KOMUNISTICKÁ STRANA ČESKÁ 21

SVOBODA, DEMOKRACIE, PRÁCE, SPOKOJENÝ ŽIVOT
  • KSČ 21
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,52. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

02.11.2015 14:56:55

Rok od založení KSČ 21

Rok od založení KSČ 21

Předsednictvo Ústředního výboru KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKÉ 21 informuje o vývoji uvnitř strany a zaujímá stanovisko k současné politické situaci v České republice.

V pátek, 30.10.2015, uplynul rok od registrace KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKÁ 21 Ministerstvem vnitra České republiky. Za tento rok jsme dokázali i s klacky pod nohami, většinou to byly třešňové větvě, zorganizovat komunisty ve všech krajích naší republiky, podařilo se nám dostat naše myšlenky a programové cíle do médií i předložit je pracujícím ke kritice. Také se nám zejména podařilo získat několik stovek sympatizantů, jen na sociální síti Facebook na profilu naší strany se jich k nám hlásí bezmála 450. Věkový průměr členů naší strany je 35 let a většina z nich jsou dělníci, nebo sloužící proletariát. Je to jen začátek, programové priority se nadále dotvářejí a přizpůsobují se aktuálnímu stavu společnosti a komunistického hnutí u nás i v zahraničí.

Naši činnost považujeme za úspěšnou, nikoliv však překvapivě úspěšnou. Od začátku byly důvody založení naší strany jasné. V České republice chyběla aktivní komunistická strana, která by byla schopna organizovat pracující pro boj proti kapitalistickému systému. Při budování strany a její propagaci využíváme zejména zkušeností naší partnerské komunistické strany na Slovensku, VZDOR - strany práce. KSČ 21 udržuje se členy VZDORu - strany práce aktivní přátelské vztahy a vzájemně se podporujeme jak při organizaci akcí, tak při kandidatuře do volených zastupitelstev. V kandidatuře se budeme snažit najít společnou řeč také i se současnou Komunistickou stranou Československa.

Mnozí naši činnost považují za zbytečnou, většinou jsou to ti, kteří nejsou schopni vlastní aktivity a nevadí jim současná politická a sociální situace většiny společnosti, ani stav komunistického hnutí v České republice. Někteří naši činnost považují dokonce až za kontraproduktivní, to z důvodu existence parlamentní Komunistické strany Čech a Moravy. Toto tvrdí zejména ti, kteří ještě nepochopili, že KSČM je komunistická jen v názvu. Nebo jsou si faktů o prohnilosti vedení KSČM a její programové kolaboraci s buržoazií vědomi a jen se bojí o svá dobře placená místa, která mají díky této straně zajištěna. Jsme si vědomi, že v KSČM jsou také i komunisté. Povinností komunistů je, aby se pokusili změnit charakter KSČM v komunistický. Bude to těžkým úkolem, jelikož komunistický charakter tato strana doposud nikdy nepoznala.

Několik skalních a poctivých komunistů, členů KSČM, se také skutečně dlouhodobě, a zatím, bohužel, zcela marně snaží pohnout kormidlem kolosu strany a nabrat s ním konečně kurz komunistický. Tedy už více nepokračovat v onom trapném, byť pro mnohé jiné v KSČM pohodlném, pro některé z těchto dokonce velmi výhodném, ale v realitě donebevolajícím a pro občany krajně ponižujícím, vezením se s proudem tohoto kapitalistického systému, který neustále pošlapává samotnou lidskou důstojnost. Pro ty u kormidla KSČM je jejich aktivní pasivita v čele strany při daném kurzu, díky členským příspěvkům, příspěvkům od státu z voleb, pozici 3. nejsilnější strany v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, u vybraných jedinců i třeba díky dozorčím radám, výborům, komisím atd., dobrým výdělkem. Pro mnohého řadového člena, tím spíše pro voliče a občana, je ale taková zkušenost s KSČM obrovským zklamáním a pozbytím poslední naděje ve zlepšení jeho situace, natožpak nadějí v cestu k socialismu.

Kolos KSČM čeká v květnu příštího roku sjezd a spolu s mnohými na jeho palubě s nadějí čekáme obrat onoho pomyslného kormidla prudce doleva. Ale co nastane, když změna kurzu nepřijde? Důvěra voličů KSČM a především jejich hlasy v každých následujících volbách vyjdou opět vniveč. Volič KSČM, v domnění, že volí komunisty, dá svůj hlas „rentiérovi“ v politickém dresu s třešněmi ve znaku. Zůstane nadále obelháván a zneužíván prospěcháři vydávajícími se za komunisty, pro svůj vlastní prospěch, nikoliv ku prospěchu občana. Ale to se opravdu nebude odehrávat bez hlasitého protestu z naší strany!

KSČ 21 musí dát směrem do KSČM jasné stanovisko. Nikoliv však pro vidinu prospěchu pro své funkcionáře, ale pro prospěch občanů téhle, posledních 26 let, zbídačované země. Nemůžeme a nechceme se dál dívat na další plundrování naší vlasti a jejího občana za impotentního přihlížení rudé buržoazie z KSČM.

Spolu s mnohými členy KSČM samotné budeme s nervozitou, ale i nadějí, očekávat výsledky IX. sjezdu KSČM. Velmi rádi se přidáme ke zmiňovanému kolosu, ale pouze v případě, stane-li se po sjezdu tento kolos komunistickým. Rádi nastoupíme na palubu, budeme-li pozváni... V opačném případě, zůstane-li kurz, takovým, jakým je, zahájíme kampaň pro získání voličů i na úkor potápějícího se kolosu KSČM. Kampaň, která bude jasně a zřetelně voličům vysvětlovat, jak je to s tímto kolosem doopravdy. A pošleme jej ke dnu dřív, než se potopí sám a v agónii nadělá ještě další nevratné škody.

Naše strana neměla nikdy v úmyslu nikomu škodit. Budeme rádi, pokud by KSČ 21 svůj úkol splnila i tím, že dopomůže vytvořit jednotnou komunistickou stranu v České republice.

Intenzivně pro Vás, naše potencionální voliče, jak jsme již zmínili v úvodu, připravujeme politický program, cíle, které budeme pro vás snažit dosahovat, dáte-li nám k tomu potřebnou důvěru. Chceme se stát ne trojkou, ale jedničkou naší politické scény a vyvést naši zemi z bídy.

Předsednictvo ÚV KSČ 21, dne 2.11.2015

Web: www.ksc21.cz
Facebook: www.facebook.com/komuniste21
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout