Marek Benda

  • ODS
  • Hlavní město Praha
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,15. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18.06.2020 21:27:00

Chraňme vodu, ale nesahejme na Ústavu

Chraňme vodu, ale nesahejme na Ústavu

Projev na 51. schůzi Poslanecké sněmovny 18. června 2020 k Ústavě České republiky

 Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové,

asi toho máme všichni už dneska poměrně dost, tak já se pokusím nebýt příliš dlouhý, i když by se o tom dalo asi povídat poměrně dlouze. Jenom k tomu, co tady zaznělo v proslovu přede mnou, upozorňuji, že voda je od římského práva věcí ničí, resp. statkem veřejným, a teprve v nějakém okamžiku se stává případně vlastnictvím, ale rozhodně to není tak, že by došlo k nějaké privatizaci vody. To je prostě absolutní nepochopení práva.

Druhá poznámka. Bylo tady řečeno, že ty návrhy byly předloženy před rokem. Ano. Byly předloženy před rokem, kdy jsme měli extrémní sucho a horko. Teď máme extrémní zimu a extrémní deště. Tak jenom tak, abychom občas se nedostávali do situace, že řešíme něco příliš aktuálního. Chtěl bych k tomu říct, že ty návrhy mají jistě nějakou vnitřní logiku, ale buďme opatrní na dobré úmysly, kterými jsou dlážděny cesty do pekel.

Já podporuji všechny rozumné úpravy běžných zákonů, které směřují k tomu, abychom zadržovali vodu v krajině, abychom lépe hospodařili s vodou v krajině a další věci. Ale mám jednu prosbu. V souvislosti s vodou mi na Ústavu nesahejte. Nechme Ústavu na pokoji. Anebo pokud, tak až po nějakých dlouhých a naprosto zásadních a jasných diskusích, co má být tím skutečným cílem. Ono některé ty výhrady řekla již vláda ve svých stanoviscích. A každý ten návrh k tomu přistupuje trochu jinak, takže to není tak jako úplně triviální. Dokonce ani ta sloučená rozprava... To, že se to všechno teoreticky týká ochrany vody, tak já myslím, že nad každým článkem Ústavy se má rozmlouvat dlouze a důkladně. A že se pak tady vezme dohromady Listina práv a svobod a právo na vodu a na druhé straně se přihodí vlastnictví a další věci.

Ale ve stručnosti, proč navrhnu ve všech třech případech zamítnutí těchto návrhů zákonů, nikoli jenom vrácení k přepracování. Zamítnutí, protože všechny tři pokládám za naprosto nevhodné.

K tomu tisku 549 ctěných kolegů ze Starostů a nezávislých - ten se pokouší zřídit nové lidské právo na pitnou vodu. Já jsem na zřizování nových lidských práv velmi opatrný, pokládám rozsah, který máme v Listině, za dostatečný. A jenom prosím, vždycky když se nějaké takové právo - a ještě dokonce pro každého, zdaleka nejenom pro občana, zdaleka nejenom pro osobní potřebu, ale zřejmě pro každého, i pro každý podnik - právo na pitnou vodu v Listině stanoví, pokládám to za velmi sporné. To samé v odst. 3 - vodní zdroje jsou statkem veřejného užívání a jsou ve správě státu. No dobře. Zásobování pitnou vodnou zajišťují obce na neziskovém základě. Všechny ty teze - jsou ve správě státu... Co ten stát, bude je pronajímat těm obcím nebo může zajišťovat i zásobování pitnou vodou nebo to musí být jenom obce? Prostě myslím, že jsou tam naprosté nedomyšlenosti, že samo deklarování práva na pitnou vodu pro každého bez jakéhokoli omezení je velmi sporné. Znamená to, že když mi vyschne studna u domu, že mám právo požádat stát, aby tam dojel s cisternou a dolil mi ji? Bezplatně? Znamená to takové právo? Znamená to právo, ke každému domu, který není dnes obsazen studnou, dovézt veřejný vodovod? Já se bojím, že by to v jistém typu výkladu samozřejmě takové právo na pitnou vodu znamenalo, jestli si to starostové představují tak, že opravdu každý, kdo si vzpomene, jakkoli daleko od obce, že chce přivézt vodovod až k baráku, tak že mu ho musí přivézt, to tedy nevím, jestli chceme.

Druhý návrh je návrh poslanců Marka Výborného, ctěných kolegů z lidovců, který bych řekl, že je nejstřídmější a ve své střídmosti, řekl bych, lidovecky konzervativní, nepřináší nic nového. (Smích některých poslanců v sále.) V tom případě ho pokládám za zbytný. Protože voda, vodní zdroje a půda už podle dnešního stávajícího výkladu Ústavy a to i opakovaného výkladu Ústavního soudu, a nejenom doktríny, ale Ústavního soudu, tak samozřejmě patří do přírodních zdrojů, takže je to takové, jako že řekneme - přírodní zdroje, zejména vodní zdroje a půda. No, nevím proč tyhle vypichujeme, tyhle ty to nejsou, ta zvířátka v těch lesích to nejsou, jiné věci - vzduch to není... Prostě ano, tohle by se asi schválit dalo, ale myslím si, že se bez toho úplně v klidu obejdeme.

A poslední návrh je návrh komunistický, který opět nevybočuje z tradice této strany, protože říká - všechno znárodnit. Úplně jednoduše a natvrdo, všechny přírodní zdroje a přírodní bohatství jsou ve vlastnictví České republiky. To znamená, že premiér vlády resp. jeho svěřenecké fondy veškerou půdu musí odevzdat lidu České republiky, který se stane vlastníkem. Nevím, jestli to opravdu komunisté takto zamýšleli, ale tento návrh samozřejmě pokládám za nejspornější a nejproblematičtější a jsem zvědav, jestli by státní rozpočet měl někdy na to vyplatit ty náhrady, které by se za to musely vyplácet, ale tato definice - ostatní přírodní zdroje a přírodní bohatství jsou ve vlastnictví České republiky - opravdu znamená, že všechno, co je přírodním zdrojem a přírodním bohatstvím, by bylo ve vlastnictví České republiky, by muselo být převedeno do vlastnictví České republiky. To pokládám také za zcela nemyslitelné.

Takže z těchto důvodů, každý z trochu jiného, ale s prosbou chraňme vodu, ale nesahejme na Ústavu, navrhuji všechny tři tisky zamítnout.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama