Josef Zickler

  • ŘN - VU
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,06. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

02.10.2015 10:50:37

Jsou tu snahy vytvořit Evropana bez minulosti, tradic. Snadno řiditelný typ...

Jsou tu snahy vytvořit Evropana bez minulosti, tradic. Snadno řiditelný typ...

Ve čtvrtek vyšel rozhovor se mnou v novinách pro ruskojazyčnou menšinu nazvaných Pražskij express. Dovoluju si ho přeložený do češtiny nabídnout i zde - Vám.

Když jsem před několika dny ze zvědavosti koukla na facebook Řádu strážců koruny a meče,  zjistila jsem, že má víc než 217 tisíc fanoušků, Těch "liků" je skutečně hodně. Je to zaplacená reklamní kampaň nebo jste našel klíč k duši českého národa přes květinky, srdíčka a svíčky s hezkými výroky?

Určitě nejde o placenou reklamu, která by přivedla tolik respondentů na tyto stránky. Ono nejde ani o ta srdíčka, květinky a hezká slova. Záměrem celého tohoto snažení bylo zjistit, zda cílená podprahová reklama působící na naše občany s cílem odvést je od tradičních hodnot do světa čistě konzumního vnímáni, již poškodila rozpoznávací schopnost běžného občana a vlastní názor natolik, že je již pozdě o něco se pokoušet.

Záměrně jsme zvolili stejnou metodiku šíření informací a názoru jako požívají některá současná media,  ale vedenou k opačnému cíli, tedy k návratu k takovým hodnotám jako je rodina, vlast, národ, tradice, historie a samozřejmě práce. Výsledek je jednoznačně výborný.

Fanoušků politického hnutí Řád národa je na facebooku ale podstatně méně. K hnutí asi ta srdíčka a hezké obrázky stačit nebudou, lidi budou chtít vidět konkrétní politický program - máte tedy nějaký? Pokud ano, můžete prozradit jeho hlavní body?

Základem naších politických cílů jsou tři základní pilíře: Národ, rodina, práce.

Naše politická cesta musí směřovat k tomu, abychom se opět přestali bát a klanět druhým, protože jen občané sebevědomého státu mají naději na zlepšení svého života a na život v míru. Je nutné se vymanit z ideové a hospodářské závislosti na jiných a začít hájit zájmy svého národa. Funkční státní správa musí pracovat pro národ a hájit pouze národní zájmy.

V oblasti rodiny směřuje naše politická cesta k  návratu ke klasickým rodinným hodnotám. Všemi prostředky musíme podporovat skutečně funkční rodiny, ale nedovolíme zneužívání pojmu rodina. Chraňme naše rodiny před škodlivými vlivy praktik konzumní společnosti, které svou ideologií zisku a laciných požitků devastují základní hodnoty rodiny. Stát musí vytvářet podmínky a motivaci pro rodinný život, péči o děti, jejich výchovu a vzdělávání.

Našim cílem je nastavit takový systém přístupu k práci, aby byl skutečně motivační, a ne jako dosud, systémem pobízejícím k zahálce dotované z peněz poctivých pracujících. Musíme vytvořit takovou koncepci vzdělávání, která bude odpovídat potřebám trhu práce, aby měla mladá generace větší šanci získat práci. Při poskytování podpory v nezaměstnanosti jednoznačně zvýhodňujme ty, kteří pracovali a chtějí pracovat, před těmi, kteří systém jen zneužívají. Podporujme úspěšné podnikatele, kteří vytvářejí pracovní příležitosti bez využívání sociálních pobídek.

Z konkrétních cílů mohu uvést například tyto oblasti :

Ochrana občanských práv

Odmítáme veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti. Přesto zásadně trváme na tom, že kdo chce žít, pracovat a jíst v naší zemi, musí ctít veškeré naše zákony, zvyky a kulturu. Toto je platné jednak pro jednotlivce, ale i pro všechny národní, etnické a náboženské menšiny žijící v naší zemi. Nebudeme menšinám poskytovat zvláštní výsady nebo se snažit změnit naše zákony, aby vyhověly jejich touhám bez ohledu na to, jak hlasitě křičí „DISKRIMINACE „.

Daně

Trváme na rovnocenných daňových povinnostech pro všechny. Nedovolme, aby daňová politika státu byla trestem pro úspěšné a dennodenně poctivě pracující občany. Je nutné vybudovat takový systém kontrolní činnosti správce daně, aby dopad daňových povinností byl pro všechny stejný bez rozdílu. Daně nesmí být pro občany trestem, který způsobilo špatné hospodaření politické garnitury.

Průmysl a podnikání

Tyto segmenty musí být oproštěny od veškerých politických hrátek a tendenčních póz. Musí být řízeny a směřovány jedině k prosperitě země a zaměstnanosti občanů, bez ohledu na změny nálad politické garnitury. Stát musí aktivně hájit ekonomické zájmy českého hospodářství v mezinárodní konkurenci.

Hlavním tématem dneška je uprchlická krize. Vy jste už nedávno uvedl v jednom svém prohlášení, že chcete bojovat proti špatné imigrační politice vašich představitelů - jak? Nebo se něco změnilo od té doby?

Na tuto otázku Vám odpovím trochu jinak než je konkrétně položena. O tom jestli něco změním, mohou rozhodnout pouze voliči, a to tim, že svým hlasem mi k této změně dají mandát, tedy možnost něco změnit.

Imigrační politika, která je u nás dnes uplatňována, je poplatná běžnému stavu migrace obyvatel. Pro současnou situaci je absolutně nevyhovující a je spíše tendenční k potřebám EU, ale proti zájmům vlastních občanů. Tento stav je způsoben nekonkrétními kroky odpovědných politiků. Vše je to o politickém rozhodnutí, tak aby profesionální část státních a bezpečnostních složek mohla učinit takové kroky, kterých jsou bez problému okamžitě schopni a vedly by k ochraně ekonomiky a zájmů občanů. Vytváříme si uvnitř vlastní země problém, který může přerůst do neskutečných rozměrů. Konkrétně jde minimálně o nárůst radikalizace původního obyvatelstva vůči příchozím imigrantům z důvodů vytváření další menšiny, pro které budou muset být vytvářeny specializované integrační programy. A to opět na úkor daňových poplatníků a oprávněných příjemců důchodů a sociálních dávek. Jednoduše řečeno na úkor většinové společnosti. Občan bude více a vice násilně seznamován s realitou nevýhodnosti menšin pro jeho život a vytvoří si proti ním přirozený odpor, který může přerůst v již zmiňovanou radikalizaci společnosti se všemi jejími negativními důsledky.

Někdo kdysi řekl: Více pomůžeme potřebnému, když od nás dostane prut na chytání ryb, než když mu dáme každý den rybu. Pokud připustíme, že součástí našeho lidství je pomáhat, zde je otázka: Jak pomáhat? Zcela vážně říkám: Nejhorší variantou je nechat usídlit tyto údajně potřebné v naší zemi. Uvědomují si vůbec odpovědné osoby, že to, co činí, je závazek navždy? Nebudeme zde přece hovořit o možnosti následného nuceného odsunu těchto příchozích, pokud další budoucí představitelé tohoto státu zjistí, že dnešní rozhodnutí je špatné. Máme zde problém navždy.

Nejspíše se počítá s tím, že v rámci integrace jim budeme dávat každý den tu rybu. Nebylo by lepší podarovat je prutem? Ten prut pro nás představuje také investice, ale na jejich území. Tak, aby si mohli vyřešit své problémy ve svých domovech. Taková pomoc může mít podobu budování vzdělávacího systému, využití technologií v zemědělství, ve výrobě potravin, zajištění pitné vody apod. Popřípadě může jít i o vojenskou pomoc. Když jim dáme tento prut místo ryby každý den, podali jsme jim pomocnou ruku. Mám ovšem důvodnou obavu, že tady jde o něco jiného. Imigrace přece nemůže být řešením chudoby tří miliard lidí, kteří vydělají méně než dva dolary denně. Jejich problémy musíme vyřešit tam, kde žijí. Jinak jim nepomůžeme a ještě k tomu zničíme sociální systém vlastní země.

Pokud se hledají informace o Vás, dá se dočíst třeba to, že jste někým považován za exponenta ruské mafie, nebo za někoho, kdo má velmi dlouhé prsty v české politice. Je kolem Vás hodně tajemství. Kdo jste? Jste zednář?

Na tuto otázku je jednoduchá a jednoznačná odpověď. Jsem běžný občan své země, milující svoji vlast, svoji širokou rodinu, hrdý na historické odkazy svých předků, jehož životním krédem je to, že se musí vzdělávat a pracovat tak, aby splnil svůj úkol, který mu byl dán tím, kdy byl přiveden na tento svět. K otázce zednářství odpovím, také otázkou.Znáte nějaké národní zednářství? To je má odpověď.

Co máte společného s prvorepublikovou Maffií  Československu?

Jako politické hnutí ŘÁD NÁRODA stejný politický směr. Tedy konzervativní nacionalismus.

Myslíte si, že si český národ přes všechny zrady i v nedávné historii uchoval svoji národní hrdost, statečnost a odvahu? Bohužel je často slyšet od cizinců ale i samotných Čechů, že tyto vlastnosti českému národu v poslední době chybí..

Nemám v tomto směru strach o Čecha, Moravana nebo Slezana. Tato neustále opakovaná rétorika má spíše o tomto stavu přesvědčit samotného občana s heslem: " Stokrát opakovaná lež se stává pravdou". Myslím si, že lidé začínají vice vnímat informace a tím rozeznávat bludy, které jsou jim předkládány jako nevyvratitelná dogmata jediné možné pravdy. Jestliže začnou naši lidé v někoho skutečně věřit a ten je nezklame, tak si myslím, že se budou mnozí ještě divit, co jsou schopni pro sebe, svoji vlast, své rodiny udělat a obětovat. Uvědomme jsi, že historicky jsou to národy bojovníků. Obnovit to může zase víra v sama v sebe.

Jak daleko je podle Vás nacionalizmus, který představujete, od nacismu? Je nacionalismus slovo, které je uznávané i v rámci EU?

Jsme představitelé konzervativního nacionalismu, kdy se dá konstatovat, že tomuto politickému proudu jde především o vlast, tradice historické odkazy a striktní dodržování zákonnosti. Nikde se zde nehovoří o nadřazenosti jednoho národa nebo rasy nad druhou… Těžko si můžeme s fašismem spojit jméno nejvýznamnějšího představitele konzervativního nacionalismu v Evropě -francouzského presidenta Charlese de Gaulle.

Slovo nacionalismus ovšem v terminologii rétoriky EU se slovem fašismus skoro již splynul. Ne proto, že by pánové z Bruselu byli snad málo vzdělaní, ale proto, že splynutím významu těchto dvou slov dostávají nacionalismus do prostoru podprahového odporu většinového obyvatelstva. Minimálně slova nacionální, národní, vlastenecké jsou pro EU něco jako slova minimálně nepříjemná, ale spíše slova zavrženíhodná.

Proč? Protože je nutné zbavit se všech těchto myšlenek a názorů a vytvořit občana Evropana, bez minulosti, tradic, historických odkazů, tedy jednoduchý snadno ovladatelný,řídítelný konzumní typ.

Čím se lišíte nebo co Vás spojuje s Blokem proti islámu? A jste nějaké straně, která je nyní v Poslanecké sněmovně, názorově blízko? Pokud ano, které nejvíce?

Od seskupení Blok proti islámu nás odlišuje především cíl, kterého chceme dosáhnout. Blok bojuje proti celému náboženství, jehož praktikování by chtěl úplně zakázat. My se snažíme upřít naši snahu na  boj s těmi, kteří toto náboženství zneužívají pro své cíle ekonomické, politické nebo územní. Oni bojují proti náboženství, my proti lidským bytostem. Zneužít se nechá jakékoli náboženství, a proto říkám následující:

Máme zde postaven právní systém, který umožňuje při dodržení stanovených podmínek náboženskou svobodu. Nelze teď přijít a jen tak prohlásit, že zakazujeme islám v naší zemi, a přesto zůstáváme demokratickou společností. Ještě horší je varianta bojovat nebo zakazovat samotnou islámskou víru. Víra v něco transcendentního se nedá zakázat, ta je skutečně v člověku.

Kdybychom připustili názor zakazovat víru jako takovou, mohlo by se stát, že by za nějakou dobu přišla jiná skupina, ta by chtěla zakázat třeba PRAVOSLAVÍ a pak další a další. Nakonec by zůstala víra pouze v peníze a hmotné statky. Na druhou stranu i toto může být cílem některých.

Zaručeně jsme proti všem násilným a uchvatitelským projevům zneužívající jakékoli náboženství, ale nejsme oprávněni zakazovat druhému jeho víru. To jsou rozdíly mezi námi a Blokem proti islámu.

Pokud se ptáte, kdo je nám blízko, tak mohu říci, že každý kdo skutečně vytváří reálné kroky v duchu základních tradičních hodnot vlast, rodina, tradice, historie.

Na zbytek otázky, tedy konkretizovat podobný subjekt, si už musíte sama. Přeji Vám, abyste něco v tomto duchu na současné parlamentní scéně objevila.

Médii v Evropě je současné Rusko prezentováno jako nepřítel. Souhlasíte s tím nebo to vidíte Vy osobně jinak? Jestli ano, proč?

Musím začít úplně někde jinde.

Rusko jako každá mocnost je jednak nenáviděno a na druhou stranu milováno, zatracováno a zase obdivováno. Rusko v čele se svým prezidentem je zastáncem přesně těch samých hodnot, jako naše politické hnutí. Rusko je hrdé na svoje tradice, historii a nadevše miluje svoji vlast. To jsou vlastně hodnoty, které jsou ze strany EU potlačovány do pozadí z důvodů plnění projektu ovladatelný občan Evropan.

Proč by, tedy měla mít Evropa kladný vztah k někomu, kdo je vlastně zastáncem a představitelem nepřijatelné ideologie?

Svůj postoj k Rusku jako takovému jsem výše uvedl, je tedy kladný. To samozřejmě neznamená, že musím být vazalem veškerých jeho postojů. Ne. Já jsem já, já mám svůj názor, ale pohled na základní vnitropolitický scénář je stejný.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama