ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,14. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

13.11.2015 19:12:00

Vzdělávání zdravotních sester se musí změnit

Vzdělávání zdravotních sester se musí změnit

Poslankyně Jana Hnyková (Úsvit) pořádá 13. 11. 2015 seminář v Poslanecké sněmovně na téma Jak dál v přípravě zákona pro nelékařská zdravotnická povolání.

Důvodem pořádání semináře je nejednotnost v názoru odborníků na budoucnost vzdělávání právě těchto pracovníků.

Připravovaný zákon o vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků vzbuzuje u odborné veřejnosti značné rozpory. Na jedné straně stojí zástupci vrácení vzdělávání zdravotních sester do podoby, kdy stačilo k výkonu povolání ukončené středoškolské vzdělání na střední zdravotní škole. Druhý tábor upřednostňuje stávající praxi, kdy je vyžadováno pro výkon povolání vyšší odborné vzdělání.

Jana Hnyková vnímá jako nejproblematičtější nevhodné zapojení vyšších odborných škol v tomto systému. „Osobně bych se velmi přikláněla k tomu, aby byla větší spolupráce mezi vyššími a vysokými školami, a aby například absolventům vyšších odborných škol stačil jeden rok studia na vysoké škole k získání bakalářského titulu. V delším časovém horizontu bych pak viděla omezování oborů vyučovaných právě na vyšších odborných školách. Ruku v ruce s tím ovšem musí jít samozřejmě adekvátní a odpovídající platové ohodnocení těchto absolventů,“ uvádí na toto téma Hynková.

Se stárnutím populace a nezájmem absolventů základních škol o studium na středních zdravotních školách začíná být čím dál reálnější hrozba nedostatku právě kvalifikovaných zdravotních sester. Poslankyně Úsvitu k tomu dodává: „Druhým problémem je nedostatek kvalifikovaných sester. Proto bude důležité zvýšit počet absolventů z vysokých škol. Tím zabráníme nedostatku sester, pokud bude ubývat absolventů z vyšších odborných škol.“

Podle Jany Hnykové, která je členkou odborné komise zřízené Ministerstvem zdravotnictví, která se zabývá problematikou vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, je důležité hledat vhodný kompromis mezi zúčastněnými stranami, aby nedošlo ke kritickému nedostatku zdravotního personálu. „Seminář je o tom, aby se na půdě Poslanecké sněmovny potkali zástupci obou názorů, nastínili své vize a společně hledali kompromis, který bude ku prospěchu hlavě všem obyvatelům naší země,“ uzavřela Jana Hnyková.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama