MUDr. Jitka Chalánková

  • Prostějov
  • senátorka
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,07. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

11. 6. 2020 18:31:24

Mám-li právo na život, logicky mám i právo dělat vše, abych si jej zachoval

Mám-li právo na život, logicky mám i právo dělat vše, abych si jej zachoval

Projev na 24. schůzi Senátu dne 11. 6. 2020 k návrhu senátního návrhu ústavního zákona senátora Martina Červíčka a dalších senátorů, kterým se mění Listina základních práv a svobod

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Už jsem se vyjadřovala dvakrát, takže zestručním své vyjádření, protože už jsem to několikrát říkala, začala bych asi tím, že bych také poděkovala všem, kteří už hovořili ve prospěch přijetí této novely ústavního zákona. Už bylo mnohé řečeno, takže já se soustředím jenom na pár věcí, které možná nezazněly. Ještě znovu zopakuji i podle svých minulých vyjádření, tuto část, právo na sebeobranu máme zakotvenu jen v trestním zákoně, a to ještě jen mimochodem jako okolnost vylučující protiprávnost, přitom je to základ a přímý důsledek všech ostatních přirozených práv, zejména pak práva na život. Mám-li právo na život, pak logicky mám i právo dělat vše pro to, abych si jej zachoval, tj. bránit se každému, kdo by se mne snažil zabít. Logicky to patří do listiny.

Dále bych k tomu chtěla říci, že se nedivím veřejnosti, že je znepokojena právě snahou EU o omezování držení zbraní a implementaci do našeho právního pořádku, směrnice o omezování držení zbraní. Z informací, které mám, tak zástupci ČR při tomto projednávání nebyli vyslechnuti, a to, že máme zbraňový zákon, který je v podstatě jedním z nejlepších na světě, nedochází zde k páchání zločinů, legálně drženými majiteli zbraní, přestože se manipulativně někdy dozvídáme, a to i například z České televize, některými, kteří tam vystupují, že trestné činy jsou páchány držiteli, legálně drženými zbraněmi, tak to není pravda, je potřeba na toto zareagovat. To v ČR nenastává. A přitom to vyjednávání o tom, vůbec tato skutečnost nebyla brána v potaz.

S tou směrnicí je to poměrně složité, protože i když bude implementována v tom tzv. vykostěném stavu, tak bude docházet v pravidelných intervalech k přeposouzení celé situace, může dojít k dalším a dalším změnám celé situace.

Dále je potřeba vnímat nebývalý vzrůst násilí v západních zemích, to, co se děje, tak si myslím, že to opravdu je naprosto nepředstavitelné, čeho jsme se dočkali, snad obávám se, že se to nedostane, nebo doufám, že se nedostane takováto situace do našich zemí, ale opravdu nemůžeme vyloučit vůbec nic. To už je úplná anarchie. Je potřeba sledovat, ve kterých městech a ve kterých oblastech je to násilí horší a ve kterých naopak je tato situace lepší. Zatím se zdá, že tam, kde tito násilníci a rabující davy vědí, že jsou zde majitelé legálně držených zbraní, tak tam je ta situace lepší, protože už jen informace, že jsou tam lidé, kteří drží legálně držené zbraně, tak je preventivně může poněkud zastavit.

Dámy a pánové, právo na život my nemáme právo udělovat, jsme zákonodárci ČR, nic, opravdu nic nám nebrání uvedený návrh přijmout.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama