Jiří Hráček

  • KSČM
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,47. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18. 3. 2016 20:38:27

Jakou váhu má opoziční argument proti koaličním nedopracovaným nápadům

Jakou váhu má opoziční argument proti koaličním nedopracovaným nápadům

S cílem zajistit pro své většinou jen nakoncipované (řádně nepromyšlené a nedopracované) rozvojové nápady nám i tentokrát brněnská koalice v rámci celkem 127 bodů připravila další „perly“.

S cílem zajistit pro své většinou jen nakoncipované (řádně nepromyšlené a nedopracované) rozvojové nápady nám i tentokrát brněnská koalice v rámci celkem 127 bodů připravila další „perly“.
Začněme ale od začátku. Již v druhém bodu březnového zasedání Zastupitelstva města Brna – Dotazy, připomínky a podněty občanů - došlo ke střetu různých pohledů. Tentokráte v rok a půl staré problematice doprodeje městského bytového fondu, připraveného ještě v minulém volebním období. Koalice nám opětně dokázala svou aroganci vůči voličům, když jedné ze zástupkyň svazku družstev nájemníků bytových domů, kteří chtějí dokončit privatizaci, pan primátor vypnul mikrofon na znamení toho, že když se něco koalici nelíbí, tak to poslouchat nebude. Ovšem následující zmatené vystoupení zřejmě psychicky nemocné dámy přerušit nedokázal!
V další diskusi jeden z následujících občanů požadoval odpovědi dotýkající se plnění řady předvolebních slibů koaličních stran na řešení problémů města. Ty by za normální situace měly být obsaženy v programové prohlášení Rady města Brna. V souvislosti s výročím německého obsazení Československa 15. března 1939 požadoval také iniciovat náš požadavek na omluvu Němců za okupaci a zvěrstva během ní. Svůj požadavek též chápal jako reakci na brněnskou koaliční omluvu sudetským Němcům z loňského roku. 
Dalším kontroverzním se stal bod 7. Návrh změny obecně závazné vyhlášky města Brna dotýkající se svozu komunálního odpadu, zejména v části lokalizace odpadních nádob. Zase se v tom ukázala permanentní „nemoc“ brněnské koalice, spočívající v a potřebném dotažení své dostatečně nepromyšlené novinky. Budou tak někteří, zejména staří a nemocní uživatelé bytů nuceni platit korupční poplatek za odvoz odpadu z trvalého stanoviště (představují to popelnice v domě, na dvoře nebo sklepě), pokud sami nezvládnou jejich přesun na svozové stanoviště (dle vyhlášky místo do vzdálenosti maximálně 15 m od vozovky)? Po kompromisním uvážení náš zastupitel Říha navrhl alespoň prodloužení uváděné vzdálenosti. Návrh pochopitelně nebyl přijat. V souvislosti s tím vyvstává otázka - měl snad kolega Vlašín toto na mysli, když v diskusi jednoho z následujících bodů hovořil o nekomunistické a zkorumpované opozici?
Rozhodujícím pro naše včerejší jednání zastupitelstva se ovšem ukázal bod 23. Návrh Strategického plánu sociálního začleňování města Brna pro období 2016 – 2019. Ve skutečnosti to ale žádná propracovaná strategie není. Jedná se totiž jen o mnohastránkový (cca 300 stran) nesystémový ideologický nesmysl, zpracovaný nejen s objektivním záměrem získat až 800 milionový objem finančních prostředků ze státem či EU vypsaných grantů ale i subjektivním zájmem, aby své uplatnění našli kamarádi Matěje Hollana a Martina Freunda ze sociálních a jiných neziskovek. Obsahuje často jen výsledkově nezaručené sociální programy hlavně na bázi různého poradenství, kdy se má lidem s brněnských „ghet“ třeba vysvětlovat, že by měli zdravě žít či posílat děti do školy, což je případ dílčího projektu Rapid Re-housing (losování 50 rodin, kterým se i přesto, že nemají práci a dluží městu přidělí byty a pak je budou aktivisté z příslušné neziskovky sledovat, jak se nám pěkně začleňují).
Dále z pozice města – řádného hospodáře je zase nejhorší to, že předkládaný materiál počítá jen s maximálně čtyřletou udržitelností a posléze bude muset město Brno na pokračování uvedených sociálních experimentů někde najít 2 miliardy korun. Tyto a řadu dalších otázek jsme chtěli diskutovat na jednání celoměstského klubu zastupitelů zvolených za KSČM s předsedou komise sociálně zdravotní RMB panem Martinem Freundem. Bohužel pan předseda svoji účast na poslední chvíli odvolal a dal přednost jinému jednání. Je to velká škoda, protože to byla příležitost k tomu, abychom naše stanoviska projednali a vyjasnili si některé sporné otázky.
V materiálu totiž není nijak zpracován dle našeho soudu ten nejzávažnější faktor úspěšnosti celého projektu – jak a kde zajistit sledovaným lidem práci, resp. vytvořit nová pracovní místa. Přináší jen „pozitivní“ diskriminaci, kdy silou moci nutí většinovou společnost, aby věřila, že dnes módní idea multikulturalismu je správná ideologie. Nebezpečí tohoto materiálu také spočívá v přímém rozdělování společnosti, kdy většina se má podřídit menšině (běžný občan musí platit nájem, chodit do práce a platit daně ale sociálně vyloučeným dá město opravené byty, nebude řešit jejich zaměstnávání ani to jestli vůbec mají zájem se sociálně začlenit nebo zdali jsou toho schopni). To podle našeho názoru povede jen k radikalizaci brněnské společnosti směrem ke krajní, fašizující pravici. Tuto společenskou hrozbu si zřejmě ovšem vedení města Brna nechce uvědomovat nebo neuvědomuje. 
Naše stanovisko k předloženému materiálu "Strategie pro sociální začleňování" bylo proto negativní a klub KSČM jednotně nepodpořil navrhované usnesení k bodu 23. Klub KSČM ale má nadále zájem podílet se na přípravě projektů strategie sociálního začleňování, i když byl panem Freundem napaden, že jej sociální problémy lidí nezajímají a usiluje pouze o jejich hlasy. Je však otázkou, zda nás koalice bude ochotna do dalšího postupu v rámci strategie zapojit.
Za zmínku ještě stojí body, probírané v samém konci včerejšího zasedání ZMB. Jedná se o body 121 a 122, obsahující návrhy zadání změn starého Územního plánu města Brna, resp. rozšíření záměru změn celoměstského významu a změn závazné části Regulačního plánu brněnské Městské památkové rezervace. Radou předložené usnesení bylo na návrh opozice hlasováno po jednotlivých bodech, resp. částech bodů. To nám umožnilo vyjádřit své Ne jen k těm částem usnesení, požadujících prověřit možnost stanovení míry stavebního využití území - známý to index IPP, omezující megalomanské plány developerů na nadměrnou výstavbu mnohopatrových výškových domů nebo k části usnesení, požadující upravit v nezbytném rozsahu a až vypustit tyto regulativy ze závazné části územního plánu města či u regulativu ploch bydlení doplnit možnost jejich jiného podmíněně přípustného využití.

V Brně, dne 16. 3. 2016 Zastupitelé ZMB za KSČM

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama