni, tak pana premiéra. Prosím, pomozte těmto lidem, pomůžete i sobě.

Uvědomuji si, že pokud usnesení projde, nebude to jen moje zásluha, ale nás všech, kterým není jedno, jakou budoucnost budou mít sociální služby v naší zemi. Proto vám navrhuji toto usnesení, ke kterému se pak přihlásím v podrobné rozpravě, a požádám o jeho hlasování.

Poslanecká sněmovna

1. ukládá vládě České republiky, aby neprodleně řešila kritickou personální situaci v sociálních službách, a to prostřednictvím skokového navýšení platů a mezd zaměstnanců sociálních služeb, kteří přímo pečují o klienty, a sociálních pracovníků;

2. ukládá vládě České republiky, aby urychleně přijala novelu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády číslo 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kterou upraví mimo jiné platy zaměstnanců v sociálních službách. Pro personální stabilizaci je bezpodmínečné a minimálně nutné zrušit současnou přílohu číslo 1 a 2 nařízení vlády. Zaměstnance uvedené v příloze číslo 1 se ukládá zařadit do přílohy číslo 3 a zaměstnance uvedené v příloze číslo 2 se ukládá zařadit do přílohy číslo 3;

3. ukládá vládě České republiky, aby na zvýšení platů zaměstnanců v sociálních službách vyčlenila a zabezpečila dostatečné finanční prostředky ze státního rozpočtu.

Ještě si na závěr dovolím opravit jednu tu částku, kdy nastupující pracovník v páté platové třídě má 12 910 korun a po 32 - ne, špatně. Já jsem si v tom udělala trochu chaos. Udělala jsem si v tom chaos. Já vám to číslo, prosím, ještě dodám zpátky, protože jsem tady udělala chybu. Omlouvám se, ale ta částka není vysoká.

Já bych vás, vážené kolegyně a kolegové, velmi požádala, aby rozprava byla věcná, byla k tomuto bodu, abychom mohli schválit dané usnesení a pokračovat v dalším programu naší schůze. Děkuji v tuto chvíli za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama