Martin Smrček

  • SPOZ
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,05. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

28.03.2014 13:19:03

Uzavření amfiteátru domu kultury v Milevsku nedojde, slíbila zastupitelka města

Uzavření amfiteátru domu kultury v Milevsku nedojde, slíbila zastupitelka města

Dne 26.03.2014 se konalo zastupitelstvo města Milevsko, kterého se zúčastnil předseda MO Milevsko SPOZ p. Martin Smrček a v závěru zastupitelstva se dotazoval na dvě otázky, které se týkají současné situace v městě.

 Uzavře město Milevsko amfiteátr dům kultury?

Jedná se o oplocení amfiteátru, kudy si někteří občané zkracují cestu např. do obchodního domu Billa, autoopravně Bohumilovi Pešičkovi, popř. do domu kultury samotnému. V současné době tam nevypadá, že by tam byla příprava na dvířka. Proto na zastupitelstvu města Milevska padla otázka: "Asi před týdnem p. Bělohlávek, vytrhával oplocení a kůly, včetně dvířek a nyní jsou připravené nové kůly, ale neviděl jsem nikde, že by tam byla příprava na nové dvířka. Může mi prosím někdo odpovědět, zda dojde k uzavření amfiteátru domu kultury?"
Jednoduchou a srozumitelnou odpověď jsem obdržel od zastupitelkyně Mgr. Vlasty Machartové (ČSSD), která mi odpověděla následovně: "K uzavření nedojde, neboť již je příprava dvířek připravena."

Proč firma, která zajišťuje regeneraci zeleně není vidět na Starém sídlišti?

V druhém případě byla položena otázka: "Proč se nic neděje při regeneraci zeleně na Starém sídlišti v Milevsku, kdy naposledy kácely stromy v P. Bezruče?"
Neodpověděl ani jeden zastupitel, odpověď předali vedoucímu odboru životnímu prostředí Ing. Andree Rucké, která odpověděla následovně: "Není pravda, že by se nic nedělo, pracuje se podle harmonogramu a v současné době se seje tráva v Čs. Armády."

Proč město ruší zahrádky na Starém sídlišti v Milevsku?

Občanům města Milevska vadí, že město Milevsko nebylo přizváno k připomínkovému řízení u soukromého pozemku, který se rozhodl vykácet v parku Bažantnice v Milevsku stromy a keře, neboť došlo ke změně vzhledu parku. Ke změně vzhledu parku Bažantnice v Milevsku stačí povolení architekta, památkářů, agenturou ochrany přírody a Státní fondem životního prostředí, jak uvedl P. Řehoř Žáček ve zprávě Revitalizace parku Bažantnice na webu kláštera Milevsko.
Zastupitelé i občané se zlobí, že neměli se možnost vyjádřit v připomínkovém řízení a neví, jak celý projekt bude vypadat. 
Občané jsou zvyklí na starý park, nechtějí ho měnit a někteří zastupitelé také. Ale jak je uvedeno ve zprávě od P. Řehoře Žáčka park Bažantnice má město pronajaté za symbolickou korunu  za rok a údržbu zdarma.

V současné době se k životnímu prostředí váže i otázka ohledně rušení zahrádek na Starém sídlišti v Milevsku, a proto jsem se opět zeptal zastupitelů: "Vážení zastupitelé, co je pravda, že na Starém sídlišti dochází ke zrušení zahrádek v ul. P. Bezruče před, spíše za domem 773 a 774 a na Beckově (č. popisné si nepamatuji.)."
Opět mi odpověděla vedoucí odboru životního prostředí  Ing. Andrea Rucká, která uvedla v odpovědi: "Že město to dříve neřešilo, ale aby mohlo město dostat dotace, muselo dojít v regeneračních plánech ke zrušení těchto zahrádek."

Co na to říkají občané, kteří mají a starají se v této lokalitě o zahrádky? Jsme nešťastní. Starali jsme se o zahrádky několik let a teď nám je zruší město Milevsko. Co a komu to vadí, že se o ně pečlivě staráme, máme tady např. květiny, vysazené brambory atd.Je to snad závist, že máme zahrádky přímo u domu? Vypadá to tak, že se nám někdo mstí, ale kdo.
Proč nám zahrádky nenechají, alespoň těm, kteří se pečlivě o ně starají a nemají možnost přesadit např. květiny či vysazené brambory na jinou zahrádku či zahradu. Uvědomte si, že jde většinou o starší lidi, uvedla jedna starší občanka předsedovi MO Milevsko SPOZ p. Martinovi Smrčkovi.

Ke všem věcem, ke kterým podával tázací otázky se vyjadřoval jako předseda MO Milevsko SPOZ p. Martin Smrček.

Martin Smrček
předseda MO Milevsko SPOZ 

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama