ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,47. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18.06.2011 12:50:00

Měl by příspěvek na živobytí podléhat exekuci?

Měl by příspěvek na živobytí podléhat exekuci?

Cílem navrhované novely zákona o pomoci v hmotné nouzi je snížit procento lidí, kteří zneužívají sociální dávky a dlouhodobě odmítají platit své závazky vůči obcím.

Jeho nástrojem bude možnost v extrémních případech strhávat k uhrazení dlouhodobě neplacených dluhů určitou částku z příspěvku na živobytí. Navrhovaná právní úprava bude důležitým legislativním nástrojem, který pomůže eliminovat páchání přestupků. Z kvalifikovaných odhadů vyplývá, že ten, kdo pobírá mzdu, páchá méně přestupků proti veřejnému pořádku než ten, kdo pobírá dávky.

Rozhodně se však nejedná o plošné a bezhlavé zabavování dávek sociálně slabým, jak často slýcháme od kritiků tohoto návrhu. Díky svému aktivnímu zájmu o pomoc lidem se zdravotním postižením a zkušenostem z této oblasti vím, že do tíživé životní situace se velmi snadno a neočekávaně může dostat každý občan našeho státu. Ne každý se však chová neodpovědně a nesnaží se vybřednout ze svých dluhů.

Exekuce příspěvku na živobytí je skutečně tím nejkrajnějším řešením. Může se k němu přikročit jen v případě, že dlužník dlouhodobě neprojevuje vůli svou situaci řešit. To například znamená, že daná osoba sice má dluhy, ale nesnaží se najít způsob, jak je splácet, nevyjedná si splátkový kalendář se svým věřitelem a doufá, že vše "vyšumí do ztracena". Současná právní úprava umožňuje, že dávka pomoci v hmotné nouzi, která je vyplácena bez jakéhokoli přičinění samotného příjemce, požívá větší ochrany než mzda, o kterou se člověk musí přičinit prací. Tudíž ten, kdo pobírá dávky, požívá zvláštní ochrany a není postižitelný za své činy.

Nový systém umožní předcházet výskytu takzvaných "chronických neplatičů", kteří pobírají dávky, ale ani jejich minimální část nevyužívají k uhrazení vlastních dluhů. Prostý fakt, že tyto dávky nejsou nedotknutelné a daná osoba o ně v důsledku své nezodpovědnosti může přijít, je nejen varující, ale také motivační. Případné srážky se nově mají týkat pouze onoho příspěvku na živobytí. Je nutno však dodat, že je zachováno existenční minimum 2020 Kč. Zároveň se srážky netýkají jednorázově vyplácených dávek, jako je porodné, pohřebné, nebo účelově vydávaných příspěvků, tedy příspěvku na bydlení a na mimořádnou okamžitou pomoc.

Problémy lidí žijících v sociální tísni znám velmi podrobně a zblízka. Mnozí naši spoluobčané mají potíže nejen s placením nájmů, ale i nejrůznějších poplatků (zálohy na energie, odpad apod.) a je třeba jim poskytnout pomoc. Tou pomocí však nemůže být neadresné a nemotivující vyplácení dávek, kterými se problémy pouze odsouvají a prohlubují. Je bezpodmínečně nutné se zaměřit na intenzivní zlepšení situace prostřednictvím kvalitních sociálních služeb, úzké spolupráce s neziskovými organizacemi a aktivit kvalifikovaných terénních pracovníků. A právě tímto směrem směřuje moje úsilí.

Lenka Kohoutová, členka vedení poslaneckého klubu PČR

Vyšlo v Literárních novinách
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout