MUDr. Jiří Koskuba

ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,65. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

07.08.2017 12:09:26

Dýmkařské soutěže versus zákon

Dýmkařské soutěže versus zákon

Odpověď ministra zdravotnictví na interpelaci ve věci možnosti konání dýmkařských soutěží ze dne 31.7.2017.

 

Dovoluji si reagovat na Vaši písemnou interpelaci ve věci:  Možnosti konání dýmkařských soutěží, a to v souvislosti s novým zákonem č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který nahradil od 31. května 2017 zákon č.  375/2009 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K Vaší interpelaci sděluji následující:

Předně je nutno připomenout, že cílem nové právní úpravy bylo mimo jiné posílení ochrany zdraví před expozicí tabákovému kouři, a to bez ohledu na to, zda tabákový kouř vzniká při kouření cigarety nebo dýmky.

Souhlasím s Vámi, že výroba dýmek a sběratelství, které má v České republice tradici, jak ve svém dopisu uvádíte, jistě odsouzeníhodné nejsou.  Nicméně s pořádáním dýmkařských soutěží je třeba upozornit, že kouření dýmek má negativní vliv na zdraví stejně jako kouření cigaret a jiných tabákových výrobků určených ke kouření a rozhodně se tedy nejedná o zdraví prospěšnou záležitost.

Jedná-li se o místo konání dýmkařských soutěží (včetně mistrovství České republiky v pomalém kouření dýmky v pomalém kouření s mezinárodní účastí), podobně jako zákon č. 379/2005 Sb., ani nový zákon č. 65/2017 Sb. výjimku v pořádání dýmkařských soutěží ve vnitřních prostorech vybraných typů míst, kde je kouření zakázáno, neupravuje. Výjimku z uplatňování zákona tedy udělit nejde.

Typy míst, kde je kouření (včetně používání dýmek) jsou stanoveny v § 8 zákona č. 65/2017 Sb. Podle § 8, odst. písm. j) se kouření zakazuje mimo jiné i ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu konání kulturní a taneční akce. V této souvislosti si dovolujeme zdůraznit, že soutěž v pomalém kouření dýmek může mít aspekty kulturní akce. Jedinou výjimkou, kde je možno kouřit dýmky, avšak vodní, jsou vnitřní prostory provozoven stravovacích služeb (§ 8, odst. 1, písm. k).

V tomto kontextu je důležité rovněž zmínit, že pro účely zákona č. 65/2017 Sb. se vnitřním prostorem rozumí podle § 2 písm. j) „vnitřní prostor stavby podle § 2 odst. 3 stavebního zákona, s výjimkou dočasných staveb“.

Pokud by tedy dýmkařská soutěž byla pořádána v kulturních prostorech či v provozovně stravovacích služeb, kouření není zákonem zakázáno v těch částech, které nenaplňují definici vnitřního prostoru uvedenou výše (např. uvnitř dočasné stavby, případně venkovní areál).

Z výše uvedeného vyplývá, že současná právní úprava pořádání dýmkařských soutěží nevylučuje.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama