ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,8. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

12.04.2016 21:46:00

Jeden z redaktorů ČT si stěžoval na napadení a neochotu policie, ale...

Jeden z redaktorů ČT si stěžoval na napadení a neochotu policie, ale...

Projev na jednání Poslanecké sněmovny 12. dubna 2016 k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o zbraních:

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, rád bych představil dva pozměňovací návrhy, které předkládáme za poslanecký klub Úsvit. Tyto naše návrhy vycházejí ze zkušeností, které máme z demonstrací, které pořádáme s Blokem proti islámu.

Posledním impulsem byly mediální výstupy po demonstraci proti islamizaci, kterou jsme pořádali 6. února na Hradčanském náměstí v Praze. Mám na mysli to, že tato demonstrace proběhla zcela bez potyček nebo výraznějších problémů. Přesto o ní některá média evidentně zcela záměrně informovala jako o demonstraci plné bezpečnostních incidentů. Média také záměrně zkreslovala počet účastníků. Demonstrace na Hradčanském náměstí měla minimálně deset tisíc účastníků, přesto jsme pak mohli číst nebo slyšet, že se jednalo o protest pár stovek lidí.

Cílem našeho prvního pozměňovacího návrhu jednou provždy ukončit spekulace o tom, jak demonstrace probíhají a kolik přišlo lidí. Navrhujeme, aby po takovýchto demonstracích vždy policie zpracovala zprávu o konaném shromáždění, která jasně popíše případné incidenty a také uvede údaj o počtu účastníků. Policie je vybavená technikou a softwarem, které jsou schopny určit počet účastníků poměrně přesně. Díky tomuto návrhu by měla veřejnost vždy nezkreslenou oficiální zprávu o tom, jak ta která demonstrace probíhala a případně kolik tam bylo lidí.

Náš druhý pozměňovací návrh řeší problematiku neprofesionálního přístupu některých novinářů. Zejména u tak velkých demonstrací, které pořádáme s Blokem proti islámu je třeba perfektně zvládnout organizaci, a to bývá často velice náročné. Vyžaduje to mimo jiné třeba i řešit věci jako vymezit bezpečný prostor pro novináře a jejich přenosové vozy. Velmi špatnou zkušenost jsme na Hradčanském náměstí udělali bohužel například s novináři Českého rozhlasu. Ti na místo přijeli až v okamžiku, kdy už náměstí bylo zaplněné účastníky demonstrace a nevyužili servis, který jim organizátoři nabízeli. Svůj přenosový vůz tak zaparkovali v místě, kde organizátoři nemohli mít přehled o dění a hluk technického zařízení rušil v daném místě účastníky manifestace. Vůz navíc postavili poměrně nešťastně do jediné přístupové trasy k místu demonstrace a tím i jediné cesty k opuštění prostoru Hradčanského náměstí. Jeden z redaktorů si pak dokonce stěžoval na napadení ze strany účastníků demonstrace a neochoty policie celou věc řešit.

Celou kauzu následně prověřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů a já bych rád řekl, že ve zprávě ředitele inspekce se jednoznačně konstatuje, že demonstrace byla pokojná, k žádnému napadení nedošlo, nebyl narušený ani ohrožený průběh vysílání, nikdo z účastníků se nedopustil protiprávního jednání a že policisté v ničem nepochybili.

Abychom napříště předešli podobným nepříjemnostem, navrhujeme vložit do zákona povinnost pro média akreditovat se v dostatečném předstihu u svolavatele, aby bylo možné zajistit odpovídající ochranu a servis. Pokud se příslušné médium neakredituje a nespolupracuje s pořadateli, má si alespoň samo zajistit ochrannou službu, což je zároveň jedním z doporučení vyplývajících ze zprávy inspekce.

Dámy a pánové, to jsou ve stručnosti shrnuty pozměňovací návrhy, ke kterém se následně přihlásím v podrobné rozpravě. 

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama