Marek Novák

  • ANO 2011
  • Zlínský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,79. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

14.11.2018 19:48:00

Nová registrovaná partnerství by již nebylo možné uzavírat

Nová registrovaná partnerství by již nebylo možné uzavírat

Projev na 20. schůzi Poslanecké sněmovny 14. listopadu 2018 k návrhu změny občanského zákoníku

 Vážená paní ministryně, vážení pánové ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové,

předložený poslanecký návrh zákona má za cíl umožnit osobám stejného pohlaví uzavřít manželství podle občanského zákoníku za stejných podmínek a se všemi právními důsledky z toho plynoucími. Jako je tomu např. u osob opačného pohlaví vstupujících do manželství.

Navrhuje se zrušení zákona o registrovaném partnerství. Nová registrovaná partnerství by již nebylo možné uzavírat. Stávající registrovaná partnerství by byla ponechána v platnosti, avšak i registrovaní partneři by měli možnost vstoupit do manželství. Návrh předpokládá, že i manželé stejného pohlaví by měli stejná práva a povinnosti jako manželé opačného pohlaví, například v oblasti majetkové, důchodové a také pokud jde o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a v přístupu k náhradní rodinné péči. Legislativně se jedná o změnu několika zákonů, předně občanského zákoníku, dále pak zákona o důchodovém pojištění, zákona o evidenci obyvatel, zákona o matrikách, jménu a příjmení a konečně zákona o specifických zdravotních službách.

Účinnost je navržena prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Vláda dala návrhu souhlasné stanovisko.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama