Marek Vokšay

  • ČS
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,29. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

09.10.2012 10:26:35

Destrukce Policie ČR aneb stane se "Divoký střed Evropy" realitou ?

Destrukce Policie ČR aneb stane se "Divoký střed Evropy" realitou ?

Byl jsem svědkem zděšených reakcí, když byl syrově bez politické korektnosti popisován tristní stav Policie ČR.

 Mezinárodní konference o bezpečnosti Severočeského regionu a Trojmezí, pořádaná Unií bezpečnostních složek, byla i z tohoto důvodu velmi důležitá a poučná pro všechny účastníky. Pro některé z nich, jako byli třeba představitelé policejních sborů Dolního Saska, ale i pro představitele Policie ČR a starosty severočeských obcí, byly předložené informace zdrojem nelíčeného a nepříjemného překvapení.

O jaké informace se jedná ? Sledujte je společně se mnou .....

Zde vidíme statistiku MV o skutečném stavu počtu příslušníků PČR ve služebním poměru od roku 2006

graf.JPG

Jak vidíte, za posledních 6 let klesl počet policistů o 8076 !!!

Od roku 2006 bylo přijato cca 12000 nových policistů, ale zároveň za těchto 6 let odešlo téměř 21000 policistů ! Jinými slovy ..... během 6 let odešla téměř polovina příslušníků Policie ČR, která byla nahrazena necelou čtvrtinou - druhá čtvtina nahrazena nikdy nebyla a ani se s tím do budoucna nepočítá.

Došlo k totální destrukci cizinecké policie, kdy od roku 2005 - počet příslušníků 7074 se k 1.1.2012 stav propadl na neuvěřitelných 857 policistů. Umíte si představit, jak v tomto počtu má cizinecká policie plnit své úkoly na poli nelegálního přistěhovalectví včetně terénních kontrol cizinců, případně hlídek na státní hranici? A kam se poděly ty tisíce bývalých příslušníků SCP ?

Nejhorší na celé situaci je poměr mezi počtem lidí konajících službu v terénu a policisty sloužícími jen v kancelářích. Zde jsem se skutečně zděsil. Organizace, jejímž heslem je "Pomáhat a chránit" má celkem 38787 příslušníků ve služebním poměru, a z toho pouhých necelých 13000 jich je aktivně sloužících v terénu, to jest konajících skutečnou praktickou službu ochrany a pomoci. POUHÁ JEDNA TŘETINA policejního sboru !!! Chápete to ? Nemůžeme se pak divit, že dochází k rušení místních oddělení, protože prostě není možné splnit podmínku, že oddělení musí mít minimální stav 15 lidí. Tato základní podmínka pro plnění primárních funkcí není splněna k dnešnímu dni na 163 z celkem 535 oddělení na celém území ČR, a v exponovaném Severočeském kraji má pod stav 15 ze 30 místních oddělení. Krajská ředitelství tento tristní stav řeší slučováním základních útvarů, v horším případě jejich zrušením bez náhrady. A kancelářským myším v přebujelé policejní administrativě se už prostě do terénu nechce .....

Definujme si teď negativní důsledky drastických změn, proběhlých a organizovaných v řadách příslušníků a v celém systému Policie v posledních cca 7 letech.

Destrukce cizinecké policie :

- Neschopnost v případě potřeby plnit povinnosti vyplývající z mezinárodních smluv (např. krátkodobé uzavření státní hranice)

-Nedodržování základních povinností PČR na úseku cizinecké problematiky (např. pobytové kontroly)

Snížení početního stavu příslušníků v přímém výkonu služby:

- Slučování a rušení OOP

- Slučování a rušení specializovaných pracovišť

- Tragickou realitou dneška je výkon služby jedním policistou na OOP (proto slučování hlídek z několika OOP pro zajištění výjezdu L158 a akutních událostí alespoň ve dvou policistech)                                

- Prodloužení časových dojezdů hlídek PČR

- Vyšší náklady na provoz útvarů na větším teritoriu

- Ohrožení života a zdraví policistů a v přímé souvislosti s tím i občanů České republiky

- V příhraničních oblastech ČR je důsledkem zvýšená přeshraniční kriminalita bez možnosti její detekce, vyšetřování a prevence

 Jsou rušeny specializované útvary- třeba v severních Čechách se ruší speciální útvar pro ochranu osob a nákladů na železnici. Důsledky:

- Problematika s rozpuštěním útvaru přechází na přilehlé OOP
- Ztráta odbornosti a znalosti problematiky a prostředí
- Výrazný nárůst kriminality na železnici – PČR ustupuje – privatizace bezpečnosti železnic
- Již dnes je např. 1 policista OŽP na 72 km železnice (1 úsek)

A vážení čtenáři, opravdu závažná informace nakonec:

Již i na území ČR došlo k odhalení několika nástražných výbušných systémů i skladišť zbraní. Tato informace stále ještě není zcela oficiální, nicméně na konferenci bylo možno se ji dovědět. Z kusých informací představitelů Policie ČR lze vydedukovat, že tyto NVS.... lidově řečeno bomby, byly objeveny s pomocí policejních psů se speciálním výcvikem, a to velmi pravděpodobně na místech, kde se běžně pohybuje velké množství lidí, tedy v marketech, případně na nádražích a podobných místech. Přesné údaje jsou i nadále tajné. Nicméně děsivá je skutečnost, že kvůli snižování počtu policistů a rušení základních policejních útvarů (dokonce dnes probíhá a je plánována redukce počtu právě psovodů a kynologických policejních služeben, paradoxně tedy složek, které mají na odhalení NVS největší zásluhu) není již dnes policie schopna reagovat na podobné situace, nesoucí znaky a spadající do kategorie terorismu. V důsledku selhávání výkonu bezpečnostních sborů se navyšuje riziko teroristických útoků jakéhokoliv druhu. Policie ČR není připravena na řešení žádných vážných krizových situací (např. aktivní střelec, vzpoura vězňů…), a to vše přesto, že naši policejní kynologové jsou nejlepší na světě, stejně tak policejní potápěči, ke kterým se jezdí učit americké speciální oddíly SEALS. Naši policejní odstřelovači patří ke světové špičce a umísťují se na prvních místech v mezinárodních soutěžích .... přes to všechno, je Policie ČR dnes rozvrácena a demontována takovým způsobem, že i tzv. srdcaři uvažují o odchodu do civilu. A ani se jim příliš nedivím.

Policie ČR potřebuje zásadní systémovou reformu, nikoliv „Langrovu deformu“, jejímž výsledkem bylo jen a pouze navýšení pozic na úrovni vedení krajů. Pracovní pozice z přímého výkonu jsou dlouhodobě redukovány.
Musí dojít ke změně vnitřního fungování PČR, snížení administrativního zatížení a zrušení i triplování některých admin. činností.
Je nutno přejít k činům od slibů ze strany vedení Policie a ukončení snižování počtu příslušníků na základních útvarech!
Je naprosto nezbytné vytvoření minimálně desetileté koncepce a dlouhodobého perspektivního výhledu a  Policie, povolání policisty a řešení bezpečnostní situace v České republice. Jak na konferenci prozradil policejní prezident Dolního Saska pan Conny Stiehl, Německo má koncepci rozvoje včetně garantovaných rozpočtů až do roku 2020 !!! Jak je možné, že toto nejde i u nás ? Máme o tolik neschopnější ekonomy na MV, nebo tak hloupé politiky ?

Bez dlouhodobé koncepce, kterou nebude moci rozbít každý trouba, který se dostane do politické funkce, a bez celkové nápravy a stabilizace poměrů u Policie ČR není daleko stav, kdy občanům nezbyde, než se o svou ochranu a obranu opět začít starat sami. A mnoho lidí si to uvědomuje. Nárůst počtu zbrojních průkazů a nákupu zbraní pro osobní obranu v posledních letech extrémně stoupl, a pokud politici nezastaví totální demontáž Policie, máme tu zdivočelý střed Evropy cobydup.

originál článku jako vždy na webu zde:http://politika-zdraveho-rozumu.webnode.cz/news/destrukce-policie-cr-aneb-stane-se-divoky-stred-evropy-realitou-/

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout