Margita Balaštíková

  • ANO 2011
  • Zlínský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,96. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

14.12.2017 21:40:00

Program přispívá ke zvýšení vybavenosti obcí vodohospodářskou infrastrukturou

Program přispívá ke zvýšení vybavenosti obcí vodohospodářskou infrastrukturou

Kraj nově podpoří zpracování projektů na čištění odpadních vod nad vodárenskými nádržemi.

Rozvoj vodohospodářské infrastruktury v obcích do 2 000 obyvatel podpoří v příštím roce Zlínský kraj částkou 18 milionů korun. Rada kraje schválila program, v rámci kterého budou moci obce o dotace žádat. Oproti minulým letům je program rozšířen o nový dotační titul na pořízení projektové dokumentace, která řeší čištění odpadních vod v obcích nad vodárenskými nádržemi a nádržemi určenými k rekreaci.

„Tento dotační program přispívá ke zvýšení vybavenosti obcí v kraji vodohospodářskou infrastrukturou. To vede nejen ke zlepšení zásobování pitnou vodou v obcích, ale také k poklesu vypouštěného znečištění, zvýšení množství čištěných odpadních vod a také ke snížení vnosu znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod, " uvedla Margita Balaštíková, radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství.

Program je realizován ve třech dotačních titulech. První z nich je zaměřen na výstavbu a rozšíření veřejných vodovodů a souvisejících vodárenských objektů, vybudování zdrojů pitné vody, kanalizací, zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody či vybudování čistíren odpadních vod, případně jejich intenzifikaci. Druhý je určen na spolufinancování projektů vodohospodářské infrastruktury podpořených ze státního rozpočtu nebo rozpočtu Evropské unie s plánovaným dokončením nejpozději do 31. října 2020. Nově zavedený třetí titul poslouží k financování pořízení projektové dokumentace odkanalizování, čištění odpadních vod a rekonstrukce, případně intenzifikace stávající čistírny odpadních vod pro obce v povodí nad vodárenskými nádržemi a v povodí nad nádržemi s koupací vodou.

O finanční příspěvek budou moci žádat obce do 2 000 obyvatel a svazky obcí zajišťující akci pro 501 – 2 000 obyvatel. V rámci prvních dvou titulů bude možno získat dotaci až 10 milionů korun, u třetího to bude maximálně 1 milion.

Program bude 20. prosince zveřejněn na úřední desce a na webu Zlínského kraje v sekci Dotace / Rozvojové programy. Příjem a registrace žádostí o podporu bude u prvních dvou dotačních titulů probíhat od 22. ledna do 10. srpna 2018, u třetího dotačního titulu od 22. ledna do 8. března 2018. O přidělení podpory rozhodnou orgány Zlínského kraje do dubna 2018 (u třetího dotačního titulu) a do září 2018 (u prvních dvou dotačních titulů).

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout