Marek Svitavský

  • BPP
  • Židenice
  • zastupitel města
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,96. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

02.04.2017 8:27:22

Správa veřejných financí podle místostarosty Kunce (TOP 09) v Židenicících

Správa veřejných financí podle místostarosty Kunce (TOP 09)  v Židenicících

Správa veřejných financí podle místostarosty Kunce (TOP 09) a místostarosty Mgr.Aleše Mrázka (ANO) v Brně- Židenicících

Již více než rok občané a opoziční zastupitelé v městské části Brno-Židenice postupně získávají přehled o zakázkách a to i přes obstrukce úřadu pomocí dotazů dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Obraz toho, jak vypadá zadávání veřejných zakázek v gesci místostarosty Ing.Petra Kunce (TOP 09) a místostarosty Mgr.Aleše Mrázka (ANO). Ing.Kuncovi, politikovi prezentujícímu se pomocí PR, kde se prezentuje, jako občanský aktivista a lidumil, se odhaluje druhá odvrácená tvář, která pracuje zcela proti občanům a zaměstnancům ÚMČ Brno-Židenice.

Dle nezávislého posouzení Inspektorátu práce z listopadu 2016, který je již nyní veřejně k dispozici i veřejnosti, totiž šikanoval a napadal zaměstnance úřadu, kteří nebyli loajální k jeho obchodním zájmům a jeho politické straně, upozorňovali na jeho možný střet zájmů jako spolumajitele projekční a stavební kanceláře a zároveň jako osobu, která zadává veřejné zakázky v uzavřeném řízení bez možnosti přístupu jiným subjektům.

Dle Inspektorátu práce se dopouštěl porušení zákona v oblasti úseku rovného zacházení a zákazu jakékoliv diskriminace a nejen on, ale ve své podstatě i vedení MČ, které toto šikanování, které tuto jeho činnost dnes již prokazatelně krylo. Díky tomu vznikla spolupráce, mezi úřadem a místostarostou. Začali se navzájem krýt a neposkytovali kompletní informace, jak jim ukládá i zákon. Výsledkem je i fakt, že úřad v současné době čelí šetření ze správního deliktu. Všechno spůsobil Ing.Kunc ve spolupráci s Mgr. Mrázkem a tajemníkem úřadu. Jedninou cestou, jak informace o zakázkách a průběhu vyšetřování šikany získat, byly dotazy podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Dle námi získané dokumentace, dokonce chtělo vedení městské částí a na svoji stranu získat Ministerstvo vnitra, které jim mělo pomoci legitimizovat nepodávání informací a bagatelizovat jednání Ing. Kunce a Mgr. Mrázka dle legislativních obstrukcí. Nicméně Ministerstvo vnitra se ve svém oficiálním vyjádření postavila na stranu veřejnosti a všech zastupitelů a naopak vytklo vedení městské části a úřadu městské části, že informace musí úřad neprodleně poskytovat všem občanům i zastupitelům a dodržovat tak zákon. Jak svědčí záznamy z minulých jednání zastupitelstva tajemník úřadu zastupitele vědomě mystifikoval a bagatelizoval jednání Ing. Kunce a nepostupoval v souladu se zákonem.


Šikanování je jen špičkou ledovce fungování úřadu městské části a mistostarosty Petra Kunce, který našel cestu jak zametat stopy a ve spolupráci s úřadem se začal zbavovat neloajálních zaměstnanců, kteří si diskriminaci a machinace s veřejnými prostředky nenechali líbit. To vše výměnou za to, že bude zamaskován fakt, že výměnou za vyhozené zaměstnance bude tajemník úřadu zaměstnávat své rodinné příslušníky a jejich přátele!

Takové korupční jednání je pro místostarostu Kunce standardním nástrojem a bylo tomu i v minulosti, kdy např. jeho strýc bývalý starosta jihomoravské obce Troskotovice, již odsouzený za korupční jednání v době výkonu své funkce starosty, svému synovci Ing. Kuncovi dohazoval veřejné zakázky v rámci své developerské a stavební činnosti v této obci.

V současné době se rozkrývá jednání pana Kunce, který dle jeho projektových záznamů způsobil předražení několika zakázek v oblasti veřejných ploch a zeleně. Další ztrátu financí způsobil, když znemožnil obci jednat se společností, která realizovala rekonstrukci domu na Karáskově náměstí 5 v Brně. Místo, aby stavbu reklamoval dle znaleckého posudku, který osobně objednal pro MČ, raději veškeré reklamace a nedodělky, nechal znovu za veřejné finance opravit "spřízněným" firmám. Tímto svým rozhodnutím pravděpodobně připravil městsku část o milion korun a tyto informace o možných finančích unicích kryl a neposkytl je v době platné reklamace Kontrolnímu výboru zastupitelstva, ikdyž k tomu byl na zastupitelstvu vyzván. Nejnověji se postupně rozkrývá možná trestná činnost kdy místostarosta Kunc zadával zakázky přímo svým zastupitelským kolegům z TOP 09. V této chvíli úřad dává embargo na veškeré relevantní infomace zastupitelům a překrývá na jejich dotazy jednu lež lží jinou a nechce poskytnout údaje, kdo tyto zakázky zadával. Je třeba prověřit, proč zakázky plnily jeho kolegové ze zastupitelstva z TOP 09, a zda tím nebyl porušen zákon o veřejných zakázkách s ohledem na zvýhodnění vybraného uchazeče, zvláště kdy tomuto zastupiteli tzv. kryly záda další kolegové z jeho projekční kanceláře.

Jednání pana místostarosty si všimli i občané Židenic, kteří poprvé v historii této městské části využili zákona o obcích a pomocí petice svými podpisy si vyžádali zařazení bodu o odvolání Ing. Petra Kunce z funkce místostarosty na první dubnové zasedání zastupitelstva.

Není jisté, do jaké míry může být spolupráce na různých zakázkách rozsáhlá a zda koaliční zastupitelé budou mít volné ruce pro odvolání hlasovat. Už jenom nechuť některých zastupitelů jednat o schválení možného etického kodexu zastupitele Židenic, svědčí o mnohém.

Je napováženou, že když Policie ČR začne problematiku úniku veřejných financí vyšetřovat, veřejnost ani zastupitelstvo není o ničem informováno. Ing. Petr Kunc tak dál zadává zakázky a veřejný rozpočet pláče. Vrcholem všeho je jeho angažování v odkoupení soukromého pozemku za veřejné finance obce, kdy se snaží nerespektovat odhad učiněný úřadem a snaží se cenu zprůměrovat s nadhodnoceným odhadem o více než 100% soukromého prodávajího, zastoupeného profesionálními právníky. Městská část tak opět přijde o cca 1 milion korun. To vše dojednal za zády Majetkové komise rady městké části Židenice a zastupitelů. Kolik ještě veřejných financí bude muset zmizet, než žideničtí občané budou moci prověřit zakázky pana místostarosty Kunce a jeho kolegy místostarosty Mrázka?

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama