Jiří Kohoutek

  • SPD
  • Pardubický kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,6. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18.09.2020 18:08:00

Chceme, aby i do nejmenších obcí v Pardubickém kraji zajížděly minibusy

Chceme, aby i do nejmenších obcí v Pardubickém kraji zajížděly minibusy

Ptáte se, kde vezeme na naše plány ohledně dopravy peníze? Kraj totiž „že nemá, že nedá, že je o ně zle“, jak se zpívá v písničce Pod dubem, za dubem. Naše hnutí bude ve Sněmovně tlačit na změny zákonů. Dejte nám prosím v říjnu důvěru i v kraji.

 Nejkomplikovanější a nejproblémovější kompetencí krajských samospráv je zřejmě oblast dopravy. Obsahuje v sobě jak část týkající se správy krajských komunikací (silnice II. a III. třídy), tak i dopravní obslužnost, tj. veřejnou autobusovou a vlakovou dopravu na území krajů. Řekněme rovnou, že svěřit tuto kompetenci krajům byl velmi nešťastný a nesprávný krok. V současné době tu totiž máme tři úrovně správy a výstavby silnic: centrální státní, zastřešovanou Ředitelstvím silnic a dálnic, již zmíněnou krajskou a ještě obecní, zabývající se místními komunikacemi na území jednotlivých obcí.

Kdyby tisíc řidičů…

Celý výše zmíněný systém tak, podle ekonomické síly a politických či manažerských schopností jednotlivých subjektů, generuje stovky různých „dopravních politik“ v rámci státu s jediným výsledkem. Tím je chaos, věčné dopravní uzávěry, miliony korun vyhozené oknem a mnoho míst zcela odříznutých od spojů veřejné dopravy. Vše financují naši občané, přičemž dostupnost dopravních služeb je pro ně stále horší. Nebezpečnou časovanou bombou v základech krajských dopravních politik je i u nás v Pardubickém kraji kritický nedostatek řidičů autobusů a vlakových strojvůdců. Podle informací Sdružení dopravních podniků postrádá 19 největších měst v Česku aktuálně asi tisíc řidičů městské hromadné dopravy. Problémem je i vysoký věkový průměr, respektive „stárnutí“ těch stávajících. Město Pardubice uvádí dokonce průměrný věk řidičů MHD 53 let, což je nejvíce v rámci celé republiky.

Slušné mzdy a náborový příspěvek

Za popsaného stavu rezultují mnohé problémy, z nichž zpoždění spojů a výpadky některých linek jsou snad tím nejméně závažných. Mnohem horší je dopad této situace na (ne)bezpečnost provozu, jak téměř dnes a denně vidíme zejména na vlakových tratích. Řidiči jsou přetíženi stovkami přesčasových hodin a narůstajícím stresem, k dispozici je jen krátká doba na potřebná zaškolení a odpočinek, omezující jsou složité a rozdílné systémy a typy jízdného. Tohle všechno musíme radikálně změnit! Pardubický regionální klub hnutí SPD navrhuje v tomto směru mnohá opatření. Především musíme motivovat řidiče, aby chtěli pracovat a žít v našem kraji. To znamená nejen slušné mzdy, ale třeba i náborový příspěvek, zlevněné jízdné pro rodinné příslušníky, týden dovolené „navíc“, příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči, nebo možnost krajem dotovaného ubytování. Tuto problematiku musíme řešit takříkajíc již „od základů“, tj. v rámci středních odborných škol či odborných učilišť, v úzké spolupráci s dopravními podniky a firmami (České dráhy a další) ve formě oborů, jejichž absolventi budou okamžitě připraveni posílit řady krajských dopravců. Jedná se o jednu z hlavních priorit pardubické krajské organizace hnutí SPD pro nadcházející krajské volby.

Postrčíme moderní autobusový terminál

Kapitolou samou pro sebe je oblast dopravních staveb a oprav krajských komunikací. Pardubice například čeká (potřebná) modernizace vlakového nádraží, oprava frekventovaného nadjezdu u nemocnice a řada menších staveb. V kombinaci s plánovaným a již několikrát odloženým zrušením starého autobusového nádraží a jeho nahrazením moderním terminálem to znamená i značné a dlouhodobé komplikace pro občany i návštěvníky města. My v pardubickém hnutí SPD chceme systém oprav krajských komunikací zásadně změnit a zdokonalit, a to od stádia plánování a projektů až po kontrolu rychlosti a kvality provádění prací. Máme v úmyslu také zacílit speciálně na silnice v menších obcích a v nových sídlech – v těsné součinnosti s tamními obecními samosprávami. Dále se chceme zaměřit na rozšíření dopravní obslužnosti desítek malých obcí a míst v Pardubickém kraji, kam veřejná doprava vůbec nezajíždí (např. minibusy) a na zajištění svozu školáků a studentů z malých obcí do větších sídel a měst. Chtěli bychom jim také plně hradit jízdné z krajského rozpočtu, a stejně tak i seniorům.

V Hospodářském výboru mám páku

Jsme si dobře vědomi toho, že naše plány budou vyžadovat i nutnost jejich jasného finančního zajištění. To nemůže být pouze věcí kraje, jehož příjmy jsou velmi omezené a po plánovaném snížení daní z příjmu v důsledku zrušení tzv. superhrubé mzdy budou ještě nižší, což dostane krajské dopravní rozpočty do kritické situace. Jako silné parlamentní hnutí budeme proto tlačit – zejména v Poslanecké sněmovně – na změny příslušné legislativy, které by hrozící výpadku financů krajům financovaly. Navíc platí, že oblast regionální veřejné dopravy a silnic je věcí státního zájmu, takže se na ní musí podílet i vláda a její orgány, v první řadě Ministerstvo dopravy. Toto ministerstvo je v Poslanecké sněmovně kontrolováno a úkolováno Hospodářským výborem, jehož jsem členem. Proto mohu s klidným svědomím slíbit, že za pardubickou krajskou dopravu mohu – a budu – bojovat i na této nejvyšší úrovni.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama