MUDr. Olga Sehnalová, MBA

  • Zlínský kraj
  • náměstkyně hejtmana
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,08. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

14.05.2016 10:45:38 - masar

Které jsou to ty podmínky ?

Važená paní poslankyně,
Jaké podmínky jsou Číně stanoveny a kým, aby jí mohl být přiznán status tržní ekonomiky?
Které z těchto podmínek nesplňuje?
Děkuji za odpověď, ikdyž v ni moc nevěřím.

Zajímá Vás také odpověď na tento dotaz? Podpořte dotaz tlačítkem níže a my Vám odpověď zašleme na e-mail. Nicky uživatelů, které zajímá odpověď budou zobrazeny níže.

Prozatím dotaz nikdo nepodpořil. Buďte první! .)

Odpověď

18.05.2016 9:43:54 - MUDr. Olga Sehnalová, MBA
Dobrý den,

těší mne Váš zájem o práci Evropského parlamentu a ráda Vám na dotaz odpovím.

Za kritéria, kterými EU podmiňuje udělení statutu tržní ekonomiky státu se stávající kontrolovanou ekonomikou, se považuje následující: nízký stupeň vlivu vlády na přidělování zdrojů a rozhodování podniků, neexistence státem zapříčiněných narušení podnikatelské činnosti spojených s privatizací, účinné uplatňování obchodního práva s odpovídajícími pravidly správy a řízení společností, účinný právní rámec pro provozování obchodu a řádného fungování volní tržní ekonomiky (včetně práv duševního vlastnictví, zákonů o úpadku apod.), a existence nezávislého finančního odvětví.

Tato kritéria nejsou explicitně vyjmenována v textu žádného unijního legislativního předpisu, ale rozhodují při posuzování statutu tržní ekonomiky konkrétní země jako celku. Na základě splnění těchto kritérií např. udělila EU status tržní ekonomiky Ukrajině. Vycházejí z kritérií dle článku 2(7) nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství.

Za aktuálně velkou většinou přijatým usnesením Evropského parlamentu, které zdůrazňuje, že Čína není tržním hospodářstvím, a vyzývá k neudělení statutu tržní ekonomiky Číně, stojí odůvodněné obavy z důsledků takového kroku pro zaměstnanost v EU, evropský průmysl, životní prostředí, normy a udržitelný hospodářský růst ve všech dotčených výrobních odvětvích.

Pokud by Evropská komise přece jen navrhla udělit Číně status tržní ekonomiky, bude o tomto návrhu rozhodovat jak Rada EU, tedy členské státy, tak Evropský parlament. Jako sociální demokraté jsme se jasně vyjádřili, že za stávajících podmínek, kdy Čína nesplňuje stanovené podmínky, jsme proti.

Srdečně zdraví

MUDr. Olga Sehnalová, MBA