MUDr. Silvie Šidáková

 • TOP 09
 • Trutnov
 • městská radní
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,78. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

28.09.2014 21:00:54

Diskuse k volebnímu programu TOP 09 Trutnov

Diskuse k volebnímu programu TOP 09 Trutnov

Vzdělávací politika představuje skutečnou výzvu, velký prostor k modernizaci výuky, která se tady mnoho let principálně nezměnila. TOP09 chce podporovat právě tyto změny.

Trutnov vzdělaný

Zajistíme další rozvoj a spravedlivé financování základních škol a jejich dobrou dostupnost pro žáky.

Budeme komunikovat a usilovat o pozvednutí prestiže trutnovského gymnazia. Podporujeme rozvoj učňovského školství a jeho propojení s místními podnikateli.


Podporujeme propojení činnosti žáků základní umělecké školy s kulturními stánky města a jejich větší zapojení do kulturního dění.

K textu výše, kterým je citace z volebního programu MO TOP 09 Trutnov pro komunální volby 2014 jsme do pošty obdrželi dvě relevantní otázky. Pokusím se na ně co nejlépe odpovědět. 

1. Jakým způsobem jste prováděli měření prestiže školy?


Prestiž, tedy vážnost, významnost nebo pověst, vychází vždy z hodnocení, nebo ocenění těmi ostatními. V tomto směru je několik dobrých indikátorů:


 • jak je škola vnímána rodiči a studenty

 • jak se o ní studenti vyjadřují

 • jak se škola prezentuje ve městě

 • jaké aktivity vyvíjí

 • jakým způsobem a jaké informace škola předává uživatelům na stránkách svého webu

 • jak využívá moderních komunikačních technologii.


Jedná se tedy o celý soubor údajů, které lze ověřit vlastním úsudkem, doplněným informacemi přímo od rodičů. Vedli jsme na toto téma diskuse s občany Trutnova.


2. Jakým způsobem plánujete onu prestiž pozvedat?


To je určitě téma  na mnohahodinovou debatu. Nejsme samozřejmě odborníky na vzdělání a rozhodně si uvědomujeme tíživou situaci českého školství,  ale jsme rodiče studentů gymnazia a tak se  zajímáme, jak to dělají jinde a zda se to osvědčuje.

Domníváme se, že s posilováním prestiže souvisí snaha klást otázky a naslouchat odpovědím.  I proto jsem ráda, že se nás na naše návrhy ptáte.


Co podporujeme:


 • k výuce maximálně využívat internet ve škole, co největší využití interaktivních tabulí, které gymnazium má k dispozici, zejména k výukovým  projektům jako je např. Khan Academy, TED talk, on- line přednášky světových osobností k daným tématům..apod.

 • intenzivnější zapojení gymnazia do projektů financovaných EU - technické vybavení, školení učitelů, tvorba moderních výukových programů

 • možnost vyučovat cizím jazykem i jiné předměty, třeba jen části hodin.

 • zabývat se možnostmi jak zatraktivnit pro studenty matematiku, např. využívat metodu prof. Hejného

 • besedy s významnými českými osobnostmi různých profesí, osobnostmi Trutnova, což může usnadnit i výběr budoucího povolání a nasměrování do života

 • možnost pomocí dotazníku anonymně hodnotit svou školu i své učitele , což je nejlepší zpětná vazba každého kvalitně fungujícího systemu.

 • zlepšit komunikaci školy s rodiči - např. založit komunikační  stránku na Facebooku, zlepšit kvalitu  stránek školy (některé příspěvky jsou několik let staré, chybí zde např. kdo co učí, kdo je třídní učitel, kam se obrátit v případě výchovných problémů ..apod)

 • podporujeme méně “memorování” ve školách a více tréninku v tzv.měkkých dovednostech - jako je  kritické myšlení, řešení problémů, kreativní myšlení,týmová spolupráce,

 •  empatie..což jsou dovednosti, které jsou dnes nejvíce vyžadovány při přijímacím řízení na VŠ i od zaměstnavatelů


Domníváme se však, že cílem moderní střední školy by mělo být širokospektré vzdělávání, kde prioritou je vést studenty k tomu, jak být slušným člověkem, jak se naučit “umění se učit”, jak docílit  zdravého sebevědomí a zároveň přiměřené  sebekritiky. Prostě jak se stát angažovaným a aktivním občanem..


Přejeme si, aby učitelé brali děti vážně a respektovali jejich názor.


Přejeme si, aby se naše děti pyšnily tím, že studovaly právě v Trutnově.


Je to jistě dlouhá cesta, ale možná jsme na ni právě nakročili.
MUDr.Silvie Šidáková za MO TOP09, Trutnov - Facebook
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout