Josef Zickler

  • ŘN - VU
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,06. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

30.09.2015 11:04:34

Proč se současné politické elity obracejí ke svým občanům zády? Přemýšlejme...

Proč se současné politické elity obracejí ke svým občanům zády? Přemýšlejme...

Mediální propaganda se snaží vytvořit symboly utrpení uprchlíků. A tak ukazuje celému světu utopeného chlapečka, který má pohnout emocemi Evropanů a zlomit tak svůj odpor k nechtěným přistěhovalcům...Nejen o tom je toto mé zamyšlení...

Mnoho z nás si asi během posledních měsíců položilo otázky typu, proč nás média pravidelně zásobují informacemi o nelegálních migrantech utíkajících před válkou, když ve skutečnosti nelegálních migrantů z válečných oblastí jako je Sýrie nebo Irák, je z celkového počtu pouze pětina? Zbytek jsou takzvaní ekonomičtí migranti z jiných zemí...Dovolil jsem si tedy dát dohromady určitou svoji hypotézu. Jestli je pravdivá, či mylná, ukáže čas.

Ptám se v ní například tak, jak by se měla ptát média a z nějakého důvodu to nedělají: Jak chtějí bruselské politické elity, prosazující tvrdě a bezohledně povinné kvóty přerozdělení ilegálních migrantů rovnoměrně do všech zemí Evropy, udržet tyto migranty v zemích, kde budou přerozděleny proti přání místních obyvatel i samotných migrantů?

Mnoho z nás také prakticky denně vidí na internetu nová videa a články o nepřizpůsobivosti a mnohdy až nelidské krutosti imigrantů, kteří se valí po statisících do Evropy. Cestou do vytoužené Evropy házejí do vody křesťany, ti přeživší jsou dále šikanováni v uprchlických centrech. Můžeme vidět, jak si neváží darovaného jídla a pití a hází je pryč. Můžeme vidět, jak devastují své okolí, porážejí dopravní značky, chovají se agresivně, napadají kamiony, vyhrožují řidičům, ilegálně překračují hranice jednotlivých států Evropy.

Zneužívá se náš humanismus

Můžeme se dočíst o vzniku tzv. NO GO zón, které vznikají tam, kde se již přistěhovalci z muslimských zemí usadili. Těchto zón vzniká čím dál více a původní obyvatelé se do těchto zón z bezpečnostních důvodů nemohou podívat. Prosazuje se v nich muslimské právo šaría, které je neslučitelné s právními systémy evropských zemí. Muslimští přistěhovalci odmítají asimilaci a integraci do naší kultury a naopak hlasitě prosazují kulturu svoji. Využívají každé slabosti a projevu nepřiměřené a iracionální tolerance ze strany evropských zemí. Zneužívají náš humanismus k agresivnímu prosazování svých práv, která jsou, jak jsem zmínil, v přímém rozporu s našimi právy a hodnotami. Naše evropské hodnoty a humanismus se tak, jak se zdá, paradoxně stávají naší největším nepřítelem.

Všechny tyto informace většina z nás denně vidí na internetu a každý rozumně smýšlející člověk se přirozeně začne obávat o život svůj, své rodiny, přátel a celé Evropy. Mnohdy čteme, že Evropa páchá sebevraždu. Každý soudný občan to vidí a vidí, že naše vlády tomuto procesu v podstatě nijak nebrání. Naopak, Evropská unie, místo toho, aby chránila účinně své hranice, nazvala věci pravým jménem a ochránila své teritorium proti masám muslimských nájezdníků, kteří se nijak netají záměrem zničit naši kulturu a obsadit naše území, chová se jako spojenec muslimů proti svým občanům!

Občané Evropy přistěhovalce většinově spíše odmítají, ale tvrdí se opak

Snad ve všech státech Evropy převažují obyvatele odmítající nájezdy nových muslimských přistěhovalců, a to mnohdy procentuálně až kolem 90% odpůrců proti 10% lidí přijímajících ilegální migranty (z těch 10% je ještě nezanedbatelné procento lidí z tzv. neziskových organizací a politických uskupeních placených za svůj názor).

Občané jednotlivých zemí sepisují petice, pořádají demonstrace proti islamizaci svých zemí, útočí na uprchlická centra, zakládají internetové komunity, pokoušejí se zakládat politická uskupení. To vše za účelem ochrany své země před novou agresivní kulturou, která se velmi rychle za podpory vlád Evropské unie prosazuje a zabydluje. Ze strany oficiálních medií jako je televize nebo tisk můžeme denně sledovat cenzuru, manipulaci s fakty a pro migrantské reportáže ukazující imigranty v nejlepším možném světle.

Zamlčuje se veškeré násilí a fakta, že kolem 80% z nich jsou zdatní muži bez žen a rodin. Místo toho jsou media zaměřena na menší skupinu imigrantů, tedy právě na děti a jejich matky. Ty nám pak podsouvají jako vzory typického uprchlíka, který utíká před válkou (což je pouze malá část, jak již víme). Neustále z medií od mnohých vrcholných politiků slýcháme kritiku směrem k občanům svých zemí a o obohacení našich kultur novými muslimskými spoluobčany. Jako by oni zachraňovali nás a ne my je. Můžeme jen poznamenat, že my si tady žijeme v blahobytu a míru, oproti tomu všichni ilegální migranti přicházejí ze zemí chudých a devastovaných islámským náboženstvím, které přenášejí i do Evropy.

Hledají se příběhy a mlčí se o zásadních věcech

Mediální propaganda se snaží vytvořit symboly utrpení uprchlíků, ukazuje tedy celému světu utopeného chlapečka, který má pohnout emocemi Evropanů a zlomit tak svůj odpor k nechtěným přistěhovalcům. Píší o tom, jak fotka otřásla doslova celým světem i když to ve skutečnosti nebyla pravda, když se ukázalo, že otec utopeného chlapečka vydělává na dovozu imigrantů do Evropy a sám se zachránil. Oficiální a mainstreamová media o tom mlčela a přemýšlela o nové propagandě.

Ukázala tedy zlou televizní reportérku, která podrazila nohu staršímu uprchlíkovi nesoucí dítě a utíkajícím před policií. Další příběh plný emocí byl na světě. Reportérka přišla o místo a onen uprchlík se stal hvězdou, které se kde kdo snažil pomoci. Dojemný humanistický příběh, jaký má Evropa ráda. Z uprchlíka se ale vyklubal terorista a media opět přišla o propagandistický příběh. Můžeme tak brzo očekávat nový dojemný příběh, který bude mít jediný cíl - zlomit náš odpor.   

Proč se vládnoucí elity obrátily zády ke svým občanům?

Jak je možné, že se vládnoucí elity otočily proti svým občanům, vstupu ilegálních migrantů do svých zemí (krom Maďarska) brání velmi neúčinně a v podstatě pozdě? Jak je možné, že nevidí to, co občané svých zemí? Jak je možné, že podporují kulturu a náboženství, které vyhrožuje terorismem, vytváří ony NO GO zóny a odmítá se integrovat? Jsou snad tak slepí, že nevidí to, co jejich voliči? Jsou tak hluší, že své rozzlobené voliče neslyší? Nebo je to všechno trochu jinak?

Odpovědi na tyto otázky lze snadno vyčíst z chování a prohlášení politických elit a jsou v podstatně velice jednoduché.

Cílem těchto vládnoucích skupin v Evropské unii podporovaných USA má být jednotná Evropa, ve které se evropské obyvatelstvo změní na beztvarou masu lidí kontrolovanou jednotným vedením. Díky potlačení a následnému rozbití jednotlivých národních identit, tradic a hodnot bude daleko snadnější centralizovaně z Bruselu nové beztvaré společenství Evropanů ovládat, určovat jim pravidla jak budou žít a jak se bude nakládat s produkcí, kterou toto obyvatelstvo vyprodukuje.

Původní obyvatelstvo je vyhodnoceno jako nevhodné..?

Pro tento projekt se původní obyvatelstvo ukázalo jako nevhodné, překážkou pro společný jednotný projekt se stala právě národní a kulturní rozličnost jednotlivých zemí. Proto se politické elity již před lety rozhodly pro narušení národnostních integrit a sjednocení pomocí ředění původních obyvatel obyvateli Afriky a zemí Středního Východu. Tento projekt dostal název EUROMED (Euro-Mediterranean Partnership).

Program Euromed plánoval přerozdělit 56 milionu muslimů do zemí sedmadvacítky od roku 2010 až do roku 2050. Lidem začal být cíleně vštěpován multikulturalismus jako nová ideologie "dobra" a zároveň začaly být hlasitě odsuzovány všechny názory kritizující multikulturalismus a kritik multikulturalismu začal být veřejně označován za morálně nevyspělého a odpůrce "Evropských hodnot".

Myslím, že podobné projevy jsou dnes tak často slyšet z úst různých představitelů EU, že jsme je slyšeli už všichni. Další psychologickou pákou na potlačení odporu obyvatel Evropy byla cílená propaganda pozitiv, které zaplavování Evropy novými občany přinese. Začalo se hlásat, že Evropa vymírá a potřebuje "novou krev" na zvýšení porodnosti. Jinými slovy muslimští přistěhovalci mají nahradit evropské muže a ve velkém oplodňovat Evropanky. Těch se samozřejmě nikdo neptal, zda mají o takové "obohacování" zájem. Prospěšnost přistěhovalců z rozvrácených muslimských zemí byla a je neustále vyzdvihována v médiích a prakticky každý den se můžeme na české televizi nebo TV Nova sledovat, jak k nám na přeplněných člunech přijíždějí samí lékaři, inženýři a další vědečtí pracovníci. Každý politik, který se postaví nekončícím vlnám mnohdy agresivních muslimských migrantů je politiky EU veřejně odsuzován a jak jsem již zmínil, je mu veřejně vyčítáno, že nedbá „hodnot na kterých je celá Evropa postavena a kterými se pyšní.“

Takový politik pak buď tlaku podlehne, jako se to stalo naší slabé vládě nebo je dostatečně silný, jako třeba vláda sousedního Slovenska a tuto cílenou manipulaci vrcholných politiků EU ustojí a nadále odmítá. Přes všechny propagandistické snahy a vlivy projekt cíleného mísení obyvatel Evropy s miliony muslimských přistěhovalců, ale nevyšel dle předpokladů z důvodů nepřizpůsobivosti těchto lidí a jejich neochotě asimilovat se do Evropské společnosti.

Nejde o fanatismus jediného politika

Politická elita se ale tohoto projektu nevzdala a s neuvěřitelnou mírou fanatismu v něm pokračuje. Již před několika lety například Angela Merkelová přiznala, že multikulturalismus selhal, ale dnes můžeme téměř denně sledovat v médiích její fanatické prosazování této utopistické ideologie, a to navzdory odporu většiny německých občanů. Dalo by se až s nadsázkou a notnou dávkou ironie říci, kdo se během posledních týdnů nechytl při poslouchání jejich projevů za hlavu, ať zvedne ruku!

Není to bohužel fanatismus pouze jednoho osamoceného politika. Za silné podpory ze strany bohatých muslimských států se sem neustále hrnou další a další vlny takzvaných uprchlíků, které cíleně a masově obsazují Evropu lidmi z muslimského prostředí. Někteří bruselští politici dokonce přicházejí s návrhem migranty přímo do Evropy dovážet! Je to naprostá nedočkavost evropských politiků o co nejrychlejší přemístění masy imigrantů do Evropy, než bude rychle posilující masa odporu příliš silná. Přeplněná Evropa migranty se během krátké doby stane tavicím kotlem, kde se v plné síle projeví agresivita migrantů z pocitu nenaplnění slibovaného života. Postupně začne vytlačovat nepřizpůsobivé původní obyvatelstvo evropských států, neschopné se pro svoji toleranci, humanismus a zradu zaplacených aktivistů bránit. Část, která se přizpůsobí, možná přežije. Migranti, kteří dle nových evropských zákonů získali volební právo, je ale ve všem hravě přehlasují. 

Možná dosud žijete ukolébáni proklamacemi naší vlády a medií, že uprchlíci k nám nechtějí a naší zemí pouze projedou do vysněného Německa, kde je očekávají vysoké sociální dávky a komfort. Německá kancléřka Merkelová nyní navrhuje, aby měli migranti všude stejná práva, sociální dávky a "německou pohostinnost." Tím by se samozřejmě zajistilo, aby pro muslimské přistěhovalce byly zajímavé i ostatní státy. Tedy i naše republika.

Naředění původního obyvatelstva?

Přistěhovalci by tedy dle nových nařízených standardů brali na dávkách větší peníze, než má většina z nás výplatu. I když je to pro normálně myslícího Čecha naprosto nepřijatelné, daleko horší dopady by mělo masivní naředění obyvatel novými a krajně nepřizpůsobivými občany s extremistickým pohledem na svět.

Zde se také pravděpodobně evropské špičky přepočítali, neboť podřídit si nové obyvatele Evropy vzhledem k islámskému vidění světa nebude tak snadné.  Celý tento projekt EUROMED je předem předurčen k neúspěchu a bude mít, již v tomto stádiu, nepředstavitelné následky. Pokud se co nejdříve a nejrazantněji nepodaří pokračující proces zastavit, tak bude každá evropská země v blízké budoucnosti čelit ohromnému nárůstu terorismu a posilování muslimského radikalismu s cílem potlačit a zničit původní obyvatelstvo Evropy. Následně přejdou ojedinělé teroristické útoky v častější a odvážnější akce a nevyhnutelně dojde k občanským válkám v jednotlivých zemích Evropy.

Vzhledem k přerozdělení velkého množství muslimů do všech zemí pomocí systému povinných kvót, bude mít tyto problémy v podstatě každá země a nebude schopna pomoci sousední zemi. Bude to tedy nejspíš boj každého státu sám za sebe a za své přežití.

Pro přeživší, pokud se podaří odvrátit hrozbu islámského radikalismu, budou nynější politické špičky jen zrádci, kteří cíleně zaprodali své země a obyvatele.   

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama