MUDr. Olga Sehnalová, MBA

  • Zlínský kraj
  • náměstkyně hejtmana
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,07. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

MUDr. Olga Sehnalová, MBA
MUDr. Olga Sehnalová, MBA odpověděl na dotaz

Které jsou to ty podmínky ?

Dobrý den, těší mne Váš zájem o práci Evropského parlamentu a ráda Vám na dotaz odpovím. Za kritéria, kterými EU podmiňuje udělení statutu tržní ekonomiky státu se stávající kontrolovanou ekonomikou, se považuje následující: nízký stupeň vlivu vlád

MUDr. Olga Sehnalová, MBA
MUDr. Olga Sehnalová, MBA odpověděl na dotaz

Zrušení roamingu?!

 Děkuji za Váš dotaz. Evropský parlament na svém říjnovém plenárním zasedání potvrdil svým hlasováním výslednou podobu tzv. evropského telekomunikačního balíčku, který, mj. přinese od června 2017 zákaz roamingových příplatků v rámci EU. Znamená to, že poplatky za roaming za hovory, textové zprávy a užívání internetu v zahraničí v rámci Evropsk

MUDr. Olga Sehnalová, MBA
MUDr. Olga Sehnalová, MBA odpověděl na dotaz

Zákaz kritiky islámu

 Děkuji za Váš dotaz. Svoboda projevu a právo na informace je mj. součástí Listiny základních práv Evropské unie (článek 11). Předpis, zakazující kritiku Islámu, ale i jakéhokoliv jiného náboženství, by proto byl v rozporu se základními právními dokumenty i principy fungování EU. Ráda bych také doplnila, že aktuální pořadí členských států v rá

MUDr. Olga Sehnalová, MBA
MUDr. Olga Sehnalová, MBA odpověděl na dotaz

Berete malým firmám možnost konkurovat

Podomní prodej bohužel v České republice nemá dobrou pověst. Ve svém blogu jsem popisovala svou osobní zkušenost, kdy se pod falešnou záminkou kontroly měřičů skrývalo nabízení změny dodavatele energií. Obdobné situace, bohužel, věrohodnosti celého sektoru podomního prodeje nepřispívají, i když nepochybně existují i poctiví prodejci a kvalitní

MUDr. Olga Sehnalová, MBA
MUDr. Olga Sehnalová, MBA odpověděl na dotaz

otcovská dovolená

 Vážená paní, děkuji za Vaši otázku. Text zprávy o pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů v Evropské unii v roce 2013, o kterém Evropský parlament hlasoval v minulém týdnu ve Štrasburku, naleznete na <a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0015&language=CS" style="font-f

MUDr. Olga Sehnalová, MBA
MUDr. Olga Sehnalová, MBA odpověděl na dotaz

zpoplatnění dálnic v Německu

Německo je svou polohou tranzitní zemí, takže jsou jejich silnice využívány i většinou evropských řidičů. Zpoplatnění dálnic by se mělo týkat všech řidičů, nicméně vlastníkům vozidel registrovaných na německém území by se měla snížit daň z vlastnictví motorového vozidla. Z pohledu našich západních sousedů se jedná o snahu vyvážit podíl financování

MUDr. Olga Sehnalová, MBA
MUDr. Olga Sehnalová, MBA
MUDr. Olga Sehnalová, MBA
MUDr. Olga Sehnalová, MBA odpověděl na dotaz

Smlouva TTIP a TTP a jejich přílohy a doložky

Jak víte, jednání dosud nejsou zdaleka ukončená, proto se nemohu vyjádřit ke konkretníimu návrhu, který není dosud předmětem schvalování v Evropském parlamentu. Sociální demokraté mají nicméně priority, jejichž naplnění je podmíněno naším případným souhlasem se smlouvou. Neexistence doložky  ISDS, nebo například zachování vysokých standardů oc

MUDr. Olga Sehnalová, MBA
MUDr. Olga Sehnalová, MBA odpověděl na dotaz

eurokomisařka

Dobrý den, děkuji Vám za dotaz. Můj komentář k tomu, jak bude nyní probíhat sestavování nové Evropské komise, najdete v mém vyjádření, celé si jej můžete přečíst na mé stránce: http://sehnalova.cz/clanek/uz-vime-kdo-ted-jeste-co-2014-7-21.html.&nbs

MUDr. Olga Sehnalová, MBA
MUDr. Olga Sehnalová, MBA odpověděl na dotaz

diskriminace

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Souhlasím s Vámi, v takovém případě by se jednalo o diskriminační opatření, které by bylo v rozporu se základní Smlouvou o EU a Smlouvou o fungování EU. Podobné snahy byly již dříve za diskriminační Evropskou komisí také označeny a za nepřímou diskriminaci občanů Evropské unie byl v současnosti připravovaný plán na z

MUDr. Olga Sehnalová, MBA
MUDr. Olga Sehnalová, MBA
MUDr. Olga Sehnalová, MBA odpověděl na dotaz

Máte se čím pochlubit?

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz a děkuji také za Váš postoj, se kterým se ztotožňuji. My jsme Evropská unie a záleží pouze na nás, jakou Evropskou unii budeme mít. Mou snahou v těchto měsících je především skládat účty z práce, kterou jsem v Evropském parlamentu za uplynulé období odvedla. Především o mé dosavadní práci se dozvíte, pokud navštív

MUDr. Olga Sehnalová, MBA
MUDr. Olga Sehnalová, MBA odpověděl na dotaz

volební slogan

Děkuji za Váš dotaz. Volební slogan ČSSD upozorňuje na to, ze v Evropském parlamentu se reálný vliv poslanců odvíjí od síly politické frakce, ve které budou zastoupeni. V čím početnější frakci budou poslanci působit, tím bude jejich hlas silnější a vlivnější. Sociální demokracie je v současnosti součástí druhé nejsilnější politické frakce a to

MUDr. Olga Sehnalová, MBA
MUDr. Olga Sehnalová, MBA odpověděl na dotaz

Dovolená z internetu

 Vážený pane Platzku, děkuji Vám za komentář i za dotaz.Povinnost  zajistit Vám v případě úpadku cestovní kanceláře během Vašeho zájezdu okamžité vrácení veškerých plateb a bezpečný návrat domů (pokud byla doprava jednou ze služeb v rámci zájezdu), bude mít pořadatel souborných služeb nebo obchodník. Na obchodníka se tato povi

MUDr. Olga Sehnalová, MBA
MUDr. Olga Sehnalová, MBA odpověděl na dotaz

plat europoslance

 Dobrý den,děkuji Vám za dotaz. Samozřejmě, že tyto peníze věnuji na dobročinné účely. O tom, které organizaci nebo organizacím a na jaký konkretní účel Vás budu informovat na svých webových stránkách (www.sehnalova.cz) a na facebooku (Olga Sehnalová - oficiální stránka).S pozdravem,Olga Sehnalová

MUDr. Olga Sehnalová, MBA
MUDr. Olga Sehnalová, MBA odpověděl na dotaz

Exekutoři - středověk

Dobrý den,děkuji Vám za dotaz. Stávající praxe mi vadí. Proto jsem se například zapojila do iniciativy Britských listů, v rámci které vyzývali ke spolupráci ohledně zmapování problematiky a srovnání fungování exekutorů u nás a v dalších členských státech EU. Věřím rovněž, že také nová vláda a Poslanecká sněmovna se tímto tématem budou s

MUDr. Olga Sehnalová, MBA
MUDr. Olga Sehnalová, MBA odpověděl na dotaz

Reakce na článek

Dobrý den, děkuji Vám za dotaz. Podle mně jde o míru tolerance veřejnosti a medií nejen vůči politikům, ale celé společnosti k jednání, které je v rozporu s dobrými mravy.S pozdravem,Olga Sehnalová

MUDr. Olga Sehnalová, MBA
MUDr. Olga Sehnalová, MBA odpověděl na dotaz

Úspěch

Dobrý den, děkuji Vám za dotaz, myslím si, že na hodnocení největších úspěchů je ještě brzy. Nicméně jsem toho názoru, že vlastní úspěch je vždy součástí práce celé frakce. Myslím ale, že za osobní úspěch mohu považovat důvěru, kterou jsem dostala za frakci jako hlavní zpravodajka nejprve nelegislativní a následně i legislativní zprávy o

MUDr. Olga Sehnalová, MBA
MUDr. Olga Sehnalová, MBA odpověděl na dotaz

Horší potraviny

 Dobrý den, děkuji Vám za dotaz. Tento problém si velice silně uvědomuji, a proto jsem v loňském roce uspořádala na půdě Evropského parlamentu ochutnávku potravin, které jsou v různých členských státech prodávány ve stejném balení a pod stejným názvem. Laboratorní rozbory navíc ukázaly, že složení výrobků je skutečně odlišné a některé výr