MUDr. Zdeněk Schwarz

ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,04. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

27. 8. 2014 15:48:35 - vršková

narkomani v Praze

Měli by podle vás pro narkomany vzniknout nějaké stanoviště? a pokud ano, kde? radnice je totiž odmítají.

Odpověď

28. 8. 2014 11:00:58 - MUDr. Zdeněk Schwarz
Problematika závislosti na návykových látkách je celosvětový problém. Jeho řešení není lehké a odborníkům na celém světě to dává zabrat a mnohde se to nedaří vůbec. A ti co na tom vydělávají, se také stále zdokonalují. Poslední novinkou v této problematice je internet a anonymní prodej drog na internetu vč. plateb. Nejsem zastáncem pouze represe a represe takového charakteru, jako vidíme u nás. Mám pocit, že to odnáší pouze narkomani, tj. nemocní lidé. Ano, musíme znovu připomenout, že člověk závislý na drogách je nemocný člověk = pacient. U nás se problém těchto nemocných lidí řeší spíše v kriminálech než na psychiatriích, kam do rukou odborníků především patří a to včas. Nesouhlasím pouze s dobrovolnou léčbou závislostí, a to platí pro všechny druhy závislostí, které decimují společnost, tj. na drogách, na alkoholu nebo automatech. Nyní do toho nezahrnuji i ostatní, které sem také řadím, tj. na jídle, na kávě, na cigaretách, na penězích, na sportu atd., které jistě často negativně ovlivňují společnost. Stavět léčbu na tom, že musí být dobrovolná a léčit budeme až sám přijde a bude se chtít léčit je podle mého názoru špatně, to nemůže stačit a pomoci všem. Vždyť téměř všichni závislí se léčit nechtějí. A pokud ano, tak jen když jsou už totálně na dně nebo je k tomu někdo nebo něco přinutí. Jsem velmi tolerantní a zastávám svobodu a říkám, ať si každý dělá co chce, ale nesmí tím obtěžovat druhé. Tzn. že když chce někdo užívat drogy, tak ať si je užívá, ale za svoje peníze. Pokud už okrádá ostatní a ohrožuje jiné, tak má smůlu a musí se smířit s represí. Pokud má společnost zájem o tyto lidi a chce je vrátit do normálního života, tak se tomu musí skutečně a plně věnovat a opečovat všechny vč. těch, co nechtějí i proti jejich vůli, aby ochránila společnost a jejich okolí. Pokud se někdo chce nebo musí léčit, tak musí společnost zajistit okamžitou možnost léčby. Stávající situace, kdy se čeká týdny i měsíce na detox a následně další měsíce na ústavní léčbu a ještě si to musí hradit, tak to nemůže fungovat a být považováno za dostatečné. Stejně tak nelze akceptovat, když lidé chtějí řešit problémy drog, ale nechtějí , aby se to konalo v jejich okolí. Společnost si musí jasně říci, co chce a poté holt musí všichni přijmout i to, že například bude v jejich blízkosti centrum pro léčbu a ambulantní péče apod. Praha má problém s drogami všude, ale nikde ty závislé vlastně nechceme ani vidět, jak píšete.

Ve světě jsem měl možnost poznat jiné metody a postupy jak řešit problém narkomanů. Např. ve Švédsku je izolují od společnosti dokud nebudou vyléčeni, tzn. i proti jejich vůli a to i na několik let. Jinými slovy si myslím, že společnost by měla mít zájem na řešení problému a návratu těchto nemocných jedinců do společnosti a to všech, ne jen těch, kteří se léčit chtějí a na ostatní tzv. se vykašlat a zavřít je do kriminálu až napáchají škody nebo je nechat zemřít. Ve Švýcarsku v jednom kantonu zkusili jiný projekt. Všichni usoudili, že už to tak dále nejde a že se to musí řešit. Navrhli řešení, na kterém se shodli, dali na to peníze a realizovali. Konkrétně dali narkomanům náhražku drog zadarmo. V ten moment neměli potřebu krást a drogy pokoutně kupovat. Následně logicky vymizel černý trh z drogami a kriminalita, kdy potřebovali na drogy peníze, tak dělali cokoliv – kradli, přepadávali, prostituce atd. Když takto získali přehled o závislých a dostali je pod kontrolu, začali s nimi pracovat a resocializovat. Znovu je učili běžným návykům, zajistili jim bydlení a práci. Zvýhodnili zaměstnavatele, kteří je zaměstnali a přizpůsobili jim podmínky i pracovní dobu. Zajistili jim zdravotní péči a veškeré potřebné doklady i řešili jejich dluhy a ostatní problémy. Po 10 letech dosáhli dobrých výsledků a již 10 let je po problémech. V Helsinkách jsem poznal, jak může takové ambulantní zařízení v centrum fungovat bez problémů a bez odporu okolí. Je tam čisto, pořádek a žádné problémy v okolí s narkomany nebo dealery či kriminalita, jak známe u nás. Závislí tam pravidelně dochází, mění si stříkačky, fasují náhražku drog, podstupují zdravotní prohlídky, očkování, evidenci a sami vyhledávají pomoc v sociální oblasti atd.

Takže tvrdím, že to je řešitelné a že to jde, když se chce a když se to dělá pořádně a ve všech souvislostech vč. toho, že stát na to dá dostatek prostředků a lidé přijmou potřebu takové péče i ve svém okolí, pakliže tam drogy stejně již jsou.