Lukáš Kolářík

  • Piráti
  • Jihočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,53. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

24.03.2020 17:02:00

Nesmíme zapomenout na ty nejslabší občany

Nesmíme zapomenout na ty nejslabší občany

Projev na 42. schůzi Poslanecké sněmovny 24. března 2020 k rozšíření ošetřovného

 Dobrý den, dámy a kolegyně.

Já bych se také krátce vyjádřil k návrhu vládního zákona, který zde v tuto chvíli projednáváme. My samozřejmě jako Piráti s navrhovanou úpravou souhlasíme a podpoříme jí. Jsme rádi, že spousta těch našich podnětů a spousta těch našich věcí, se kterými jsme přišli, byla zapracovaná, ať už do toho návrhu, anebo do pozměňovacích návrhů, které nakonec prošly výborem.

Bylo ale i pár věcí, které výbor odmítl, a proto bych rád ho i předložil vám jako sněmovně, a požádal o jejich podporu. První a zcela důležitá věc je, že se zapomíná při těchto rychlých opatření na celkem zranitelné osoby, a to jsou pracovníci na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti, kteří zároveň také participují na sociálním pojištění, a můžeme si pod tím představit třeba matky samoživitelky, které už nemůžou dosáhnout na poloviční úvazek, a proto to řeší takto na dohodu, nebo třeba pedagogičtí pracovníci, kteří jsou také velice často na tyto dohody zaměstnány.

Proto navrhujeme jako Piráti podpořit i tyto lidi. Navrhujeme částku 212 korun denně, pokud by tito občané měli více těchto dohod, tak navrhujeme tuto částku zdvojnásobit, a to na 424 korun. A k dalším dohodám už by se nepřihlíželo, aby se zamezilo nějakým podvodům a sepisováním mnohačetných dohod. Nesmíme přitom zapomenout právě na tyto nejslabší občany.

Druhá věc, která je podle nás celkem zásadní, tak je měsíční výplata ošetřovného. Výbor sice přijal nějaký pozměňovací návrh v této věci. Nicméně, když jsme se na to teď detailně podívali, tak se tam hovoří vlastně, že ta měsíční výplata by byla pouze v případě, pokud dochází ke střídání toho ošetřovného. Takže já avizuji, že budu podávat ještě pozměňovací návrh k tomu bodu 2 a 3 usnesení výboru pro sociální politiku, aby se nám podařilo toto odlodit. Předpokládám, že to nebude problém. Jde o to, aby tam bylo explicitní pravidlo opravdu pro všechny, kteří pobírají to ošetřovné, aby byli uklidnění a nenarušilo to ty jejich rodinné rozpočty.

Zároveň je tady třetí kategorie, které se také zatím nikdo nevěnoval, a to jsou lidi v exekucích. A tady si myslím, že je třeba také nějakým způsobem pomoci, protože jsou to také velice zranitelné osoby, na které tyto problémy dopadnou jako první. My připravujeme několik takových opatření, které budu řešit s Ministerstvem spravedlnosti. Nicméně jedna věc se dá udělat hned, a to je možnost rozšířit přerušení insolvenčního procesu, který dneska už nově lze přerušit podle nové právní úpravy, ale ti lidé, kterým byla schválena tato insolvence předtím podle předchozí úpravy, tak tuto možnost nemají. Takže já bych navrhoval, abychom umožnili i těm lidem, kteří jsou v insolvenci už několik let, třeba tři nebo čtyři, aby rovněž mohli přerušit na třeba, řekněme půl roku, ten insolvenční proces, aby se mohli nadechnout a ty dopady na ně nebyly tak dramatické.

Jim jde samozřejmě o to, aby na konci toho pětiletého procesu byli oddluženi a tohle by jim mohlo celou tu snahu, kterou oni v předchozích letech projevili, celkově zhatit. Takže avizuji, že budu ještě podávat pozměňovací návrh k tomuto, společně s kolegou Farským jsme to připravili a načteme ho v podrobné rozpravě. Další věc, kterou chceme zmínit, je samozřejmě potřeba pomoci nějak OSVČ, ale to se bude řešit v jiném tisku, takže k tomu asi budou hovořit více kolegové, ale je třeba na tuto skupinu samozřejmě nezapomenout, protože i oni přišli mávnutím kouzelného proutku o svoje byznysy, o svoji práci, o svoje zakázky, a jsou to také lidé, kteří drží tu ekonomiku, a kteří potřebují pomoc. Děkuji za pozornost. A děkuji za podporu našich návrhů.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama