Leo Luzar

  • KSČM
  • Moravskoslezský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,9. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

21.02.2018 11:48:35

Zahraniční rozvojová pomoc České republiky.

Zahraniční rozvojová pomoc České republiky.

zahraničí, rozvojová pomoc, neziskovky, humanitární pomoc, Česká rozvojová agentura

V rámci mezinárodní pomoci poskytuje Česká republika více než miliardu korun na rozvojovou a humanitární pomoc. Přímo poskytovaná pomoc prostřednictvím České rozvojové agentury MZV dosahuje v letošní roce 534 miliónu korun. A samotné ministerstvo na tuto oblast dává dalších MZV  161 miliónu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Zahraniční studenti přijatí ke studiu na VVŠ v ČR vč. související agendy) dává 122 milióny a Ministerstvo zdravotnictví (Zdravotní péče o vládní stipendisty) s 3 milióny. Humanitární pomoc je plánována na 180 miliónů a transformační spolupráce 63 miliónů. Tyto prostředky patří do dvoustranné rozvojové spolupráce.   

Druhá skupina prostředků souvisí s mnohostrannou zahraniční spolupráci prostřednictvím mezinárodních organizací systému OSN či mezinárodních finančních institucí a formou příspěvku do EU. Podmínkou pro poskytování této formy pomoci je soulad mezi zaměřením aktivit a prioritami jednotlivých organizací a zájmy ČR. Například jsou zde příspěvky mezinárodním organizacím jako EU, OSN, OECD nebo i účast českých odborníků na projektech mezinárodních organizací jako UNDP, UNEP, UNFPA, FAO, INIDO, ITU a mnoho dalších. V rozpočtu MZV je na tuto činnost plánováno 1 966 miliónů korun z toho je 28 miliónů plánováno na dary mezinárodním organizacím a vybraným institucím do zahraničí. Dalších 60 miliónů je určeno na cílenou asistenci podpory obyvatelstvu Sýrie. 

V roce 2002 vznikla platforma pro spolupráci nevládních neziskových organizací FoRS, která by mělo zastřešovat rozvojovou spolupráci spolu s rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. Představuje 30 členských organizací a 10 pozorovatelských organizací a 4 fyzické osoby (oblast vzdělávání). Ve fóru se mimo nevládních organizací účastní i stát přímo prostřednictvím MZV a zprostředkovaně přes ČRA. Toto fórum je členem mezinárodního sdružení CONCORD pro humanitární pomoc a rozvoj čítající okolo 1600 organizací. 

Pokud bych se pustil do výčtu jednotlivých aktivit na poli humanitárních a rozvojových projektu mám téma na zajímavou knihu.  

Co však stále budí zájem a kontroverze mezi občany i samotnými nevládními neziskovými organizacemi je politické zadání mnohých aktivit spojené s tak zvaným „exportem demokracie“. Ten vyplývá i ze zadání české zahraniční pomoci nazvané „transformační spolupráci“, která doplňuje zahraniční rozvojovou spolupráci a soustřeďuje se na „vytváření a posilování demokratických institucí, právního státu, občanské společnosti a zásad řádné správy veřejných záležitostí. Cílem je podpora transformačních procesů formou nízkorozpočtových neofenzívních typů školení, stáží a seminářů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů (občanská společnost, media, humanitární vzdělávání, demokratické instituce, místní samospráva, právní řád apod.) v oblastech ovládaných totalitními režimy, s využitím specifické české zkušenosti s přechodem od totality k demokracii v 90. Letech minulého století.“ 

Tento projekt transformační spolupráce vznikl dlouho před praktickým používáním termínu „hybridní války“, ale dnes bych se nebál jej použít. Z neformálních debat s členy FoRS je zřejmé, že ve své práci v zahraničí a mnohdy v neklidných oblastech, považují toto politické zadání a úkoly za problematické. Jsou totiž schopny diskreditovat činnost těchto organizací a tím zabránit pokračování v plnění humanitárních úkolů. Měli bychom si totiž ujasnit, zda nám jde humanitární a rozvojovou pomoc nebo o ovlivňování vnitropolitického dění v cizích zemích. Stejně jako my se totiž v těchto zemích řeší ovlivňování vnitropolitických událostí zásahy zvenčí. Tyto hybridní hrozby se naplno rozhořely v souvislostmi s arabským jarem a vývojem na Ukrajině a čím dál tím více zaznívají otázky na zneužívání dobré vůle lidí pomoci lidem v nouzi. Jediné transparentní řešení je důsledně oddělit nevládní neziskové organizace s politickým zadáním od čistě humanitárních organizací. A zároveň v rámci projednávání rozpočtu zavést průřezovou kapitolu zahraniční rozvojové pomoci ČR, kterou by měli projednávat poslanci například petičního výboru vzhledem k převažujícímu humanitárnímu poslání této pomoci. O toto budu jako poslanec KSČM usilovat aby se tato zahraniční pomoc zprůhlednila a zabránilo se poškozování dobrého jména české republiky v zahraničí 

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout