ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,14. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

13. 4. 2016 23:24:00

Ochraňovat islámské právo šaría je prostě skandální

Ochraňovat islámské právo šaría je prostě skandální

Projev na 44. schůzi Poslanecké sněmovny dne 13. 4. 2016

 Vážené dámy a vážení pánové,

já jsem zde při posledním projednávání tohoto zákona představovala naše pozměňovací návrhy, které se týkají činnosti veřejného ochránce práv. Cílem těchto pozměňovacích návrhů je rozšířit působnost kontrol veřejného ochránce práv i na uplatňování práva šaría. Tyto kontroly by měly probíhat především v zařízeních pro zajištění cizinců a v pobytových střediscích pro azylanty, kde by se ombudsman měl zabývat uplatňováním tohoto náboženského právního systému, který omezuje lidská práva. Současný § 1 odst. 3 říká, že ochránce provádí návštěvy určených míst s cílem posílit ochranu před mučením, krutým, nelidským či ponižujícím zacházením. My mezi tyto cíle doplňujeme i ochranu před uplatňováním práva šaría.

Mě zde při posledním projednávání tohoto zákona opravdu nadzvedla slova pana ministra Dienstbiera, který se tomu návrhu vysmál. Podle něj totiž šaría nemá nic společného s mučením, krutým, nelidským či ponižujícím zacházením, ale nemohla jsem na to reagovat, protože přišel pan prezident, tak jsem si dovolila nyní.

Pane ministře Dienstbiere, prostřednictvím paní předsedající, copak nevíte, co řekl o šaríi Štrasburský soud pro lidská práva? Ten jasně řekl, že právo šaría je neslučitelné s Úmluvou o ochraně lidských práv, a to kvůli jeho pravidlům trestního práva, nepřiznání rovnoprávného postavení mužů a žen a zasahování do soukromého i veřejného života na základě náboženských předpisů. Pokud vy jako ministr pro lidská práva ignorujete rozhodnutí soudu pro lidská práva o protiprávnost nějaké ideologie a snažíte se ochraňovat islámské právo šaría, je to prostě skandální. Copak nevíte, že součástí práva šaría je i kamenová, sekání rukou, tresty smrti za odpadlictví od víry či sňatky s nezletilými? Dát právo šaría do stejného paragrafu, kde se mluví o mučení, krutém, nelidském či ponižujícím zacházení, je naopak podle nás správné, protože všechny tyto věci patří do jednoho pytle. Děkuji vám, že jsem se mohla vyjádřit na zprávu pana ministra, který při posledním jednání se naposledy vyjádřil a já jsem se k tomu nemohla vyjádřit.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama