Josef Toman

Kandidát na prezidenta, volby 2018
 • BPP
 • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,97. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18.01.2014 9:21:56

NAPRAVME JUSTICI!

NAPRAVME JUSTICI!

www.DekujemeOdejdete.cz

 

NAPRAVME JUSTICI!

Tu nenapraví nový soudní řád. Zvlášť když vzešel z doby zprofanované Nečasovy koalice. Nenapraví ji, stejně jako republiku nenapraví Babiš, který měl takovou důvěru Němců, že mu prodali své prosudetoněmecké nakladatelství Mafra. Problém justice, stejně jako problém našeho státu, je někde jinde. A to potřebuje radikální změnu. Největším problémem je justiční mafie, klientelistické vazby a to, že orgány činné v trestním řízení odmítají šetřit trestné činy soudců, ale předávají tyto věci předsedům soudů, které trestné činy soudců kryjí. To dává soudcům nejvyšší možnou imunitu, podobnou jakou mají naši politici, která je největší ve světě. A právě imunita je hlavním důvodem proč máme korupci. Navrhujeme následující:

 • Orgány činné v trestním řízení musí tvrdě vyšetřovat trestné činy soudců, i zpětně ty, které v minulosti odmítly šetřit.

 • Aby se protrhaly klientelistické vazby, vedoucí soudů musí být nahrazeni trestními soudci z jiné lokality a musí, spolu s Ministerstvem spravedlnosti, vést tvrdě kární řízení, i zpětně, se soudci, kteří porušují soudní řád, porušují svoje povinnosti, atd. Jestli se dopustí trestného činu, předsedové soudu předají věc orgánům činným v trestném řízení.

 • Noví lidé musí nahradit na Ministerstvu spravedlnosti zprofanované úředníky, jmenované ministry spravedlnosti minulých zprofanovaných vlád.

 • Na situaci by měli dohlížet profesoři pražské právní fakulty.

 • Zavedou se poroty, jako v USA, ne jenom nějací 2 přísedící, a to i v civilních věcech.

 • Přehodnotí a napraví se co nejdříve nový zákoník vzniklý za doby Kalouska, Klause, Vondry, Nečase, Tluchoře, Pospíšila a spol. Na nápravách zákoníku se budou podílet vysokoškolští profesoři. Zákoník musí být ve všem jasný a srozumitelný a musí hájit především zájmy spodních 99% obyvatelstva, na vrchní 1% zákony stejně neplatí.

 • Zavedou se soudy pro malé pohledávky, jako je mají v USA. Tam budou dělat soudce zkušení advokáti a soudící se strany nebudou zastoupeny právníky – stejně jako je to v USA. V ČR to bude pro spory, kde sporná částka nepřesáhne 100.000 Kč. Poplatky budou absolutně minimální. Odvolání budou k okresním soudům, kde nespokojená strana bude moci iniciovat normální soud.

 • Na Českou advokátní komoru (ČAK) bude dohlížet stát a univerzitní profesoři. Projde se starými stížnostmi a bude vedeno řádné kární řízení s advokáty, kteří porušují osnovy ČAK, zákony o advokacii, dopouští se trestných činů v roli opatrovníků, atd.

 • Když někdo není zastoupen advokátem, soudci mu budou pomáhat tím, že mu budou během řízení věci vysvětlovat, atd., jako je tomu v USA.

 • Obecní zmocněnci nebudou omezováni v počtu soudů či klientů, které budou moci zastupovat.

 • Soukromí exekutoři skončí a jejich minulá činnost bude přezkoumána. Domníváme se, že velká většina z nich se dopustila trestných činů. Budou muset vrátit, co nezákonně sebrali či prodali pod cenu a mnozí skončí za mřížemi.

 • Prezident vyhlásí dluhovou amnestii všem soukromým dlužníkům, kteří jsou v exekuci, protože dluží firmám či institucím pod 1.000.000 Kč, s výjimkou za nemovitosti, nákupy luxusního zboží, atd. Ty dluhy stejně vznikly v době, kdy nám vládly zrádcovské vlády (dle kritérií prezidenta Beneše), které účelově způsobily zadlužení státu a národa.

 • PREZIDENT UDĚLÍ MILOST KAJÍNKOVI. Jestli ne, věci se chopí ministerstva spravedlnosti a vnitra a pečlivě přezkoumají celou kauzu. Jestli Kajínek nebude osvobozen, doporučujeme, že voliči nebudou volit do úřadu hlavy státu nikoho, kdo před volbami neprohlásí, že Kajínkovi milost udělí.

 • Zavedou se bankroty jako v USA. Za nesplacené půjčky nebude zodpovědný jenom ten, co si půjčil, ale i ten, kdo půjčil, tedy hlavně banky, protože měly půjčovat s rozumem jenom těm, kteří budou splácet. Navíc banky půjčují z peněz, které vůbec nemají. Jenom malinké procento zapůjčených peněz mají podloženo vklady. Bude několik druhů bankrotů. Každých několik let se budou moci dělat bankroty, kdy bude odpuštěna většina dluhů, s výjimkou např. za drahé auto, dům, byt, atd. Menší bankroty, se budou moci dělat, jako v USA, kdykoli.

 • Zavedou se zvýhodněné státní půjčky. Lichva se bude tvrdě trestat.

 • Nikdo nebude moci být souzen nebo bude vymáhán jeho dluh, pokud mu nebude doručena žaloba. Ta se bude moci doručovat i např. městkou policií, ne jen poštou. U částek do 100.000 Kč se věc bude řešit u soudů pro malé pohledávky.

Jaký bude důsledek? Velká část soudců skončí, ostatní budou velice opatrní, aby neporušovali zákony, aby soudili spravedlivě, aby nezneužívali funkce opatrovníka, atd. Velká většina vedoucích soudů skončí. Hodně advokátů skončí. Soudní řízení budou levnější, rychlejší a mnohem spravedlivější. Bude vymícena justiční mafie. Mnozí z justice skončí v kriminále, kam patří.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama