MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • Hlavní město Praha
  • primátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,26. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

31.05.2020 8:36:00

Program COVID Praha byl připravován tak, abychom mohli zveřejnit seznam žadatelů

Program COVID Praha byl připravován tak, abychom mohli zveřejnit seznam žadatelů

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) k 25. květnu kladně vyhodnotila již 157 žádostí v rámci záchranného programu COVID Praha.

 Záchranným programem COVID Praha chce hlavní město pomoci pražským živnostníkům, malým a středním podnikatelům, zasaženým opatřením proti koronaviru.

Z těchto 157 žádostí již 126 podnikatelů podepsalo smlouvu a obdrželo od ČMZRB záruku za svůj úvěr. Proces hodnocení je za svou polovinou, proto se hlavní město rozhodlo v rámci transparentního přístupu zveřejnit jmenný seznam podpořených žadatelů. Objem zaručovaných úvěrů je 891 milionů korun, objem podepsaných záruk potom 713 milionů.

Ke dni 25. 5. 2020 zvládla ČMZRB vyhodnotit celkem 179 žádostí o záruku z 412 úspěšně předložených. Z těchto 179 nebylo bohužel možné ve 22 případech žádosti vyhovět kvůli nesplnění podmínek programu. Celkem 126 žadatelů již ovšem podepsalo smlouvu a záruku obdrželo. Další desítky žádostí jsou v současné chvíli otevřeny a řešeny s žadateli. ČMZRB vzhledem k dosavadnímu vývoji hodnocení očekává, že nejpozději do konce června bude mít všechny žádosti vyhodnoceny a dostane se finanční podpory všem oprávněným žadatelům.

„Od prvopočátku byl program COVID Praha připravován tak, abychom mohli zveřejnit seznam žadatelů o podporu. Jsme rádi, že se to ve spolupráci s ČMZRB podařilo a dnes zveřejňujeme seznam prvních 126 žadatelů, k této záležitosti přistupujeme odpovědně a transparentně,” říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

„I díky požadavku na předjednaný úvěr u komerční banky probíhá hodnocení žádostí pražských podnikatelů o poznání rychleji, než je tomu v obdobném programu COVID II. Hodnocení žádostí je absolutně nezávislé na vůli hlavního města nebo kohokoliv dalšího. ČMZRB posuzuje splnění nastavených podmínek, jako je například velikost podniku, nebo úvěrovatelnost. Pokud žádost podmínky naplňuje, obdrží záruku. My sami seznam podpořených podnikatelů vidíme poprvé a nemáme ani možnost hodnocení nijak ovlivňovat,“ upřesňuje radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání Vít Šimral.

„Pražští podnikatelé neměli přístup k vládnímu programu COVID II, a proto hlavní město Praha zřídilo vlastní formu podpory COVID Praha. Stále trvá, že i tento program je nedostatečný, protože poškozených živnostníků, malých a středních podnikatelů jsou desetitisíce. Praha ale na rozdíl od vlády přistupuje k pomoci podnikatelům transparentním způsobem,“ popisuje předseda klubu Spojené síly pro Prahu Jiří Pospíšil.

Z doposud uzavřených smluv vyplývá, že podniky, které dosud získaly v rámci programu COVID Praha podporu, zaměstnávají cca 3 200 osob. Struktura podpořených podnikatelů odpovídá odvětvové struktuře ekonomiky hl. m. Prahy. Podpořeno bylo např. 112 subjektů z oblasti služeb (tj. 89 %), sedm subjektů ze zpracovatelského průmyslu (tj. 6 %) a šest ze stavebnictví (tj. 5 %). Nejčastěji získaly podporu subjekty z oblasti velkoobchodu a maloobchodu (53 subjektů, tj. 42 %), následované subjekty zaměřenými na ubytování, stravování a pohostinství (14 subjektů, tj. 11 %) a na profesní, vědecké a technické činnosti (10 subjektů, tj. 8 %).

Program COVID Praha byl spuštěn jako reakce hlavního města na palčivou potřebu pražských podnikatelů vykrýt nedostatek finančních prostředků během epidemie. Na rozdíl od podnikatelů ze zbytku republiky neměli pražští podnikatelé přístup do záručního programu COVID II. Metropole k tomu vyčlenila maximální možné finanční prostředky z operačního programu Praha – Pól růstu ČR původně vyhrazené na inovace, a to ve výši 600 milionů Kč. Díky multiplikačnímu efektu je možné zaručit úvěry za cca 1,4 miliardy Kč, přesto jdou tyto finance pro ekonomické centrum státu, jako je Praha, značně nedostatečné. Hlavní město nemůže suplovat roli vlády v řešení ekonomických omezení.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama